Books  Botany  Non-Vascular Plants  Fungi 

Holubinky [Russula]

Field / Identification GuideIdentification Key

By: Radomír Socha(Author), Václav Hálek(Author), Jiří Baier(Author), Jiří Hák(Author)

520 pages, colour photos, b/w line drawings, tables

Academia

Hardback | Jan 2015 | #224301 | ISBN-13: 9788020019936
Availability: Usually dispatched within 2-4 weeks Details
NHBS Price: £47.99 $63/€55 approx

About this book

Language: Czech

This book is the most comprehensive so far released by the publisher in their series of floras on the members of the family Russulaceae, which, after Boletaceae, are the most popular and best-known group of fungi collected for kitchen use. The book contains descriptions and a large number of color photographs of almost all species of Russula growing in the Czech Republic.

The introductory part of the book includes chapters on family history, research on Russula in the Czech Republic and the rest of the world, the main macroscopic and microscopic features, as well as a list of reagents and samples for macrochemical reactions that are important for accurate identification of the individual species. There is comprehensive data about the growth and location of representative specimens of mushroom species with variable colours, and a key to all species of Russula depicted in the atlas section of the book.

A special section of the book includes color photographs and texts on 150 species of Russula, including some of their larger forms and varieties. In addition to common species many rare species of Russula are also included whose color photographs are the first ever to be published in the Czech mycological literature. Furthermore, 10 entirely new species of Russula, and several more new varieties and forms are described in the book, and several new combinations of Latin names are proposed and used in this publication for the first time.

In the last part of the book an overview is given of technical acronyms and names of authors, a glossary of technical terms, a list of scientific literature and registers of Czech and Latin names of Russula. At the end of the book an appendix with Latin names and descriptions of macroscopic and microscopic features of new species, forms and varieties of Russula is included.

The book is intended not only for practising mycologists and mushroom collectors, but also for all nature lovers.

Summary in Czech:
Publikace představuje dosud nejkompletnější u nás vydaný přehled o rodu holubinek (Russula), které jsou po hřibovitých houbách u naší veřejnosti nejpopulárnější a nejznámější skupinou hub sbíraných pro kuchyňskou spotřebu. Kniha obsahuje popisy a velký počet barevných fotografií téměř všech druhů holubinek rostoucích na našem území.

Úvodní část knihy obsahuje kapitoly o historii výzkumu rodu holubinek u nás a ve světě, hlavní makroskopické a mikroskopické znaky, jakož i seznam činidel a ukázky makrochemických reakcí důležitých pro přesné určení jednotlivých druhů. Nechybí ani souhrnné údaje o době růstu a místech výskytu zástupců tohoto barevně velmi proměnlivého rodu hub a klíč k určení všech druhů holubinek vyobrazených v atlasové části knihy.

Speciální část knihy zahrnuje barevné fotografie a texty týkající se 150 druhů holubinek, včetně některých jejich významnějších forem a variet. Mezi vyobrazené druhy je zařazena kromě běžnějších druhů také celá řada našich vzácných druhů holubinek, jejichž barevné fotografie nebyly v české mykologické literatuře dosud publikovány. Dále je v knize popsáno 10 zcela nových druhů holubinek, větší počet nových variet a forem a navrženo několik nových kombinací latinských jmen, použitých poprvé v této publikaci.

V poslední části knihy je uveden přehled odborných zkratek a jmen autorů, slovníček odborných výrazů, seznam odborné literatury a rejstříky českých a latinských názvů holubinek. Na konci knihy je připojena příloha s latinskými názvy a popisy makroskopických a mikroskopických znaků nových druhů, forem a variet holubinek.

Kniha je určena nejen pro mykology a praktické houbaře, ale také pro všechny milovníky přírody.


Write a review

There are currently no reviews for this book. Be the first to review this book!

Bestsellers in this subject

Mushrooms and Toadstools of Britain & Europe, Volume 1

NHBS Price: £44.99 $59/€51 approx

Grassland Fungi

NHBS Price: £19.99 $26/€23 approx

Collins Fungi Guide

NHBS Special Offer Price: £18.99 £24.99 (Save £6.00) $25/€22 approx (ends 31/12/2018)

Where the Slime Mould Creeps

NHBS Price: £21.99 $29/€25 approx

VAT: GB 407 4846 44
NHBS Ltd is registered in England and Wales: 1875194