Books  Reptiles & Amphibians  Reptiles 

Fauna ČR: Plazi, Reptilia [Reptile Fauna of the Czech Republic]

Flora / FaunaIdentification Key

Series: Fauna ČR [Fauna of the Czech Republic]

By: Jiří Moravec(Editor), Michal Berec(Author), Jindřich Brechja(Author), Zdeněk F Fric(Author), Václav Gvoždík(Author), Martin Ivanov(Author), Lenka Jeřábková(Author), Miloslav Jirků(Author), Petr Kotlík(Author), Radka Musilová(Author), Pavel Široký(Author), Milan Veselý(Author), Vít Zavadil(Author)

532 pages, colour photos, colour & b/w illustrations, colour distribution maps, tables

Academia

Hardback | Jan 2015 | #223547 | ISBN-13: 9788020024169
Availability: Usually dispatched within 2-4 weeks Details
NHBS Price: £64.99 $84/€74 approx

About this book

Language: Czech with 6-page English summary

The publication follows the previous volume of the series Fauna (Fauna ČSFR Reptiles - Reptilia, Academia 1992). But this is a new treatment with updated information on the Czech reptilian fauna. The book summarizes current knowledge about the taxonomy, morphology and biology of different reptile species. Emphasis is placed on the maximum amount of data on the populations of reptiles in the Czech Republic, and their interpretation in the context of other information that is available from other sources on the individual species. Included are specific morphological data of a selected series of reptiles stored in the collections of the National Museum in Prague. Special attention is paid to evaluate the occurrence of reptiles in the Czech Republic and the development of current distribution maps of all kinds. A separate chapter deals with non-native reptile species of reptiles living in the Czech Republic. The characteristics of families and genera, and a key to identify individual species are also included.

Summary in Czech:
Publikace navazuje na předcházející svazek z řady Fauna (Fauna ČSFR Plazi – Reptilia, Academia 1992). Jedná se však o nové zpracování dostupných informací o fauně plazů u nás. Kniha shrnuje dosavadní poznatky o taxonomii, morfologii a biologii všech druhů našich plazů. Důraz je kladen na shromáždění maximálního množství dat týkajících se populací plazů z území České republiky a jejich interpretaci v kontextu dalších informací, které jsou k dispozici z jiných částí areálů rozšíření jednotlivých druhů. Zařazena jsou i konkrétní morfologická data vybraných sérií našich plazů uložených ve sbírkách Národního muzea v Praze. Zvláštní pozornost je věnována zhodnocení výskytu plazů na našem území a vypracování aktuálních map rozšíření všech druhů. Samostatná kapitola pojednává o nepůvodních druzích plazů žijících na území České republiky. Nechybí charakteristiky čeledí a rodů ani klíč k určení jednotlivých druhů. Kniha přináší navíc první ucelené zpracování informací o parazitech našich plazů.


Write a review

There are currently no reviews for this book. Be the first to review this book!

Bestsellers in this subject

The Book of Snakes

NHBS Special Offer Price: £29.99 £34.99 (Save £5.00) $39/€34 approx (ends 31/12/2018)

Snakes of Europe, North Africa and the Middle East

NHBS Special Offer Price: £18.99 £23.99 (Save £5.00) $25/€22 approx (ends 31/12/2018)

Field Guide to East African Reptiles

NHBS Special Offer Price: £27.99 £34.99 (Save £7.00) $36/€32 approx (ends 31/12/2018)

A Complete Guide to Reptiles of Australia

NHBS Price: £24.99 $32/€28 approx

VAT: GB 407 4846 44
NHBS Ltd is registered in England and Wales: 1875194