Books  General Natural History  History of Science 

Genesis: Velký Příběh Biologie [Genesis: The Story of Biology]

By: Jan Sapp(Author)

Academia

Hardback | Jan 2015 | #224336 | ISBN-13: 9788020023957
Availability: Usually dispatched within 2-4 weeks Details
NHBS Price: £37.99 $49/€42 approx

About this book

Language: Czech

Why has biological research gone down the routes it went down? This book gives a description of the birth and evolution of Lamarck's theory of evolution after Darwin, the beginnings and development of cell and developmental biology, the development of genetics and its fusion with evolutionary thinking, the emergence of neo-Darwinism and the beginnings of genetics of microorganisms, all the way to the establishment and expansion of molecular biology. All this in a readable form in a contemporary context.

Summary in Czech:
Proč se historie biologického výzkumu ubírala právě těmi cestami, jimiž se ubírala? Popis zrodu a vývoje evoluční teorie od Lamarcka po Darwina. Vývoj buněk a počátky vývojové biologie. Rozvoj genetiky a její splynutí s evolučním myšlením, vznik neodarwinismu a počátky genetiky mikroorganismů. Vznik a rozmach molekulární biologie. To vše v čtivé podobě s dobovými kontexty. V jistém smyslu lze knihu označit za chronologické završení Dějin biologických teorií novověku (Academia 2006) Emanuela Rádla.


Write a review

There are currently no reviews for this product. Be the first to review this product!

Bestsellers in this subject

Darwin's Ghosts

NHBS Price: £10.99 $14/€12 approx

Darwin: Portrait of a Genius

NHBS Price: £10.99 $14/€12 approx

The Annotated Malay Archipelago by Alfred Russel Wallace

NHBS Price: £29.95 $39/€33 approx

The Lagoon

NHBS Price: £9.99 $13/€11 approx

The Secrets of Alchemy

NHBS Price: £11.50 $15/€13 approx

VAT: GB 407 4846 44
NHBS Ltd is registered in England and Wales: 1875194