Books  Botany & Plant Science  Non-Vascular Plants  Mosses & Liverworts 

Norges Torvmoser [Norwegian Peat Mosses]

Flora / Fauna

By: Kjell Ivar Flatberg(Author)

307 pages, colour & b/w photos, colour illustrations, colour distribution maps

Akademika Forlag

Hardback | Jan 2014 | #216912 | ISBN-13: 9788232102945
Availability: Usually dispatched within 1-2 weeks Details
NHBS Price: £90.99 $117/€99 approx

About this book

Language: Norwegian

This book discusses 55 different species and sub-species of peat mosses in Norway, with colour photos and maps showing their distribution. Biology, reproduction, distribution and ecology are also discussed at length.

Summary in Norwegian:
Norge med Svalbard har Europas mest spennende og artsrike torvmoseflora, og denne boken er den første i sitt slag som beskriver dette artsmangfoldet. Samtidig omtaler forfatteren ulike sider og egenskaper ved torvmosene som plantegruppe og som biologisk og økologisk viktige byggesteiner i norsk natur. Blant annet lagrer torvmoseslekten mer karbon enn noen annen plantegruppe i verden, og står derfor sentralt i diskusjonen om drivhuseffekten.

I denne boken omtales femtifem forskjellige arter og underarter av torvmoser i Norge, med fargebilder og kart som viser deres utbredelse. Torvmosenes biologi, formering , spredning og økologi er også gitt stor plass. Torvmoser er tilholdssted for et yrende liv av mikroskopiske organismer, og både dette og plantegruppens bruksområder er bredt omtalt. Ulike voksesteder for torvmoser er omtalt, spesielt myr med torv.  Dette er derfor også en fagbok om norske myrer og torvmosenes utbredelse og rolle i dette økosystemet.


Write a review

There are currently no reviews for this product. Be the first to review this product!

Bestsellers in this subject

VAT: GB 407 4846 44
NHBS Ltd is registered in England and Wales: 1875194