Books  Animal & General Biology  Animals: Vertebrate Zoology 

Jak Létají [How to Fly]

By: Rudolf Dvořák(Author)

184 pages, illustrations

Academia

Hardback | Jun 2015 | #225099 | ISBN-13: 9788020024305
Availability: Usually dispatched within 2-4 weeks Details
NHBS Price: £31.99 $41/€35 approx

About this book

Language: Czech

The age-old human desire to fly has, over a century, led to incredible progress in the field of aviation. While inventors originally sought inspiration in bird flight, today this interest has shifted to the realm of insects, due to the widespread application of micro aircraft.

Jak Létají is a summary of the findings the reader needs in order to understand the mystery of the flight of birds, bats and insects. It describes the structure of the moving wings and their function as a source of lift and thrust. Without dealing with unnecessary details it gives basic concepts of the flight of living creatures, especially in terms of aerodynamics of flight. A more detailed explanation of certain aerodynamics terms is included in appendices, so that it may facilitate understanding and interpretation for readers from other disciplines.

Summary in Czech:
Odvěká touha létat dovedla člověka během jednoho století v oboru letectví k neuvěřitelnému pokroku. Původně hledal inspiraci v ptačím letu, dnes se jeho zájem přesouvá do říše hmyzu, a to díky velkému uplatnění mikroletadel.

Kniha je souhrnem poznatků, které potřebujeme k pochopení tajemství letu ptáků, netopýrů a hmyzu. Popisuje stavbu jejich pohyblivých křídel i jejich funkci jako zdroje vztlaku a tahu. Zabývá se bez zbytečných podrobností základními pojmy létání živých tvorů, a to především z hlediska aerodynamiky letu. Podrobnější výklad některých pojmů z oblasti aerodynamiky obsahují dodatky, které mohou čtenářům z jiných oborů usnadnit pochopení výkladu.


Write a review

There are currently no reviews for this product. Be the first to review this product!

Bestsellers in this subject

On the Wing

NHBS Price: £19.99 $26/€22 approx

Skeletons: The Extraordinary Form & Function of Bones

NHBS Price: £14.99 $19/€16 approx

Diving Physiology of Marine Mammals and Seabirds

NHBS Price: £89.99 $116/€99 approx

The Skeleton Revealed

NHBS Price: £36.99 $48/€41 approx

Milk: The Biology of Lactation

NHBS Price: £51.99 $67/€57 approx

VAT: GB 407 4846 44
NHBS Ltd is registered in England and Wales: 1875194