Books  Zoology  Invertebrates  Arthropods  Insects  Beetles (Coleoptera) 

Ladybird Beetles (Coccinellidae) of Central Europe / Brouci Čeledi Slunéčkovití Střední Evropy

Identification KeyOut of Print

Series: Zoological Keys / Zoologické Klíče Volume: 4

By: Oldřich Nedvěd(Author)

383 pages, 79 plates with colour & b/w photos and b/w line drawings

Academia

Paperback | Dec 2015 | #227106 | ISBN-13: 9788020024954
Out of Print Details

About this book

Language: Bilingual in English and Czech

This volumes discusses the biology and ecology of a hundred species of ladybird living in Central Europe, mostly with photographs of adult beetles, and for some species larvae and pupae. Identification keys are given to adults, and for some species larvae and pupae. The keys allow specimens to be determined based on the characters, e.g. diagnostic characters for the subfamily, tribe and clans; by colour patterns on the wing covers and chest; or by other prominent morphological characters. All morphological characters are illustrated with black and white drawings.

Summary in Czech:
Biologie a ekologické nároky sta druhů slunéček žijících ve střední Evropě, většinou s fotografiemi dospělých brouků, u části druhů i larev a kukel. Určovací klíče dospělých brouků, částečně opět larev a kukel, v netradičním pojetí. Klíče umožní určovat exempláře na základě znaků, např. podle diagnostických znaků pro podčeledi, triby a rody či podle barevných vzorů na krovkách a na hrudi, anebo podle jiných nápadných morfologických bionomických znaků. Všechny morfologické znaky jsou ilustrovány černobílými kresbami spojenými v obrazové příloze.


Write a review

There are currently no reviews for this product. Be the first to review this product!

Bestsellers in this subject

Leaf Beetles

NHBS Price: £19.99 $26/€22 approx

Beetles of Britain and Ireland, Volume 4

NHBS Price: £97.99 $127/€109 approx

Ground Beetles

NHBS Price: £17.99 $23/€20 approx

Guide to Ladybirds of the British Isles

NHBS Price: £3.50 $5/€4 approx

VAT: GB 407 4846 44
NHBS Ltd is registered in England and Wales: 1875194