All Shops
We're still open for business, read our Covid-19 statement here

British Wildlife

6 issues per year 84 pages per issue Subscription only

British Wildlife is the leading natural history magazine in the UK, providing essential reading for both enthusiast and professional naturalists and wildlife conservationists. Published six times a year, British Wildlife bridges the gap between popular writing and scientific literature through a combination of long-form articles, regular columns and reports, book reviews and letters.

Subscriptions from £30 per year

Conservation Land Management

4 issues per year 44 pages per issue Subscription only

Conservation Land Management (CLM) is a quarterly magazine that is widely regarded as essential reading for all who are involved in land management for nature conservation, across the British Isles. CLM includes long-form articles, events listings, publication reviews, new product information and updates, reports of conferences and letters.

Subscriptions from £18 per year
Academic & Professional Books  Natural History  Regional Natural History  Natural History of Europe

Atlas Fauny Ceské Republiky [Atlas of the Fauna of the Czech Republic]

Flora / Fauna Distribution Atlas
By: Miloš Anděra(Author), Jan Sovák(Author)
668 pages, 263 plates with colour illustrations
Publisher: Academia
Atlas Fauny Ceské Republiky [Atlas of the Fauna of the Czech Republic]
Click to have a closer look
  • Atlas Fauny Ceské Republiky [Atlas of the Fauna of the Czech Republic] ISBN: 9788020027566 Hardback Feb 2018 Usually dispatched within 2-4 weeks
    £59.99
    #240769
Price: £59.99
About this book Customer reviews Related titles

About this book

Language: Czech

This atlas presents animals according to the environment in which they live in the Czech Republic. There are nearly 2100 species covered on 263 coloured plates, divided into chapters on forests, mountains, steppes, open cultural landscapes, wetlands, standing and running waters, rocks and rubble, underground spaces, urban environments and, last but not least, areas devastated by humans. There is an overview of the "rare" birds that occasionally visit the Czech Republic.

At the beginning of the individual chapters, the basic characteristics of each environment (vegetation, fauna, occurrence in the Czech Republic), followed by plates with typical species are presented. Their selection includes both known and unknown forms, as well as common, rare, and protected species. The brief accompanying texts describe the main identification features of individual species or their developmental stages (even voice or other manifestations that may help to recognize them in nature), colouring, occurrence in the Czech Republic and possibly other inhabited habitats. The book is intended for a wide range of readers from secondary and university students to nature conservationists and amateur naturalists.

Summary in Czech:
Příručky umožňující ilustracemi nebo fotografiemi nahlédnout do rozmanitosti naší zvířeny mají u nás dlouhou tradici a jsou čtenáři stále vyhledávané. Většinou zobrazují různé zástupce fauny podle zoologického systému. V tomto atlasu autoři představují živočichy podle prostředí, ve kterých žijí. Na 263 barevných tabulích je zachyceno téměř 2100 druhů, rozdělených do kapitol o lesích, horách, stepích, otevřené kulturní krajině, mokřadech, stojatých i tekoucích vodách, skalách a sutích, podzemních prostorech, městském prostředí a v neposlední řadě i o plochách člověkem zdevastovaných. Připojen je i přehled „vzácných“ ptačích hostů, kteří čas od času na naše území zavítají. Na začátku jednotlivých kapitol je uvedena základní charakteristika každého prostředí (vegetace, charakter fauny, výskyt v podmínkách ČR), po níž následují obrazové tabule s typickými druhy. Jejich výběr zahrnuje formy známé i neznámé, běžné i vzácné a chráněné. Zatímco u obratlovců jsou pominuty pouze druhy objevující se u nás zcela výjimečně, u mnohem početnějších bezobratlých byly vybrány druhy nejčastěji se vyskytující nebo pro daný typ prostředí typické či jinak významné a také snadněji v přírodě pozorovatelné. Stručný doprovodný text popisuje hlavní určovací znaky jednotlivých druhů či jejich vývojových stadií (i hlasových či jiných projevů, které mohou napomoci k jejich rozeznání v přírodě), zbarvení, výskyt v ČR a případně další obývaná stanoviště. Kniha je určena širokému okruhu čtenářů od studentů středních a vysokých škol po ochránce přírody i laické zájemce o přírodu kolem nás.

Customer Reviews

Flora / Fauna Distribution Atlas
By: Miloš Anděra(Author), Jan Sovák(Author)
668 pages, 263 plates with colour illustrations
Publisher: Academia
Current promotions
Handbook of the mammals of the world batsJohn Beaufoy PublishingNest Box Price List 2020Order your free copy of our 2020 equipment catalogue