Books  Reference  Dictionaries, Encyclopedias & Directories 

Polish Names of Mammals of the World / Polskie Nazewnictwo Ssaków Świata

By: Włodzimierz Cichocki(Author), Agnieszka Ważna(Author), Jan Cichocki(Author), Ewa Rajska-Jurgiel(Author), Artur Jasiński(Author), Wiesław Bogdanowicz(Author)

Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk (Museum and Institute of Zoology at the Polish Academy of Sciences)

Paperback | Oct 2015 | #226562 | ISBN-13: 9788388147159
Availability: Usually dispatched within 2-3 weeks Details
NHBS Price: £45.99 $60/€52 approx

About this book

Language: Bilingual in English and Polish, with English, Polish and scientific nomenclature

Polish Names of Mammals of the World contains Polish and English introduction and Latin-Polish-English names for the more than 5500 species of mammals. The authors have also devised guidelines for the common names of mammalian orders, families and genera, trying to take into account the phylogenetic changes that have occurred during the past decade.

Summary in Polish:
Na kuli ziemskiej żyje ponad 5500 gatunków dzikich ssaków ale zaledwie 1/7 z nich posiada polskie nazwy. Polskie Nazewnictwo Ssaków Świata jest propozycją uzupełnienia i ujednolicenia tej listy. Wykazy gatunków (łaciński, polski i angielski) wzbogacono o informację; o ich stopniu zagrożenia wyginięciem (wg IUCN i CITES) oraz rozmieszczeniu (wg regionów zoogeograficznych). W książce znalazły się; również uaktualnione nazwy rodzajów, rodzin i rzędów.

Książka dla biologów i nie-biologów: tłumaczy oraz osób piszących komentarze do programów przyrodniczych; pomoc dla uczniów, studentów i nauczycieli, i dla wszystkich Ciekawskich, którzy chcieliby się; dowiedzieć, jak niepospolicie i zabawnie brzmią nazwy niektórych ssaków w języku ojczystym.


Write a review

There are currently no reviews for this product. Be the first to review this product!

Bestsellers in this subject

The Kew Plant Glossary

NHBS Price: £17.99 $24/€20 approx

Mabberley's Plant-Book

NHBS Price: £59.99 $79/€67 approx

The Illustrated Dictionary of Southern African Plant Names

NHBS Price: £26.95 $35/€30 approx

The Ornithologist's Dictionary

NHBS Price: £18.50 $24/€21 approx

VAT: GB 407 4846 44
NHBS Ltd is registered in England and Wales: 1875194