Books  Botany & Plant Science  Floras & Botanical Field Guides  Botany of Europe 

Polska Czerwona Księga Roślin: Paprotniki I Rosliny Kwiatowe [Polish Red Data Book of Plants: Pteridophytes and Flowering Plants]

Red Data Book

By: Róża Kaźmierczakowa(Editor), Kazimierz Zarzycki(Editor), Zbigniew Mirek(Editor)

895 pages, colour photos, b/w line drawings

Institute of Nature Conservation, Polish Academy of Sciences

Paperback | Jan 2014 | Edition: 3 | #235561 | ISBN-13: 9788361191728
Availability: Usually dispatched within 2-3 weeks Details
NHBS Price: £54.99 $71/€60 approx

About this book

Language: Polish with English species summaries

The third edition is revised and expanded by an additional 200 pages.

Includes 370 taxa – mainly native plants, naturally occurring in Poland. Species are arranged in taxonomical order, according to the system introduced in Flora Europaea. The book uses the system of threat categories proposed by the World Conservation Union (Guidelines for Using the IUCN Red List Categories and Criteria. Version 9.0. 2011)

Individual species accounts contain the following information:
- Symbol of the category of threat in Poland according to the binding IUCN classification.
- Scientific name of the taxon.
- Polish name of the taxon.
- Family represented by the taxon.
- Synonym / Synonyms. The most important synonyms found in the Polish botanical literature are given.
- Status. Description of the category of threat in Poland. Category of threat in the neighbouring countries, in Europe and in the world.
- Taxonomical remarks.
- Geographical distribution in Europe.
- Occurrence in Poland.
- Habitat and phytocoenose.
- Morphology and biology.
- Population characteristics.
- Threats and recommendations for conservation / Causes of extinction.
- Summary in English.

Each taxon is presented in a drawing or colour photo, taken at natural or reintroduction localities.

Summary in Polish:
Trzecie uaktualnione i rozszerzone wydanie Polskiej Czerwonej Księgi Roślin obejmuje 370 taksonów paprotników oraz roślin kwiatowych i jest rozszerzone w stosunku do poprzedniego o 85 taksonów. Zastosowano klasyfikację zagrożeń wprowadzoną przez Światową Unię Ochrony Przyrody (Guidelines for Using the IUCN Red List Categories and Criteria. Version 9.0. 2011), odnosząc ją do statusu  taksonu w naszym kraju. Spośród taksonów zamieszczonych w Księdze, 68 uznanych zostało przez Światową Unię Ochrony Przyrody za zagrożone w skali globalnej (The IUCN Red List of Threatened Species; http://www.iucnredlist.org/), a 120 za zagrożone w Europie (Bilz i in. 2011).

Opisano:
- 36 spośród 38 gatunków roślin występujących w Polsce objętych Konwencją Berneńską;
- 43 spośród 52 gatunków roślin występujących w Polsce objętych Dyrektywą Siedliskową;
- 51 spośród 59 gatunków objętych ogólnopolskim monitoringiem przyrodniczym.

W Księdze zamieszczono opisy 42 gatunków wymarłych, spośród nich 37 to gatunki całkowicie wymarłe EX oraz 5 – wymarłe w stanie dzikim EW; 111 krytycznie zagrożonych gatunków CR; do kategorii zagrożonych wyginięciem EN zaliczano 102 taksony; 102 gatunki stanowią taksony narażone na wyginięcie VU; kategorię bliskich zagrożenia NT reprezentuje 11 gatunków; tytułem przykładu zamieszczono w Księdze dwa gatunki o stopniu zagrożenia niewystarczająco rozpoznanym reprezentujące kategorię DD.

W Księdze zamieszczono głównie rośliny rodzime, z natury występujące w Polsce. Włączono też grupę roślin od dawna zadomowionych.

Opis każdego taksonu ujęto w następujący schemat:
- Symbol kategorii zagrożenia na obszarze Polski według obecnie obowiązującej klasyfikacji IUCN.
- Nazwa łacińska taksonu.
- Nazwa polska taksonu.
- Rodzina, do której takson przynależy.
- Synonim / Synonimy.
- Status taksonu w Polsce i w krajach ościennych oraz  zagrożenie w Europie i na świecie.
- Uwagi taksonomiczne.
- Rozmieszczenie geograficzne.
- Występowanie w Polsce.
- Siedliska i fitocenozy.
- Morfologia i biologia.
- Charakterystyka populacji.
- Zagrożenie i wskazania ochronne.
- Summary. Krótkie streszczenie w języku angielskim.

Dla każdego taksonu wykonano mapę występowania ogólnego w Europie i rozmieszczenia w Polsce. Książka jest bogato ilustrowana rysunkami i barwnymi fotografiami roślin.

W opracowaniu poszczególnych taksonów wzięło udział ponad 180 autorów botaników ze wszystkich uczelni kraju, instytutów PAN, pracowni naukowych parków narodowych, instytucji samorządowych zajmujących się ochroną środowiska i wielu innych organizacji. Nowe wydanie Polskiej Czerwonej Księgi Roślin zawiera aktualne obserwacje zebrane w terenie jak również dane z piśmiennictwa opublikowane w tym okresie. Spis literatury obejmuje 5000 pozycji. Publikacja zawiera wprowadzenie i streszczenia dla poszczególnych gatunków w języku angielskim.


Write a review

There are currently no reviews for this product. Be the first to review this product!

Bestsellers in this subject

Collins Wild Flower Guide

NHBS Special Offer Price: £16.99 £24.99 (Save £8.00) $22/€19 approx (ends 31/08/2017)

Wild Flowers of Britain and Ireland

NHBS Special Offer Price: £12.50 £18.99 (Save £6.49) $16/€14 approx (ends 31/08/2017)

Wild Flowers of the Mediterranean

NHBS Special Offer Price: £12.50 £18.99 (Save £6.49) $16/€14 approx (ends 31/08/2017)

The Vegetative Key to the British Flora

NHBS Price: £24.99 $32/€27 approx

The Wild Flower Key

NHBS Price: £0.00 $0/€0 approx

VAT: GB 407 4846 44
NHBS Ltd is registered in England and Wales: 1875194