All Shops
We're still open for business - read our Brexit and Covid-19 statements

British Wildlife

8 issues per year 84 pages per issue Subscription only

British Wildlife is the leading natural history magazine in the UK, providing essential reading for both enthusiast and professional naturalists and wildlife conservationists. Published eight times a year, British Wildlife bridges the gap between popular writing and scientific literature through a combination of long-form articles, regular columns and reports, book reviews and letters.

Subscriptions from £40 per year

Conservation Land Management

4 issues per year 44 pages per issue Subscription only

Conservation Land Management (CLM) is a quarterly magazine that is widely regarded as essential reading for all who are involved in land management for nature conservation, across the British Isles. CLM includes long-form articles, events listings, publication reviews, new product information and updates, reports of conferences and letters.

Subscriptions from £18 per year
Academic & Professional Books  Ornithology  Birds of Europe/Western Palaearctic

Fauna ČR: Ptáci 1 [Birds of the Czech Republic]

Flora / Fauna Identification Key
By: Karel Šťastný(Author), Karel Hudec(Author)
790 pages, 419 b/w photos, b/w line drawings and b/w distribution maps; tables
Publisher: Academia
Fauna ČR: Ptáci 1 [Birds of the Czech Republic]
Click to have a closer look
  • Fauna ČR: Ptáci 1 [Birds of the Czech Republic] ISBN: 9788020025753 Edition: 2 Hardback Sep 2016 Unavailable #231736
About this book Related titles
Images Additional images
Fauna ČR: Ptáci 1 [Birds of the Czech Republic]Fauna ČR: Ptáci 1 [Birds of the Czech Republic]Fauna ČR: Ptáci 1 [Birds of the Czech Republic]Fauna ČR: Ptáci 1 [Birds of the Czech Republic]Fauna ČR: Ptáci 1 [Birds of the Czech Republic]

About this book

Language: Czech with German summary

Twenty years after volume 3 on birds in the series Fauna ČR, an expanded and revised edition of Volume 1 on birds is published, covering orders waterfowl, loons, procellariiformes, grebes, flamingos, storks, pelicans and wading birds. This time the book focuses only on the territory of the Czech Republic. The intention of this work is again to serve ithe interests of the general public, especially as now, after intense ornithological research in recent decades, so many new and important findings have accumulated, not only from the biology of birds, but also unexpected and new insights into their systematics and many taxonomic problems that required major revisions to reflect our modern understanding of this group of vertebrates. Major changes in this second edition are of concern to the general introduction, where especially the new findings of molecular taxonomy and systematics require deeper reworking of the entire text. The individual species accounts have also been worked, providing synonymy, taxonomy, species distribution, description, dimensions, weight, occurrence in the Czech Republic, nesting, food, importance, parasites and most important literature. The text shows big changes in the distribution and numbers of many species. Over the years, the group of authors involved naturally changed, and so it was often necessary to completely rework the original text.

Summary in Czech:
V rámci edice Fauna ČR vychází po dvaceti letech třetí, doplněné a přepracované vydání svazku Ptáci 1 (řády vrubozobí, potáplice, trubkonosí, potápky, plameňáci, čápi, brodiví a pelikáni a veslonozí), tentokrát již zaměřené jen na území České republiky. Záměr vydat toto dílo znovu je podložen jak zájmem široké veřejnosti, tak především současnou situací, kdy se po intenzivním ornitologickém výzkumu v posledních desetiletích nahromadilo tolik nových a významných poznatků nejen z faunistiky a biologie ptáků, ale i nečekaných a nových pohledů na jejich systém a řadu taxonomických problémů, které vyžadovaly zásadní přepracování především obecných kapitol k modernímu poznání této skupiny obratlovců. Hlavní změny v této druhé reedici se týkají jak obecného úvodu, kde zejména nové poznatky molekulární taxonomie a systematiky vyžadovaly hlubší zásahy do celého textu, tak zpracování jednotlivých druhů, které podle osvědčeného schématu (synonymika, taxonomie, rozšíření druhu, popis, rozměry, hmotnost, poznávání v přírodě, výskyt v ČR, tah, prostředí, hnízdění, potrava, význam, cizopasníci a nejdůležitější literatura) zohledňuje velké změny v rozšíření a početnosti mnoha druhů. Během let se přirozeně změnil i okruh autorů, takže mnohdy bylo nutné původní text úplně přepracovat.

Customer Reviews

Flora / Fauna Identification Key
By: Karel Šťastný(Author), Karel Hudec(Author)
790 pages, 419 b/w photos, b/w line drawings and b/w distribution maps; tables
Publisher: Academia
Current promotions
British WildlifeHarper Collins PublishersSeabirds The New Identification GuideOrder your free copy of our 2021 equipment catalogues