Books  Zoology  Invertebrates  Arthropods  Insects  Butterflies & Moths (Lepidoptera) 

Motýli a Housenky Střední Evropy III: Noční Motýli - Píďalkovití [Butterflies and Caterpillars of Central Europe III: Moths - Geometridae]

Field / Identification GuideFlora / Fauna

Series: Motýli a Housenky Střední Evropy [Butterflies and Caterpillars of Central Europe] Volume: 3

By: Jan Macek (Author), Josef Procházka (Author), Ladislav Traxler (Author)

417 pages, colour photos, colour distribution maps

Academia

Hardback | Jan 2012 [2016 reprint] | #198942 | ISBN-13: 9788020020093
Availability: Usually dispatched within 2-3 weeks Details
NHBS Price: £34.99 $44/€42 approx

About this book

Language: Czech

Volume 3 in this series on the butterflies and caterpillars of Central Europe focuses on the family Geometridae. The entry for each species contains a brief description of the adult and the caterpillar (phenological stages, host plants, and possible notes for captive breeding). Most species are accompanied by a distribution map, and more than half of the species and caterpillars are illustrated with colour photos.

Summary in Czech:
"Publikace je třetím svazkem plánované čtyřdílné edice atlasu housenek a motýlů střední Evropy. Podobně jako u dvou předchozích, již vydaných dílů je cílem tohoto třetího podat ucelený přehled o všech druzích z dané čeledi, v tomto případě píďalkovitých, zjištěných nebo přepokládaných ve středoevropském prostoru. V textové části je u každého druhu uvedena krátká charakteristika, u vzájemně si podobných druhů diferenciální diagnóza jak dospělců, tak jejich vývojových stadií – housenek, dále rozšíření, bionomie, u larev základní biologické charakteristiky (fenofáze, živné rostliny, eventuálně poznámky k chovu v zajetí). Rozšíření u většiny druhů je doplněno ilustračními mapkami. Obrazová část je tvořena tabulemi s vyobrazením dospělců všech druhů a u více než poloviny druhů i housenek."


Write a review

There are currently no reviews for this product. Be the first to review this product!

Bestsellers in this subject

British Moths

NHBS Price: £39.99 $50/€48 approx

Hampshire and Isle of Wight Butterfly Walks

NHBS Price: £5.99 $8/€7 approx

Rainbow Dust

NHBS Special Offer Price: £7.50 £9.99 (Save £2.49) $9/€9 approx (ends 31/12/2016)

Britain's Butterflies

NHBS Price: £17.95 $23/€21 approx

Field Guide to the Moths of Great Britain and Ireland

NHBS Price: £29.99 $38/€36 approx