Books  Zoology  Mammals  Mammals: General 

Savci České Republiky [Mammals of the Czech Republic]: Popis, Rozšíření, Ekologie, Ochrana

Flora / FaunaOut of Print

By: Miloš Anděra(Author), Jiří Gaisler(Author)

285 pages, colour photos, colour illustrations, colour distribution maps

Academia

Hardback | Jan 2012 | #203707 | ISBN-13: 9788020021854
Out of Print Details

About this book

Language: Czech with English summary (11 pp.)

Savci České Republiky provides a comprehensive overview of the Mammalian Fauna of the Czech Republic, including details on taxonomy, zoogeography and ecology, complete with basic information regarding the protection of species and their practical significance. The text for each of the nearly 90 extant species includes, next to their main characters and overall expansion, their occurrence in the Czech Republic, information on habitats, rough sketch of their bionomics and ecology, as well as data concerning the abundance and conservation status. Accompanying chapters deal with the general characteristics of the evolution of Czech mammalian fauna during the last century, the basic methods of tracking mammals, as well as extinct species and invasive species bred here in the past.

Summary in Czech:
Publikace poskytuje komplexní přehled savců České republiky jako výsledek více než půl století trvajícího faunisticko-ekologického monitoringu savců na území tohoto státu. Zahrnuje ucelený soubor nejnovějších poznatků z taxonomie, zoogeografie a ekologie, doplněný o základní informace týkající se problematiky ochrany druhů či jejich praktického významu. Text pro každý z téměř 90 současných druhů zahrnuje vedle popisu a hlavních znaků také celkové rozšíření, výskyt v rámci ČR, informace o stanovištích, hrubý náčrt ekologie a bionomie, jakož i údaje týkající se početnosti a ochranářského statusu, připojeny jsou i nejdůležitější citace. Nedílnou součástí knihy jsou barevné fotografie (celkový vzhled, typický biotop), síťová mapa rozšíření v ČR a graf výskytu podle nadmořské výšky. Doprovodné kapitoly se zabývají obecnou charakteristikou savců, vývojem české fauny savců během posledního století, základními metodami sledování savců, jakož i vyhubenými druhy a nepůvodními druhy chovanými u nás v minulosti.


Write a review

There are currently no reviews for this product. Be the first to review this product!

Bestsellers in this subject

Britain's Mammals

NHBS Price: £17.95 $24/€20 approx

A Field Guide to the Mammals of Ecuador

NHBS Price: £59.99 $81/€68 approx

The Kingdon Field Guide to African Mammals

NHBS Price: £29.99 $40/€34 approx

Mammals of Europe, North Africa and the Middle East

NHBS Price: £24.99 $34/€28 approx

How to Find and Identify Mammals [Revised Edition]

NHBS Price: £11.99 $16/€14 approx

VAT: GB 407 4846 44
NHBS Ltd is registered in England and Wales: 1875194