All Shops

Go to British Wildlife

6 issues per year 84 pages per issue Subscription only

British Wildlife is the leading natural history magazine in the UK, providing essential reading for both enthusiast and professional naturalists and wildlife conservationists. Published six times a year, British Wildlife bridges the gap between popular writing and scientific literature through a combination of long-form articles, regular columns and reports, book reviews and letters.

Subscriptions from £25 per year

Conservation Land Management

4 issues per year 44 pages per issue Subscription only

Conservation Land Management (CLM) is a quarterly magazine that is widely regarded as essential reading for all who are involved in land management for nature conservation, across the British Isles. CLM includes long-form articles, events listings, publication reviews, new product information and updates, reports of conferences and letters.

Subscriptions from £18 per year
Academic & Professional Books  Botany  Floras & Botanical Field Guides  Botany of Europe

Vegetation of the Czech Republic, Volume 4 / Vegetace České Republiky 4 Forest and Scrub Vegetation / Lesní a křovinná Vegetace

Flora / Fauna Monograph
By: Milan Chytrý(Editor), J Douda(Author), J Roleček(Author), J Sádlo(Author), K Boublík(Author), R Hédl(Author), M Vítková(Author), D Zelený(Author), J Navrátilová(Author), Z Neuhäuslová(Author), P Petřík(Author), J Kolbek(Author), Z Lososová(Author), K Šumberová(Author), R Hrivnák(Author)
552 pages, colour photos, illustrations, distribution maps, tables
Publisher: Academia
Vegetation of the Czech Republic, Volume 4 / Vegetace České Republiky 4
Click to have a closer look
Select version
  • Vegetation of the Czech Republic, Volume 4 / Vegetace České Republiky 4 ISBN: 9788020022998 Hardback Jan 2013 Usually dispatched within 2-4 weeks
    £42.99
    #223894
Selected version: £42.99
About this book Customer reviews Related titles

About this book

Language: Czech with English summaries

The four-part monograph series Vegetation of the Czech Republic systematically summarizes what is known about the types of plant communities occurring in the Czech Republic. It describes the floristic composition, ecology, dynamics, expansion and economic importance of vegetation in a structured text, which is rich in color photographs of vegetation, distribution maps, graphs and comparative tables of species composition. At the same time it proposes a critically revised classification of plant communities, which was based on an analysis of tens of thousands relevés contained in the Czech National Phytosociological database. The first three parts, published between 2007 and 2011, were devoted to non-forest vegetation. The fourth and final part of the series completes the set with information on the vegetation of forests and scrubland. The book is an essential reference guide for naturalists, conservationists, farmers, teachers, students and all others interested in the biodiversity of the Czech Republic.

Summary in Czech:
Čtyřdílná monografie Vegetace České Republiky systematicky shrnuje znalosti o typech rostlinných společenstev vyskytujících se na našem území. Popisuje jejich floristickou skladbu, ekologii, dynamiku, rozšíření a hospodářský význam ve strukturovaném textu, který je bohatě doplněn barevnými fotografiemi porostů, mapami rozšíření, grafy a srovnávacími tabulkami druhového složení. Současně navrhuje kriticky revidovanou klasifikaci rostlinných společenstev, která vznikla na základě analýzy několika desítek tisíc fytocenologických snímků obsažených v České národní fytocenologické databázi. První tři díly monografie vyšly v letech 2007 až 2011 a byly věnovány nelesní vegetaci. Čtvrtý, závěrečný díl doplní chybějící informace o vegetaci lesů a křovin. Kniha je základní referenční příručkou pro přírodovědce, ochránce přírody, zemědělce, učitele, studenty i všechny ostatní zájemce o biodiverzitu České republiky.

Customer Reviews

Flora / Fauna Monograph
By: Milan Chytrý(Editor), J Douda(Author), J Roleček(Author), J Sádlo(Author), K Boublík(Author), R Hédl(Author), M Vítková(Author), D Zelený(Author), J Navrátilová(Author), Z Neuhäuslová(Author), P Petřík(Author), J Kolbek(Author), Z Lososová(Author), K Šumberová(Author), R Hrivnák(Author)
552 pages, colour photos, illustrations, distribution maps, tables
Publisher: Academia
Current promotions
Backlist BargainsThe Mammal SocietyOrder your free copy of our 2018 equipment catalogueBritish Wildlife