To see accurate pricing, please choose your delivery country.
 
 
United States
£ GBP
All Shops
EU Shipping Update - read more

British Wildlife

8 issues per year 84 pages per issue Subscription only

British Wildlife is the leading natural history magazine in the UK, providing essential reading for both enthusiast and professional naturalists and wildlife conservationists. Published eight times a year, British Wildlife bridges the gap between popular writing and scientific literature through a combination of long-form articles, regular columns and reports, book reviews and letters.

Subscriptions from £40 per year

Conservation Land Management

4 issues per year 44 pages per issue Subscription only

Conservation Land Management (CLM) is a quarterly magazine that is widely regarded as essential reading for all who are involved in land management for nature conservation, across the British Isles. CLM includes long-form articles, events listings, publication reviews, new product information and updates, reports of conferences and letters.

Subscriptions from £22 per year
Academic & Professional Books  Ornithology  Birds of Europe/Western Palaearctic

The Danish Bird Migration Atlas / Dansk Traekfugleatlas

Distribution Atlas
By: Jesper Bønløkke(Author), Jesper Johannes Madsen(Author), Kasper Thorup(Author), Kjeld Tommy Pedersen(Author), Morten Bjerrum(Author), Carsten Rahbek(Author), Jon Fjeldså(Illustrator)
878 pages
Publisher: Rhodos
The Danish Bird Migration Atlas / Dansk Traekfugleatlas
Click to have a closer look
  • The Danish Bird Migration Atlas / Dansk Traekfugleatlas ISBN: 9788772459820 Hardback Dec 2006 Expected dispatch within 3-4 days
    £180.00
    #169886
Price: £180.00
About this book Customer reviews Related titles

About this book

Language: Bilingual in English and Danish

Since the founder of scientific ringing, the Dane H.C.C. Mortensen from Viborg, began his ringing in 1899, well over 4.2 million birds (2006) have been ringed in Denmark. The Danish Migratory Bird Atlas covers more than 100 years of ringing in Denmark.

In 878 pages, The Danish Migratory Bird Atlas describes the migration of Danish bird species on the basis of the more than 180,000 finds of birds ringed in Denmark, as well as more than 50,000 Danish finds of birds ringed abroad.

In the introductory chapters of the book, the reader gets a review of knowledge and theory about bird migration. In addition, you can read about the history of ringing in Denmark, and the possibilities and limitations of ringing as a method.

The central element in The Danish Migratory Bird Atlas is a detailed review of the migrations of 242 Danish bird species. The ringing results are presented and interpreted in a uniform, clear and inviting way. Throughout the book, the same template is followed, so that figures and maps in an easily interpretable way serve to illustrate the characteristics of a given species. The text provides a thorough analysis in easy-to-understand language. Species by species, conditions such as breeding area and winter quarters, the phenology of the migration, spread, mortality and causes of death are reviewed.

Mention of major special labeling projects and some of the results they have given are presented in separate sections for the species concerned. Our knowledge of the features of the Danish bird species is summarized in a synthesis in which, among other things, species, where our knowledge is deficient, are mentioned. Important information about the treated species is compiled in a series of appendices at the back of the book.

The Danish Migratory Bird Atlas presents for the first time the entire Danish ringing and retrieval material in one work so that data from all seven Danish ringing centres that have operated in Denmark are included. In addition, it has been possible to include material from foreign-labelled birds found in Denmark.

Summary in Danish:
Siden grundlæggeren af videnskabelig ringmærkning, danskeren H.C.C. Mortensen fra Viborg, begyndte sin ringmærkning i 1899 er der blevet ringmærket godt og vel 4,2 millioner fugle (2006) i Danmark. Dansk Trækfugleatlas dækker mere end 100 års ringmærkning i Danmark.

På 878 sider beskriver Dansk Trækfugleatlas de danske fuglearters træk og vandring på basis af de godt 180.000 genfund af fugle, der er ringmærket i Danmark, samt over 50.000 danske genfund af fugle ringmærket i udlandet.

I bogens indledende kapitler får læseren en gennemgang af viden og teori om fuglenes træk, vandringer og orientering. Desuden kan man læse om ringmærkningens historie i Danmark, og muligheder og begrænsninger ved ringmærkningen som metode.

Det centrale element i Dansk Trækfugleatlas er en detaljeret gennemgang af 242 danske fuglearters træk og vandringer. Ringmærkningsresultaterne bliver fremvist og fortolket på en ensartet, overskuelig og indbydende måde. Gennem bogen bliver den samme skabelon fulgt, så figurer og kort på en let fortolkelig måde tjener til at illustrere en given arts karakteristika. Teksten er en grundig analyse i et let forståeligt sprog. Art for art gennemgås forhold som yngleområde og vinterkvarter, trækkets fænologi, trækretning, spredning, dødelighed og dødsårsager.

Omtale af større specialmærkningsprojekter og nogle af de resultater, de har givet, bringes i separate afsnit efter de pågældende arter. Vores viden om de danske fuglearters træk sammenfattes i en syntese, hvor blandt andet arter, hvor vores viden er mangelfuld, omtales. En række vigtige oplysninger om de behandlede arter er sammenstillet i en række appendikser bagest i bogen.

Dansk Trækfugleatlas præsenterer for første gang det samlede danske ringmærknings- og genfundsmateriale i ét og samme værk, således at data fra alle de 7 danske ringmærkningscentraler, der har virket i Danmark, er inkluderet. Desuden er det lykkedes at inddrage materiale af udenlandsk mærkede fugle genfundet i Danmark.

Customer Reviews

Distribution Atlas
By: Jesper Bønløkke(Author), Jesper Johannes Madsen(Author), Kasper Thorup(Author), Kjeld Tommy Pedersen(Author), Morten Bjerrum(Author), Carsten Rahbek(Author), Jon Fjeldså(Illustrator)
878 pages
Publisher: Rhodos
Current promotions
Collins Bird Guide (New Edition)NHBS Field Guide SaleEcho Meter Touch 2 - AndroidBrowse our 2022 Equipment Catalogues