Books  Botany  Floras & Botanical Field Guides  Botany of Europe 

Vegetation of the Czech Republic, Volume 4 / Vegetace České Republiky 4: Forest and Scrub Vegetation / Lesní a křovinná Vegetace

Flora / FaunaMonograph

Series: Vegetation of the Czech Republic / Vegetace České Republiky Volume: 4

By: Milan Chytrý(Editor), J Douda(Author), J Roleček(Author), J Sádlo(Author), K Boublík(Author), R Hédl(Author), M Vítková(Author), D Zelený(Author), J Navrátilová(Author), Z Neuhäuslová(Author), P Petřík(Author), J Kolbek(Author), Z Lososová(Author), K Šumberová(Author), R Hrivnák(Author)

552 pages, colour photos, illustrations, distribution maps, tables

Academia

Hardback | Jan 2013 | #223894 | ISBN-13: 9788020022998
Availability: Usually dispatched within 2-4 weeks Details
NHBS Price: £42.99 $56/€49 approx

About this book

Language: Czech with English summaries

The four-part monograph series Vegetation of the Czech Republic systematically summarizes what is known about the types of plant communities occurring in the Czech Republic. It describes the floristic composition, ecology, dynamics, expansion and economic importance of vegetation in a structured text, which is rich in color photographs of vegetation, distribution maps, graphs and comparative tables of species composition. At the same time it proposes a critically revised classification of plant communities, which was based on an analysis of tens of thousands relevés contained in the Czech National Phytosociological database. The first three parts, published between 2007 and 2011, were devoted to non-forest vegetation. The fourth and final part of the series completes the set with information on the vegetation of forests and scrubland. The book is an essential reference guide for naturalists, conservationists, farmers, teachers, students and all others interested in the biodiversity of the Czech Republic.

Summary in Czech:
Čtyřdílná monografie Vegetace České Republiky systematicky shrnuje znalosti o typech rostlinných společenstev vyskytujících se na našem území. Popisuje jejich floristickou skladbu, ekologii, dynamiku, rozšíření a hospodářský význam ve strukturovaném textu, který je bohatě doplněn barevnými fotografiemi porostů, mapami rozšíření, grafy a srovnávacími tabulkami druhového složení. Současně navrhuje kriticky revidovanou klasifikaci rostlinných společenstev, která vznikla na základě analýzy několika desítek tisíc fytocenologických snímků obsažených v České národní fytocenologické databázi. První tři díly monografie vyšly v letech 2007 až 2011 a byly věnovány nelesní vegetaci. Čtvrtý, závěrečný díl doplní chybějící informace o vegetaci lesů a křovin. Kniha je základní referenční příručkou pro přírodovědce, ochránce přírody, zemědělce, učitele, studenty i všechny ostatní zájemce o biodiverzitu České republiky.


Write a review

There are currently no reviews for this book. Be the first to review this book!

Bestsellers in this subject

Wild Flowers of Britain and Ireland

NHBS Special Offer Price: £15.99 £18.99 (Save £3.00) $21/€18 approx (ends 31/12/2018)

Mountain Flowers and Trees of Caucasia

NHBS Price: £29.99 $39/€34 approx

Collins Wild Flower Guide

NHBS Special Offer Price: £19.99 £24.99 (Save £5.00) $26/€23 approx (ends 31/12/2018)

Plants and Habitats

NHBS Price: £24.99 $33/€28 approx

The Wild Flower Key

NHBS Special Offer Price: £19.99 £24.99 (Save £5.00) $26/€23 approx (ends 31/12/2018)

VAT: GB 407 4846 44
NHBS Ltd is registered in England and Wales: 1875194