Books  Zoology  Ornithology  Europe/Western Palaearctic 

Fauna ČR: Ptáci 1 [Birds of the Czech Republic]

Flora / FaunaIdentification Key

Series: Fauna ČR [Fauna of the Czech Republic]

By: Karel Šťastný(Author), Karel Hudec(Author)

790 pages, 419 b/w photos, b/w line drawings and b/w distribution maps; tables

Academia

Hardback | Sep 2016 | Edition: 2 | #231736 | ISBN-13: 9788020025753
Availability: In stock
NHBS Price: £47.99 $62/€53 approx

About this book

Language: Czech with German summary

Twenty years after volume 3 on birds in the series Fauna ČR, an expanded and revised edition of Volume 1 on birds is published, covering orders waterfowl, loons, procellariiformes, grebes, flamingos, storks, pelicans and wading birds. This time the book focuses only on the territory of the Czech Republic. The intention of this work is again to serve ithe interests of the general public, especially as now, after intense ornithological research in recent decades, so many new and important findings have accumulated, not only from the biology of birds, but also unexpected and new insights into their systematics and many taxonomic problems that required major revisions to reflect our modern understanding of this group of vertebrates. Major changes in this second edition are of concern to the general introduction, where especially the new findings of molecular taxonomy and systematics require deeper reworking of the entire text. The individual species accounts have also been worked, providing synonymy, taxonomy, species distribution, description, dimensions, weight, occurrence in the Czech Republic, nesting, food, importance, parasites and most important literature. The text shows big changes in the distribution and numbers of many species. Over the years, the group of authors involved naturally changed, and so it was often necessary to completely rework the original text.

Summary in Czech:
V rámci edice Fauna ČR vychází po dvaceti letech třetí, doplněné a přepracované vydání svazku Ptáci 1 (řády vrubozobí, potáplice, trubkonosí, potápky, plameňáci, čápi, brodiví a pelikáni a veslonozí), tentokrát již zaměřené jen na území České republiky. Záměr vydat toto dílo znovu je podložen jak zájmem široké veřejnosti, tak především současnou situací, kdy se po intenzivním ornitologickém výzkumu v posledních desetiletích nahromadilo tolik nových a významných poznatků nejen z faunistiky a biologie ptáků, ale i nečekaných a nových pohledů na jejich systém a řadu taxonomických problémů, které vyžadovaly zásadní přepracování především obecných kapitol k modernímu poznání této skupiny obratlovců. Hlavní změny v této druhé reedici se týkají jak obecného úvodu, kde zejména nové poznatky molekulární taxonomie a systematiky vyžadovaly hlubší zásahy do celého textu, tak zpracování jednotlivých druhů, které podle osvědčeného schématu (synonymika, taxonomie, rozšíření druhu, popis, rozměry, hmotnost, poznávání v přírodě, výskyt v ČR, tah, prostředí, hnízdění, potrava, význam, cizopasníci a nejdůležitější literatura) zohledňuje velké změny v rozšíření a početnosti mnoha druhů. Během let se přirozeně změnil i okruh autorů, takže mnohdy bylo nutné původní text úplně přepracovat.


Write a review

There are currently no reviews for this product. Be the first to review this product!

Bestsellers in this subject

Farming and Birds

NHBS Price: £27.99 £34.99 (Save £7.00) $36/€31 approx

Collins Bird Guide

NHBS Special Offer Price: £13.99 £19.99 (Save £6.00) $18/€15 approx (ends 31/08/2017)

Flight Identification of Raptors of Europe, North Africa and the Middle East

NHBS Special Offer Price: £29.99 £44.99 (Save £15.00) $39/€33 approx (ends 31/08/2017)

Britain's Birds

NHBS Special Offer Price: £13.50 £19.95 (Save £6.45) $17/€15 approx (ends 31/08/2017)

Challenge Series: Winter

NHBS Price: £24.99 $32/€27 approx

VAT: GB 407 4846 44
NHBS Ltd is registered in England and Wales: 1875194