Books  Reptiles & Amphibians  Amphibians 

Vajíčka a Larvy Obojživelníků České Republiky [Eggs and Larvae of the Amphibians of the Czech Republic]

Field / Identification GuideIdentification Key

By: Jaromír Maštera(Author), Vít Zavadil(Author), Jan Dvořák(Author)

180 pages, colour photos, b/w line drawings

Academia

Hardback | Jan 2015 | #223169 | ISBN-13: 9788020023995
Availability uncertain: order now to get this when available Details
NHBS Price: £29.99 $39 / €34 approx

About this book

Language: Czech

The publication seeks to provide a comprehensive and as detailed as possible an overview of the larvae of all Czech amphibian species, complete with extensive photographs and drawings of tadpoles and the developmental stages of caudate amphibians and frogs. The text in the publication is based mainly on the author's own experience, gained during the field research on developmental stages of amphibians in different places of the Czech Republic, and on both foreign and Czech literature. The publication also details keys to determining clutches and larval amphibians. Furthermore, the book contains basic information about the reproduction of amphibians, about the behavior of their larvae, descriptions of their ontogenetic developmental stages and finally, a summary table of the main features of egg clutches and larval amphibians.

Summary in Czech:
Publikace se snaží podat ucelený a co nejpodrobnější přehled snůšek a larev všech našich druhů obojživelníků, doplněný rozsáhlou fotodokumentací a kresbami ústních disků pulců a vývojových fází ocasatých obojživelníků a žab. Text v publikaci vychází zejména z vlastních zkušeností autorů, získaných během terénních výzkumů vývojových stadií obojživelníků na různých místech ČR, a také z dostupné zahraniční i české literatury. Součástí publikace jsou i podrobné klíče k určování snůšek a larev obojživelníků, dále jsou zde uveřejněny metody zkoumání snůšek a larev a metoda mapování obojživelníků podle larev. Publikace také navíc obsahuje základní informace o rozmnožování obojživelníků, o chování jejich larev, popisy jejich ontogenetických vývojových stadií a na závěr i přehledné tabulky s hlavními znaky snůšek a larev našich obojživelníků.


Write a review

There are currently no reviews for this book. Be the first to review this book!

Bestsellers in this subject

Amphibian Habitat Management Handbook

NHBS Price: £12.99 $17 / €15 approx

Amphibian Survey and Monitoring Handbook

NHBS Price: £29.99 $39 / €34 approx

A Field Guide to the Frogs of Borneo

NHBS Price: £47.99 $62 / €55 approx

The Book of Frogs

NHBS Special Offer Price: £29.99 £34.99 (Save £5.00) $39 / €34 approx (ends 31/12/2018)

VAT: GB 407 4846 44
NHBS Ltd is registered in England and Wales: 1875194