Books  Botany & Plant Science  Floras & Botanical Field Guides  Botany of Central America 

Arnoldo's Zakflora: Wat in het Wild Groeit en Bloeit op Aruba, Bonaire en Curaçao [Arnoldo's Pocket Flora: Plants Growing in the Wild on Aruba, Bonaire and Curaçao]

Field / Identification GuideFlora / FaunaIdentification Key

By: ASJ van Proosdij(Author)

318 pages, 177 colour photos, b/w line drawings, 1 b/w map

Walburg Pers

Paperback | Jan 2012 | Edition: 4 | #207022 | ISBN-13: 9789057301629
Availability: Usually dispatched within 2-3 weeks Details
NHBS Price: £39.99 $52/€45 approx

About this book

Language: Dutch

Arnoldo's Zakflora is the definitive work on the flora of Aruba, Bonaire and Curaçao, covering all 566 plant species to be found on the three islands. For each species a short description is given, including the vernacular name in Papiamento and the scientific name. A species table, aimed at amateur botanists, has been added, supplementing the identification keys for family and species names. This fourth and completely revised edition contains 29 new species, and all localities have been updated. New scientific developments have resulted in name changes and a new family structure, following the APG classification. For each species the guide indicates in which of the three islands, and where else on the world, it occurs. Approximately 180 colour photos illustrate the beauty and diversity of this wild flora, and will be a important aid in determining a plant's name.

Arnoldo's Zakflora not only is a practical field aid for determining plant names, but also serves as a reliable reference book. It is used by scientists, policy makers and naturalists, and is being used in biology lessons in secondary schools.

Summary in Dutch:
Arnoldo’s Zakflora is hèt standaardwerk over de flora van Aruba, Bonaire en Curaçao. In de Zakflora staan alle 566 plantensoorten vermeld die in het wild voorkomen op de drie eilanden. Van elke soort is een korte beschrijving opgenomen en zijn de wetenschappelijke en lokale, Papiamentse namen vermeld. Speciaal voor minder getrainde plantenliefhebbers is een nieuwe, handige soortentabel toegevoegd, als aanvulling op de determinatiesleutels voor de familie- en soortnamen. In deze vierde, geheel herziene editie zijn 29 nieuwe soorten opgenomen en zijn vindplaatsen geactualiseerd. Nieuwe wetenschappelijke inzichten hebben geleid tot naamsveranderingen en een nieuwe familie-indeling volgens de APG-classificatie. Bij elke soort is vermeld op welk van de drie eilanden deze gevonden is en waar deze soort elders in de wereld voorkomt. Ruim 180 kleurenfoto’s illustreren de schoonheid en diversiteit van de wilde flora en vormen tevens een belangrijk hulpmiddel bij het vinden van de juiste naam.

Hiermee vormt de Zakflora niet alleen een handig hulpmiddel om plantennamen te vinden, maar is het tevens een betrouwbaar naslagwerk. De Zakflora wordt gebruikt door wetenschappers, beleidsmakers en natuurliefhebbers en wordt gebruikt bij het biologie-vak in het voortgezet onderwijs.


Write a review

There are currently no reviews for this product. Be the first to review this product!

Bestsellers in this subject

Gramineas de Bolivia [Gramineas of Bolivia]

NHBS Price: £67.99 $89/€76 approx

Costa Rica: Tropical Flowers [English / Spanish]

NHBS Price: £6.99 $9/€8 approx

Sarraceniaceae of North America

NHBS Price: £34.99 $46/€39 approx

Illustrated Flora [of Dominica]

NHBS Price: £14.50 $19/€16 approx

Trinidad and Tobago: Wildflower Guide

NHBS Price: £6.99 $9/€8 approx

VAT: GB 407 4846 44
NHBS Ltd is registered in England and Wales: 1875194