Books  General Natural History  Popular Science 

Neviditelný Lidský Svět / Invisible Human World

Art / PhotobookPopular Science

By: Viktor Sýkora(Author)

252 pages, colour & b/w photos

Academia

Hardback | Jan 2015 | #224303 | ISBN-13: 9788020024008
Availability: Usually dispatched within 2-4 weeks Details
NHBS Price: £41.50 $53/€47 approx

About this book

Language: Czech, with bilingual figure captions in English and Czech

People spend most of their lives in the same environment, surrounded by familiar objects. But are they really that familiar? Most of the information we receive about the world is through sight, which has its limitations. How will our world look if we look at it beneath the surface, using something else than visible light, or if we look really closely? The surprising answer is given through almost two hundred photographs in this book. After reading it the reader will find that we live in an environment full of diverse and sophisticated structures, and discover a surreal landscape inhabited by terror-inducing creatures.

Summary in Czech:
Člověk tráví většinu svého života ve stejném prostředí, obklopen důvěrně známými předměty. Ale je tomu opravdu tak? Většinu informací o světě získáváme pomocí zraku, který má však svá omezení. Jak bude vypadat „náš svět“, jestliže se podíváme pod povrch, využijeme jiné než viditelné světlo anebo se podíváme opravdu zblízka? Překvapivou odpověď můžeme hledat hlavně pomocí téměř dvou stovek fotografií v této knize. Po jejím přečtení zjistíme, že žijeme v prostředí plném rozmanitých a důmyslných struktur a objevíme fantaskní krajiny osídlené děs vyvolávajícími tvory.


Write a review

There are currently no reviews for this product. Be the first to review this product!

Bestsellers in this subject

The Secret Life of Flies

NHBS Price: £14.99 $19/€17 approx

The Princeton Field Guide to Prehistoric Mammals

NHBS Price: £27.95 $36/€32 approx

The Serengeti Rules

NHBS Price: £14.95 $19/€17 approx

The Genius of Birds

NHBS Price: £8.99 $11/€10 approx

The Amoeba in the Room

NHBS Price: £16.99 $22/€19 approx

VAT: GB 407 4846 44
NHBS Ltd is registered in England and Wales: 1875194