To see accurate pricing, please choose your delivery country.
 
 
United States
£ GBP
All Shops

British Wildlife

8 issues per year 84 pages per issue Subscription only

British Wildlife is the leading natural history magazine in the UK, providing essential reading for both enthusiast and professional naturalists and wildlife conservationists. Published eight times a year, British Wildlife bridges the gap between popular writing and scientific literature through a combination of long-form articles, regular columns and reports, book reviews and letters.

Subscriptions from £33 per year

Conservation Land Management

4 issues per year 44 pages per issue Subscription only

Conservation Land Management (CLM) is a quarterly magazine that is widely regarded as essential reading for all who are involved in land management for nature conservation, across the British Isles. CLM includes long-form articles, events listings, publication reviews, new product information and updates, reports of conferences and letters.

Subscriptions from £26 per year
Academic & Professional Books  Botany  Floras & Botanical Field Guides  Botany of Europe

Klíč ke Květeně České Republiky [Key to the Flora of the Czech Republic]

Identification Key
By: Kaplan Zdeněk(Author)
1172 pages, b/w line drawings
Publisher: Academia
Klíč ke Květeně České Republiky [Key to the Flora of the Czech Republic]
Click to have a closer look
Select version
  • Klíč ke Květeně České Republiky [Key to the Flora of the Czech Republic] ISBN: 9788020026606 Edition: 2 Hardback Jan 2019 Unavailable #252032
  • Klíč ke Květeně České Republiky [Key to the Flora of the Czech Republic] ISBN: 9788020008367 Edition: 1 Hardback Dec 2002 Out of Print #153269
About this book Related titles

About this book

Language: Czech

Thanks to its location in the middle of Europe, the Czech flora is very rich and diverse. During the Ice Age, it was enriched by plants from the cold north, later by thermophilic plants from southern Europe, and it is still affected by the proximity of two large European mountains, the Alps and the Carpathians. Many other plants came here under the influence of man both intentionally and as unwanted introductions. All these plants, a total of more than 3,700 species and subspecies, are described using the latest botanical and systematical knowledge in this new, completely reworked key to the flora of the Czech Republic. The determination will be facilitated by excellent line drawings and a brief text with descriptions of plants, data on their distribution, and the most common habitats and flowering time. The key is intended for all those interested in determining plants, especially botanists, students, teachers and conservationists.

Summary in Czech:
Česká květena je díky své poloze uprostřed Evropy velmi bohatá a různorodá. V době ledové ji obohatily rostliny chladného severu, později teplomilné rostliny z jižní Evropy a stále ji ovlivňuje blízkost dvou velkých evropských pohoří, Alp a Karpat. Mnohé další rostliny se k nám dostaly vlivem člověka jak záměrně, tak jako nežádoucí zavlečenci. Všechny tyto rostliny, celkem více než 3 700 druhů a poddruhů, jsou popsány s využitím nejnovějších poznatků ze systematiky i terénní botaniky v novém, zcela přepracovaném Klíči ke květeně České republiky. Určování usnadní vynikající perokresby a stručný text s popisy rostlin a údaji o jejich rozšíření, nejčastějších stanovištích a době květu. Klíč je určen všem zájemcům o určování rostlin, zejména botanikům, studentům, učitelům a ochranářům.                 

Customer Reviews

Identification Key
By: Kaplan Zdeněk(Author)
1172 pages, b/w line drawings
Publisher: Academia
Current promotions
Backlist BargainsBuyers GuidesNHBS Moth TrapBritish Wildlife Magazine