Books  Marine & Freshwater  Freshwater Habitat 

Stromend Landschap: Vloeiweidenstelsels in Nederland en België [Flowing Landscape: Water Meadow Systems in the Netherlands and Belgium]

By: GJ Baaijens(Author), E Brinckmann(Author), P Dauvellier(Author), PC van der Molen(Author)

KNNV Uitgeverij

Hardback | Aug 2016 | #231213 | ISBN-13: 9789050113892
Availability: Usually dispatched within 1-2 weeks Details
NHBS Price: £30.99 $40/€35 approx

About this book

Language: Dutch

Water meadow systems have put their mark on the Dutch landscape. For centuries farmers have watered their meadows with stream water to increase their harvests. Only with the advent of artificial fertilisers did this practice end. Water was to be kept off the land in order to not wash off the valuable fertiliser.

Until far into the 19th century farmers looked after ingenious irrigation systems, allowing them to distribute ground and surface water to a large number of places. They tried to keep their meadows frost free and fertilise them in a natural manner with silt or humus. The yields of irrigated pastures were noticeably higher.

Remains of water meadow systems are to be found nearly everywhere in the eastern and southern part of the country. They take the shape of all sorts of natural and landscape elements: embankments, basins, bowls, canals, reservoirs, as well as the heritage of water management engineering works, such as wooden or stone weirs and bridges. What appear to be natural streams, are really transport conduits for mineral water.

This book describes the water meadow systems in the Netherlands and neighbouring countries. These cross sandy soils in the eastern and southern part of the country and are part of century old irrigation systems. With a field guide everyone can find the remnants of these water works.

Stromend Landschap asks policymakers and managers to pay more attention to the historic water systems, and to employ them in contemporary water management. This is an important book for everyone with an interest in (historic) water management, and for nature and landscape enthusiasts.

Summary in Dutch:
Vloeiweidensystemen stempelen het Nederlandse landschap. Eeuwenlang hebben de boeren hun graslanden bevloeid met beekwater om de opbrengst te vergroten. Pas toen de kunstmest zijn intrede deed, kwam er een eind aan de praktijk van het bevloeien. Het water moest voortaan juist van het land af want de kostbare kunstmest mocht niet wegspoelen.

Tot diep in de negentiende eeuw zorgden boeren voor ingenieuze bevloeiingssystemen, waarmee ze grond- en oppervlaktewater naar zo veel mogelijk plekken stuurden. Zo probeerden ze hun weidegronden vorstvrij te houden en tegelijk op een natuurlijke manier te bemesten met slib of humus. De opbrengst op bevloeide gronden was overduidelijk hoger.

Bijna overal in Hoog-Nederland zijn restanten van vloeiweidensystemen terug te vinden. Het gaat om allerlei natuur- en landschapselementen: wallen, bekkens, sprengen, kanaaltjes, spaarbekkens, naast het waterstaatkundig erfgoed van o.a. houten of stenen stuwen en stuwbruggen. 'Natuurlijke' beken blijken in werkelijkheid transportleidingen voor basenrijk mineraalwater.

Het boek beschrijft vloeiweidenstelsels in Nederland en in onze buurlanden. Zij doorkruisen de zandgronden van Hoog-Nederland en overal vinden zij eeuwenoude bevloeiingssystemen. Met een veldwijzer kan iedereen op zoek naar restanten van deze stelsels.

Stromend Landschap vraagt beleidsmakers en beschermers om meer aandacht te geven aan historische watersystemen en om deze in te zetten in het eigentijdse waterbeheer. Een belangrijk boek voor iedereen met interesse in (historisch) waterbeheer en voor liefhebbers van natuur en landschap.


Write a review

There are currently no reviews for this book. Be the first to review this book!

Bestsellers in this subject

Rivers

NHBS Price: £29.99 £34.99 (Save £5.00) $39/€34 approx

Guide to Chalk Rivers of England

NHBS Price: £2.99 $4/€3 approx

Methods in Stream Ecology

NHBS Price: £42.99 $56/€49 approx

Freshwater Acidification

NHBS Price: £31.99 $42/€36 approx

Freshwater Ecosystems in Protected Areas

NHBS Price: £39.99 $52/€45 approx

VAT: GB 407 4846 44
NHBS Ltd is registered in England and Wales: 1875194