All Shops

Go to British Wildlife

6 issues per year 84 pages per issue Subscription only

British Wildlife is the leading natural history magazine in the UK, providing essential reading for both enthusiast and professional naturalists and wildlife conservationists. Published six times a year, British Wildlife bridges the gap between popular writing and scientific literature through a combination of long-form articles, regular columns and reports, book reviews and letters.

Subscriptions from £25 per year

Conservation Land Management

4 issues per year 44 pages per issue Subscription only

Conservation Land Management (CLM) is a quarterly magazine that is widely regarded as essential reading for all who are involved in land management for nature conservation, across the British Isles. CLM includes long-form articles, events listings, publication reviews, new product information and updates, reports of conferences and letters.

Subscriptions from £18 per year
Academic & Professional Books  Insects & other Invertebrates  Insects  Insects: General

Hmyzí Rodiny a Státy [Insect Families and States]

By: Jan Žďárek(Author)
Publisher: Academia
Hmyzí Rodiny a Státy [Insect Families and States]
Click to have a closer look
Select version
  • Hmyzí Rodiny a Státy [Insect Families and States] ISBN: 9788020022257 Hardback Jan 2015 Usually dispatched within 1-2 months
    £54.99
    #224337
Selected version: £54.99
About this book Customer reviews Related titles

About this book

Language: Czech

This is a supplemented and expanded edition of a popular 1997 book on social insects, Proč Vosy, Včely, Čmeláci, Mravenci a Termiti…aneb Hmyzí Státy, written by an entomologist, a university teacher and popularizer of science in an attractive and accessible form, that explains the mysteries and myths that enshroud the social behavior of insect and spider families. By examining the current state of science, the author attempts to answer the questions of how and why these creatures evolved millions of years ago and organized into groups whose complexity rivals – indeed, in many ways is superior to – the organization of human society, where selfishness by anonymous individuals is a developmentally obsolete phenomenon, and where the fate of a groups's management is decided in the most democratic way, despite the fact that the regime seems to be one of the harshest kind of totalitarianism from the outside. What example can we take from the organisation of insect states? Do we have to worry about them, or admire them? And can they act as a prototype of human civilization in a distant future?

Summary in Czech:
Doplněné a rozšířené vydání populární knihy o společenském hmyzu Proč Vosy, Včely, Čmeláci, Mravenci a Termiti…aneb Hmyzí Státy (Nakl. ÚOCHB Praha, 1997) z pera entomologa, vysokoškolského pedagoga a popularizátora vědy poutavou a přístupnou formou vysvětluje záhady a mýty obestírající rodinné a společenské chování hmyzu a pavouků. Pohledem současné vědy se autor pokouší odpovědět na otázky, jak a proč se už před milióny let vyvinuli tvorové organizovaní do společností, jejichž složitost si nic nezadá – ba v mnohém daleko předčí – uspořádání společnosti lidské, kde je sobectví jedince neznámým a vývojově překonaným jevem, kde se o osudu a řízení společnosti rozhoduje tím nejdemokratičtějším způsobem i přesto, že se zvenčí režim jeví jako nejkrutější totalita. Máme si z organizací hmyzích států brát příklad, nebo jsou odstrašujícím vzorem? Máme se jich obávat, nebo je máme obdivovat? Máme v nich snad vidět předobraz lidské civilizace daleké budoucnosti?

Customer Reviews

By: Jan Žďárek(Author)
Publisher: Academia
Current promotions
Backlist BargainsThe Mammal SocietyOrder your free copy of our 2018 equipment catalogueBritish Wildlife