All Shops

British Wildlife

8 issues per year 84 pages per issue Subscription only

British Wildlife is the leading natural history magazine in the UK, providing essential reading for both enthusiast and professional naturalists and wildlife conservationists. Published eight times a year, British Wildlife bridges the gap between popular writing and scientific literature through a combination of long-form articles, regular columns and reports, book reviews and letters.

Subscriptions from £40 per year

Conservation Land Management

4 issues per year 44 pages per issue Subscription only

Conservation Land Management (CLM) is a quarterly magazine that is widely regarded as essential reading for all who are involved in land management for nature conservation, across the British Isles. CLM includes long-form articles, events listings, publication reviews, new product information and updates, reports of conferences and letters.

Subscriptions from £18 per year
Field Guides & Natural History  Natural History  Regional Natural History  Natural History of Europe

Příroda České Republiky: Průvodce Faunou [Nature of the Czech Republic: Guide to the Fauna]

Field / Identification Guide
By: Jiří Kolibáč(Author), Karel Hudec(Author), Zdeněk Laštůvka(Author), Milan Peňáz(Author)
464 pages, 193 plates with colour illustrations
Publisher: Academia
Příroda České Republiky: Průvodce Faunou [Nature of the Czech Republic: Guide to the Fauna]
Click to have a closer look
  • Příroda České Republiky: Průvodce Faunou [Nature of the Czech Republic: Guide to the Fauna] ISBN: 9788020029935 Hardback Apr 2019 Usually dispatched within 2-4 weeks
    £29.99
    #247045
Price: £29.99
About this book Customer reviews Related titles

About this book

Language: Czech

The newly edited and expanded edition of this guide expands the introductory chapters, updates the systematics and nomenclature, adds new findings for some species, and elaborates information on several systematic groups. The introduction deals with the environment of animals in the Czech Republic, non-native species and their importance, species living with man, the practical importance of animals, problems of their protection, and systematic division. A special section includes individual groups of animals from sponges and anemones to mammals. Among the numerous species groups of insects and other invertebrates important representatives are selected, as well as species of lesser known and inconspicuous groups. Vertebrates are characterized in more detail and all species are briefly described (at least all major species for birds).

Summary in Czech:
V novém upraveném a doplněném vydání Průvodce jsou rozšířeny úvodní kapitoly, je aktualizován systém i nomenklatura, jsou doplněny nové poznatky k některým druhům, několik systematických skupin je zpracováno nově. Úvod pojednává o životním prostředí živočichů na našem území, o nepůvodních druzích a jejich významu, o druzích žijících s člověkem, o praktickém významu živočichů, problematice jejich ochrany a systematickém členění. Speciální část zahrnuje jednotlivé skupiny živočichů od houbovců a žahavců po savce. Z druhově početných skupin hmyzu a dalších bezobratlých jsou vybráni významní zástupci a průřezově i druhy méně známých a nenápadných skupin. Obratlovci jsou charakterizováni podrobněji a stručně jsou popsány i vyobrazeny všechny druhy (u ptáků aspoň všechny významnější druhy).

Customer Reviews

Field / Identification Guide
By: Jiří Kolibáč(Author), Karel Hudec(Author), Zdeněk Laštůvka(Author), Milan Peňáz(Author)
464 pages, 193 plates with colour illustrations
Publisher: Academia
Current promotions
British WildlifeWiley-BlackwellBest of Winter 2020Order your free copy of our 2020 equipment catalogue