Books  Conservation & Biodiversity  Conservation & Biodiversity: General 

Manual d'Identificació dels Hàbitats Protegits a la Comunitat Valenciana (Decret 70/2009) [Manual of identification of Protected Habitats in the Community of Valencia (Decree 70/2009)]

Series: Manuales Técnicos Biodiversidad Volume: 7

By: Carles Fabregat Llueca(Editor), Javier Ranz Ayuso(Editor)

116 pages, colour photos, colour maps

Llibreria de la Generalitat

Paperback | Jan 2016 | #228689 | ISBN-13: 9788448260583
Availability: Usually dispatched within 2-3 weeks Details
NHBS Price: £39.50 $51/€43 approx

About this book

Language: Catalan

The Manual d’identificació dels Hàbitats Protegits a la Comunitat Valenciana (Decret 70/2009) constitutes a tool that is intended to facilitate the identification and understanding of habitats listed in Annex IV of Decree 70/2009 of 22 May, which creates and regulates the Valencian Catalogue of Endangered Species of Flora and regulates additional conservation measures. It habitats have already been collected in the Habitats Directive, but have additional significance in our territory; they correspond to rare ecosystems, are fragile, are at risk of disappearing, or are home to a high concentration of endemic or protected species, so these habitats should be given attention and protection in procedures for environmental impact assessment and environmental assessment of plans and programs. Therefore, their identification in the field is very important for all stakeholders: developers, consultants, administration and society in general. To meet this objective, the entries are organized in clear and concise sections of the manual, and include characters that ecologically and physically define the habitats, the indicator species, and their distribution in Valencia. For all entries, this information is accompanied by all photographs showing aspects of the environment or some of the indicator species, thus making its consultation more fun and enjoyable for all kinds of readers.

Summary in Catalan:
El Manual d’identificació dels Hàbitats Protegits a la Comunitat Valenciana (Decret 70/2009) constituïx una eina amb la qual es pretén facilitar la identificació i el coneixement dels hàbitats que s’indiquen en l’annex IV del Decret 70/2009, de 22 de maig, del Consell, pel qual es crea i regula el Catàleg Valencià d’Espècies de Flora Amenaçades i es regulen mesures addicionals de conservació. Es tracta d’hàbitats ja arreplegats en la Directiva d’Hàbitats, però que tenen un significat addicional en el nostre territori; corresponen a ecosistemes rars, fràgils, amb risc de desaparició o que alberguen una elevada concentració d’espècies protegides o endèmiques, per la qual cosa estos hàbitats hauran de ser objecte d’atenció i tutela en els procediments d’avaluació d’impacte ambiental i avaluació ambiental de plans i programes. Per això, la seua identificació en el camp és molt important per a tots els actors implicats: promotors, consultors, administració i societat en general. Per a complir este objectiu, les fitxes del manual s’organitzen en apartats clars i concisos, i destaquen els caràcters que definixen fisionòmicament i ecològicament els hàbitats, les espècies indicadores i la distribució a la Comunitat Valenciana. Esta informació és acompanyada en totes les fitxes per fotografies que mostren l’aspecte de l’hàbitat o alguna de les espècies indicadores, i així fa la seua consulta més amena i agradable per a tot tipus de lectors.


Write a review

There are currently no reviews for this product. Be the first to review this product!

Bestsellers in this subject

Handbook for Phase 1 Habitat Survey: Handbook and Field Manual

NHBS Price: £17.99 £19.99 (Save £2.00) $23/€20 approx

Dry Stone Walling

NHBS Price: £13.95 $18/€15 approx

Inheritors of the Earth

NHBS Price: £19.99 $26/€22 approx

Twitching Through the Swamp

NHBS Price: £4.99 £12.99 (Save £8.00) $6/€5 approx

UK BAP Mammals

NHBS Price: £11.99 $15/€13 approx

VAT: GB 407 4846 44
NHBS Ltd is registered in England and Wales: 1875194