All Shops
We're still open for business, read our Covid-19 statement here

British Wildlife

6 issues per year 84 pages per issue Subscription only

British Wildlife is the leading natural history magazine in the UK, providing essential reading for both enthusiast and professional naturalists and wildlife conservationists. Published six times a year, British Wildlife bridges the gap between popular writing and scientific literature through a combination of long-form articles, regular columns and reports, book reviews and letters.

Subscriptions from £30 per year

Conservation Land Management

4 issues per year 44 pages per issue Subscription only

Conservation Land Management (CLM) is a quarterly magazine that is widely regarded as essential reading for all who are involved in land management for nature conservation, across the British Isles. CLM includes long-form articles, events listings, publication reviews, new product information and updates, reports of conferences and letters.

Subscriptions from £18 per year
Academic & Professional Books  Mammals  Mammals: General

Savci České Republiky [Mammals of the Czech Republic] Popis, Rozšíření, Ekologie, Ochrana

Flora / Fauna
By: Miloš Anděra(Author), Jiří Geisler(Author)
288 pages, colour photos, colour illustrations, colour distribution maps
Publisher: Academia
Savci České Republiky [Mammals of the Czech Republic]
Click to have a closer look
  • Savci České Republiky [Mammals of the Czech Republic] ISBN: 9788020029942 Edition: 2 Hardback Jun 2019 Usually dispatched within 2-4 weeks
    £59.99
    #247720
Price: £59.99
About this book Customer reviews Related titles

About this book

Language: Czech with English summary

The second edition of this comprehensive review of the mammalian fauna of the Czech Republic follows up with its content and graphical presentation on the 2012 edition. As well as data on abundance and conservation status, the most important literature references are included. Each species is shown on a double-page spread showing high-quality photographs (general appearance, typical biotope), a distribution maps for the Czech Republic and a graph of occurrence according to altitude. The accompanying chapters deal with the general characteristics of mammals, the development of the Czech mammal fauna during the last century, basic methods of mammal monitoring, as well as extinct species and non-native species bred in the past. In the new edition, updates mainly concern data sources (enlarged maps, updated frequency charts) and corresponding text passages (especially on occurrence in the Czech Republic), changes in the protection status (using the new version of the Red List of the Czech Republic) as well as addition of references to significant academic papers published after 2012.

Summary in Czech:
Druhé vydání komplexního přehledu savců navazuje svým obsahem a grafickou podobou na vydání z roku 2012. Text pro každý z téměř 90 současných druhů zahrnuje vedle popisu a hlavních znaků také celkové rozšíření, výskyt v rámci ČR, informace o stanovištích, hrubý náčrt ekologie a bionomie, jakož i údaje týkající se početnosti a ochranářského statusu, připojeny jsou i nejdůležitější citace. Nedílnou součástí charakteristiky každého druhu, graficky většinou zpracované formou dvoustrany, jsou kvalitní fotografie (celkový vzhled, typický biotop), síťová mapa rozšíření v ČR a graf výskytu podle nadmořské výšky. Doprovodné kapitoly se zabývají obecnou charakteristikou savců, vývojem české fauny savců během posledního století, základními metodami sledování savců, jakož i vyhubenými druhy a nepůvodními druhy chovanými u nás v minulosti. V novém vydání byly aktualizovány hlavně datové zdroje (mapy rozšíření, grafy početnosti) a odpovídající pasáže textu (zejména Výskyt v ČR), doplněny byly i změny statusu ochrany (nová verze Červeného seznamu ČR), jakož i významnější literární zdroje vyšlé po roce 2012.

Customer Reviews

Flora / Fauna
By: Miloš Anděra(Author), Jiří Geisler(Author)
288 pages, colour photos, colour illustrations, colour distribution maps
Publisher: Academia
Current promotions
Handbook of the mammals of the world batsCambridge University PressBacklist BargainsNest Box Price List 2020