Books  Invertebrates  Arthropods  Insects  Butterflies & Moths (Lepidoptera) 

Motýli a Housenky Střední Evropy III: Noční Motýli - Píďalkovití [Butterflies and Caterpillars of Central Europe III: Moths - Geometridae]

Field / Identification GuideFlora / Fauna

Series: Motýli a Housenky Střední Evropy [Butterflies and Caterpillars of Central Europe] Volume: 3

By: Jan Macek(Author), Josef Procházka(Author), Ladislav Traxler(Author)

417 pages, colour photos, colour distribution maps

Academia

Hardback | Jan 2012 [2016 reprint] | #198942 | ISBN-13: 9788020020093
Availability: Usually dispatched within 2-4 weeks Details
NHBS Price: £19.99 $26/€23 approx

About this book

Language: Czech

Volume 3 in this series on the butterflies and caterpillars of Central Europe focuses on the family Geometridae. The entry for each species contains a brief description of the adult and the caterpillar (phenological stages, host plants, and possible notes for captive breeding). Most species are accompanied by a distribution map, and more than half of the species and caterpillars are illustrated with colour photos.

Summary in Czech:
"Publikace je třetím svazkem plánované čtyřdílné edice atlasu housenek a motýlů střední Evropy. Podobně jako u dvou předchozích, již vydaných dílů je cílem tohoto třetího podat ucelený přehled o všech druzích z dané čeledi, v tomto případě píďalkovitých, zjištěných nebo přepokládaných ve středoevropském prostoru. V textové části je u každého druhu uvedena krátká charakteristika, u vzájemně si podobných druhů diferenciální diagnóza jak dospělců, tak jejich vývojových stadií – housenek, dále rozšíření, bionomie, u larev základní biologické charakteristiky (fenofáze, živné rostliny, eventuálně poznámky k chovu v zajetí). Rozšíření u většiny druhů je doplněno ilustračními mapkami. Obrazová část je tvořena tabulemi s vyobrazením dospělců všech druhů a u více než poloviny druhů i housenek."


Write a review

There are currently no reviews for this book. Be the first to review this book!

Bestsellers in this subject

Collins Butterfly Guide

NHBS Price: £18.99 $25/€22 approx

Britain's Day-Flying Moths

NHBS Price: £17.99 $24/€20 approx

Micro-Moth Field Tips

NHBS Price: £15.99 $21/€18 approx

Field Guide to the Micro-Moths of Great Britain and Ireland

NHBS Special Offer Price: £29.99 £34.99 (Save £5.00) $39/€34 approx (ends 31/12/2018)

Pug Moths of North-West England

NHBS Price: £14.99 $20/€17 approx

VAT: GB 407 4846 44
NHBS Ltd is registered in England and Wales: 1875194