Books  Botany & Plant Science  Non-Vascular Plants  Mosses & Liverworts 

The Encyclopedia of the Swedish Flora and Fauna, Bladmossor: Skirmossor - Baronmossor [Swedish]: Bryophyta: Hookeria - Anomodon

Flora / FaunaIdentification Key

Series: The Encyclopedia of the Swedish Flora and Fauna / Nationalnyckeln till Sveriges Flora och Fauna

By: Lars Hedenäs(Author), Tomas Hallingbäck(Author), Christopher Reisborg(Illustrator)

366 pages, colour photos, colour illustrations, colour distribution maps

ArtDatabanken (Swedish Threatened Species Unit)

Hardback | Sep 2014 | #216043 | ISBN-13: 9789188506849
Availability: Usually dispatched within 1-2 weeks Details
NHBS Price: £89.99 $117/€101 approx

About this book

Language: Swedish, with English abstracts and identification keys

This volume of the Encyclopedia of the Swedish Flora and Fauna covers all 220 species of Swedish mosses in the orders Hookeriales and Hypnales, i.e. the pleurocarpous mosses. Identification keys in EngUsh for all species are given.

Summary in Swedish:
Äntligen! Snart finns alla egentliga bladmossor (Bryopsida) beskrivna i Nationalnyckeln. I kommande volym hittar du många av våra mest välkända eller "vanliga" mossor. Här finns sådana som bildar skogens mjuka golv, exempelvis väggmossa Pleurozium schreberi, husmossa Hylocomium splendens och kammossa Ptilium cristacastrensis. Här finns också sådana som är till förtret för pedantiska trädgårdsägare som ser hakmossan Rhytidiadelphus squarrosus breda ut sig alltmer mellan allt glesare grässtrån. De arter som beskrivs här har oftast ett krypande växtsätt med kapslar en bit ner på stammen, så kallade pleurokarpa mossor. Vattenväxter? Några arter har gått så långt att de lever helt och hållet i vatten. Näckmossan Fontinalis antipyretica är ett sådant exempel med sina långa, slingrande skott som böljar över stenar i åar och bäckar eller på sjöbottnar. Många arter har inte tagit steget fullt ut och lever i strandkanten där de förefaller att trivas med att då och då översvämmas. Hitta mossor De här mossorna finns alltså i de flesta miljöer. Ofta täcker de mark, stenar och trädstammar och bildar stora mjuka mattor. De flesta kan studeras med en handlupp och granskning av ett fåtal karaktärer, som beskrivs i bokens bestämningsnycklar och presentationer. Bara i vissa fall kan mikroskopet behöva plockas fram för att man ska bli säker på sin sak efter att ha studerat bladcellerna. Även de svårare mossorna kan med lite träning kännas igen på färg, form och växtplats.


Write a review

There are currently no reviews for this product. Be the first to review this product!

Bestsellers in this subject

Mosses and Liverworts of Britain and Ireland

NHBS Price: £29.99 $39/€34 approx

Field Guide to Sphagnum Mosses in Bogs

NHBS Price: £2.99 $4/€3 approx

Guide to Mosses and Liverworts of Woodlands

NHBS Price: £2.99 $4/€3 approx

England's Rare Mosses and Liverworts

NHBS Price: £24.95 $33/€28 approx

Guide to Mosses and Liverworts of Towns and Gardens

NHBS Price: £3.50 $5/€4 approx

VAT: GB 407 4846 44
NHBS Ltd is registered in England and Wales: 1875194