Books  Invertebrates  Arthropods  Insects  Butterflies & Moths (Lepidoptera) 

Motýli a Housenky Střední Evropy III: Noční Motýli - Píďalkovití [Butterflies and Caterpillars of Central Europe III: Moths - Geometridae]

Field / Identification GuideFlora / Fauna

Series: Motýli a Housenky Střední Evropy [Butterflies and Caterpillars of Central Europe] Volume: 3

By: Jan Macek(Author), Josef Procházka(Author), Ladislav Traxler(Author)

417 pages, colour photos, colour distribution maps

Academia

Hardback | Jan 2012 [2016 reprint] | #198942 | ISBN-13: 9788020020093
Availability: Usually dispatched within 2-4 weeks Details
NHBS Price: £34.99 $44/€39 approx

About this book

Language: Czech

Volume 3 in this series on the butterflies and caterpillars of Central Europe focuses on the family Geometridae. The entry for each species contains a brief description of the adult and the caterpillar (phenological stages, host plants, and possible notes for captive breeding). Most species are accompanied by a distribution map, and more than half of the species and caterpillars are illustrated with colour photos.

Summary in Czech:
"Publikace je třetím svazkem plánované čtyřdílné edice atlasu housenek a motýlů střední Evropy. Podobně jako u dvou předchozích, již vydaných dílů je cílem tohoto třetího podat ucelený přehled o všech druzích z dané čeledi, v tomto případě píďalkovitých, zjištěných nebo přepokládaných ve středoevropském prostoru. V textové části je u každého druhu uvedena krátká charakteristika, u vzájemně si podobných druhů diferenciální diagnóza jak dospělců, tak jejich vývojových stadií – housenek, dále rozšíření, bionomie, u larev základní biologické charakteristiky (fenofáze, živné rostliny, eventuálně poznámky k chovu v zajetí). Rozšíření u většiny druhů je doplněno ilustračními mapkami. Obrazová část je tvořena tabulemi s vyobrazením dospělců všech druhů a u více než poloviny druhů i housenek."


Write a review

There are currently no reviews for this book. Be the first to review this book!

Bestsellers in this subject

Field Guide to the Moths of Great Britain and Ireland

Pre-pub offer: £29.99 £34.99 (Save £5.00) $38/€33 approx

Collins Butterfly Guide

NHBS Special Offer Price: £13.99 £18.99 (Save £5.00) $18/€16 approx (ends 31/08/2018)

Britain's Day-Flying Moths

NHBS Special Offer Price: £12.99 £17.99 (Save £5.00) $17/€14 approx (ends 31/08/2018)

Britain's Butterflies

NHBS Special Offer Price: £12.99 £17.99 (Save £5.00) $17/€14 approx (ends 31/08/2018)

Guide to the Butterflies of Britain

NHBS Price: £2.99 $4/€3 approx

VAT: GB 407 4846 44
NHBS Ltd is registered in England and Wales: 1875194