Books  Habitats, Ecosystems & Natural Spaces  Caves & Karst 

The Velika Pasica Cave: The History, Environment and Life in It / Jama Velika Pasica: Zgodovina, Okolje in Življenje v Njej

By: Anton Brancelj(Author)

110 pages, 55 colour photos, 25 b/w illustrations, 9 tables

Založba ZRC

Hardback | Oct 2015 | #233023 | ISBN-13: 9789612548209
Availability: Usually dispatched within 1-2 weeks Details
NHBS Price: £80.99 $104/€89 approx

About this book

Language: Bilingual in English and Slovenian

This is an illustrated scientific monograph on the Velika Pasica cave in Slovenia. Along with some morphological and historically interesting details, it presents ecological, taxonomic and biodiversity studies. This is a relatively small cave system, only 105 m long, but, based on specimens from these caves, so far 13 new species of terrestrial and aquatic animals have been described, which is unprecedented in the world. The cave was first known as the location of rare species of cave beetles and snails, and later also of other species. In 2000, a rich assemblage of aquatic animals one would not expect there was discovered. Since 2006, regular measurements of environmental conditions and the withdrawal of biological samples from four water jets takes place.

Summary in Slovenian:
Dvojezična, bogato ilustrirana znanstvena monografija je prikaz jame Velika Pasica na Gornjem Igu, na pobočju Krima. V knjigi so poleg nekaterih morfoloških in zgodovinsko zanimivih podrobnosti predstavljene zlasti ekološke, taksonomske in biodiverzitetne študije. Jama je za slovenske razmere majhna, saj je dolga le 105 m. Na podlagi primerkov iz te jame je bilo doslej opisanih kar 13 novih vrst kopenskih in vodnih podzemnih živali, kar je izjemno tudi v svetovnem merilu. Jama je bila najprej poznana kot nahajališče redkih vrst jamskih hroščev in polžev, kasneje pa tudi drugih vrst. Leta 2000 je bila v jami odkrita bogata združba vodnih živali, ki jih tam ne bi pričakovali. Od leta 2006 v jami potekajo redne meritve ekoloških razmer in odvzem bioloških vzorcev iz štirih curkov vode, ki prenikajo iz tanke plasti v jamskem stropu. Meritve obsegajo temperaturo vode in zraka in pretok, in sicer v enournih intervalih, narejenih pa je bilo tudi 88 analiz prenikle vode in bilo odvzeto prav toliko vzorcev vodnih živali. Meritve v jami so potekale vzporedno z meritvami meteoroloških razmer na površju, v neposredni bližini jamskega vhoda.


Write a review

There are currently no reviews for this product. Be the first to review this product!

VAT: GB 407 4846 44
NHBS Ltd is registered in England and Wales: 1875194