Books  Invertebrates  Arthropods  Insects  Insects: General 

Hmyzí Rodiny a Státy [Insect Families and States]

By: Jan Žďárek(Author)

Academia

Hardback | Jan 2015 | #224337 | ISBN-13: 9788020022257
Availability: Usually dispatched within 2-4 weeks Details
NHBS Price: £54.99 $72/€62 approx

About this book

Language: Czech

This is a supplemented and expanded edition of a popular 1997 book on social insects, Proč Vosy, Včely, Čmeláci, Mravenci a Termiti…aneb Hmyzí Státy, written by an entomologist, a university teacher and popularizer of science in an attractive and accessible form, that explains the mysteries and myths that enshroud the social behavior of insect and spider families. By examining the current state of science, the author attempts to answer the questions of how and why these creatures evolved millions of years ago and organized into groups whose complexity rivals – indeed, in many ways is superior to – the organization of human society, where selfishness by anonymous individuals is a developmentally obsolete phenomenon, and where the fate of a groups's management is decided in the most democratic way, despite the fact that the regime seems to be one of the harshest kind of totalitarianism from the outside. What example can we take from the organisation of insect states? Do we have to worry about them, or admire them? And can they act as a prototype of human civilization in a distant future?

Summary in Czech:
Doplněné a rozšířené vydání populární knihy o společenském hmyzu Proč Vosy, Včely, Čmeláci, Mravenci a Termiti…aneb Hmyzí Státy (Nakl. ÚOCHB Praha, 1997) z pera entomologa, vysokoškolského pedagoga a popularizátora vědy poutavou a přístupnou formou vysvětluje záhady a mýty obestírající rodinné a společenské chování hmyzu a pavouků. Pohledem současné vědy se autor pokouší odpovědět na otázky, jak a proč se už před milióny let vyvinuli tvorové organizovaní do společností, jejichž složitost si nic nezadá – ba v mnohém daleko předčí – uspořádání společnosti lidské, kde je sobectví jedince neznámým a vývojově překonaným jevem, kde se o osudu a řízení společnosti rozhoduje tím nejdemokratičtějším způsobem i přesto, že se zvenčí režim jeví jako nejkrutější totalita. Máme si z organizací hmyzích států brát příklad, nebo jsou odstrašujícím vzorem? Máme se jich obávat, nebo je máme obdivovat? Máme v nich snad vidět předobraz lidské civilizace daleké budoucnosti?


Write a review

There are currently no reviews for this book. Be the first to review this book!

Bestsellers in this subject

A Photographic Guide to Insects of Southern Europe & the Mediterranean

NHBS Special Offer Price: £22.50 £27.50 (Save £5.00) $30/€26 approx (ends 31/12/2018)

A Comprehensive Guide to Insects of Britain & Ireland

NHBS Price: £28.95 $38/€33 approx

The Royal Entomological Society Book of British Insects

NHBS Price: £49.50 $65/€56 approx

Guide to Insects of the British Isles

NHBS Price: £2.99 $4/€3 approx

Collins Complete Guide to British Insects

NHBS Price: £16.99 $22/€19 approx

VAT: GB 407 4846 44
NHBS Ltd is registered in England and Wales: 1875194