Books  Botany & Plant Science  Floras & Botanical Field Guides  Botany of Europe 

Vegetation of the Czech Republic, Volume 3 / Vegetace České Republiky 3: Aquatic and Wetland Vegetation / Vodní a Mokřadní Vegetace

Flora / FaunaMonographOut of Print

Series: Vegetation of the Czech Republic / Vegetace České Republiky Volume: 3

By: Milan Chytrý(Editor), K Šumberová(Author), P Hájková(Author), M Hájek(Author), Z Hroudová(Author), J Navrátilová(Author), M Čtvrtlíková(Author), J Sádlo(Author), Z Lososová(Author), R Hrivnák(Author), J Rydlo(Author), H Oťaheľová(Author), P Bauer(Author), P Hanáková(Author), L Ekrt(Author), E Ekrtová(Author)

828 pages, colour photos, illustrations, distribution maps, tables

Academia

Hardback | Jan 2011 | #223893 | ISBN-13: 9788020019189
Out of Print Details

About this book

Language: Czech with English summaries

The four-volume monograph series Vegetation of the Czech Republic systematically summarizes what is known about the types of natural and human-influenced plant communities occurring in the Czech Republic. It describes the floristic composition, ecology, dynamics, expansion and economic importance of vegetation in a structured text, which is rich in color photographs ofvegetation, distribution maps, graphs and comparative tables of species composition. At the same time it proposes a critically revised classification of plant communities, which was based on the analysis of tens of thousands of relevés contained in the Czech National Phytosociological database. The first and second monograph, published in 2007 and 2009 respectively, were devoted to grassland, heathland, ruderal, weed, rock and scree vegetation. The third part is devoted to vegetation of ponds and streams, reed beds, fens, peatlands and other wetland types. The book is an essential reference guide for naturalists, conservationists, farmers, teachers, students and all others interested in the biodiversity of the Czech Republic.

Summary in Czech:
Plánovaná čtyřdílná monografie Vegetace České Republiky systematicky shrnuje znalosti o typech přirozených i člověkem ovlivněných rostlinných společenstev vyskytujících se na našem území. Popisuje jejich floristickou skladbu, ekologii, dynamiku, rozšíření a hospodářský význam ve strukturovaném textu, který je bohatě doplněn barevnými fotografiemi porostů, mapami rozšíření, grafy a srovnávacími tabulkami druhového složení. Současně navrhuje kriticky revidovanou klasifikaci rostlinných společenstev, která vznikla na základě analýzy několik desítek tisíc fytocenologických snímků obsažených v České národní fytocenologické databázi. První a druhý díl monografie vyšly v letech 2007 a 2009 a byly věnovány travinné, keříčkové, ruderální, plevelové, skalní a suťové vegetaci. Třetí díl bude věnován vegetaci vodních nádrží a toků, rákosin, pramenišť, rašelinišť a dalších typů mokřadů. Kniha je základní referenční příručkou pro přírodovědce, ochránce přírody, zemědělce, učitele, studenty i všechny ostatní zájemce o biodiverzitu České republiky.


Write a review

There are currently no reviews for this product. Be the first to review this product!

Bestsellers in this subject

Collins Wild Flower Guide

NHBS Price: £24.99 $34/€28 approx

Wild Flowers of the Mediterranean

NHBS Price: £18.99 $26/€21 approx

Wild Flowers of Britain and Ireland

NHBS Price: £18.99 $26/€21 approx

The Wild Flower Key

NHBS Price: £24.99 $34/€28 approx

The Vegetative Key to the British Flora

NHBS Price: £24.99 $34/€28 approx

VAT: GB 407 4846 44
NHBS Ltd is registered in England and Wales: 1875194