Books  Botany & Plant Science  Floras & Botanical Field Guides  Botany of Europe 

Vegetation of the Czech Republic, Volume 1 / Vegetace České Republiky 1: Grassland and Heathland Vegetation / Travinná a Keříčková Vegetace

Flora / FaunaMonographOut of Print

Series: Vegetation of the Czech Republic / Vegetace České Republiky Volume: 1

By: Milan Chytrý(Editor), M Kočí(Author), K Šumberová(Author), J Sádlo(Author), F Krahulec(Author), P Hájková(Author), M Hájek(Author), A Hoffmann(Author), D Blažková(Author), T Kučera(Author), J Novák(Author), M Řezníčková(Author), T Černý(Author), H Härtel(Author), D Simonová(Author)

526 pages, colour photos, illustrations, distribution maps, tables

Academia

Hardback | Jan 2010 | Edition: 2 | #223891 | ISBN-13: 9788020014627
Out of Print Details

About this book

Language: Czech with English summaries

The monograph series Vegetation of the Czech Republic systematically summarizes the diversity of Czech plant communities. It describes the floristic composition, ecology, dynamics and distribution of natural and human-influenced vegetation and provides adequate photographic, mapping and tabular documentation. The first part of the planned four contains a general introduction and covers alpine and subalpine vegetation, salt marshes, grassland, heathland, shallow soils and dry steppes.

Summary in Czech:
Monografie Vegetace České Republiky systematicky shrnuje diverzitu našich rostlinných společenstev. Popisuje floristické složení, ekologii, dynamiku a rozšíření typů přirozené i člověkem ovlivněné vegetace a přináší odpovídající fotografickou, mapovou a tabulkovou dokumentaci. První díl z plánovaných čtyř obsahuje obecný úvod a představuje vegetaci alpínských a subalpínských trávníků, slanisk, luk a pastvin, vřesovišť, trávníků na písčinách, mělkých půdách a suchých stepních stanovištích.


Write a review

There are currently no reviews for this product. Be the first to review this product!

Bestsellers in this subject

A Field Guide to Grasses, Sedges and Rushes

NHBS Price: £11.99 $16/€13 approx

Mountain Flowers

NHBS Price: £34.99 $46/€39 approx

Wild Flowers of Britain and Ireland

NHBS Special Offer Price: £12.50 £18.99 (Save £6.49) $16/€14 approx (ends 31/08/2017)

Collins Wild Flower Guide

NHBS Special Offer Price: £16.99 £24.99 (Save £8.00) $22/€19 approx (ends 31/08/2017)

Wild Flowers of the Mediterranean

NHBS Special Offer Price: £12.50 £18.99 (Save £6.49) $16/€14 approx (ends 31/08/2017)

VAT: GB 407 4846 44
NHBS Ltd is registered in England and Wales: 1875194