Books  Zoology  Invertebrates  Other Invertebrates 

De Nematoden van Nederland [The Nematodes of the Netherlands]

Flora / FaunaIdentification Key

Series: Natuurhistorische Bibliotheek Volume: 46

By: AM Tom Bongers(Author)

408 pages, b/w photos, b/w line drawings

KNNV Uitgeverij

Paperback | Jan 1988 [2015 reprint] | #222905 | ISBN: 9050110150
Availability: In stock
NHBS Price: £36.99 $48/€41 approx

About this book

Language: Dutch

De Nematoden van Nederland is a identification table for freshwater and terrestrial nematodes of the Netherlands. It is an important reference and identification work for specialists dealing with freshwater and soil, and for laypeople. Nematodes are excellent indicators of soil quality. They occur in large numbers in both water and the soil. In actual fact, four out of every five multicellular organisms on the planet are nematodes! On average, you will find about 30,000 of them in a litre of soil, divided over some 30-50 species. This includes plant parasites, fungal nematodes, carnivores, and bacterivores.

De Nematoden van Nederland covers a wide range of topics and includes:
- Identification tables for Dutch freshwater and terrestrial nematodes (excluding animal parasites and marine nematodes)
- Biology, morphology, anatomy, and systematics
- Techniques and identification
- The use of nematodes as an indicator species
- Taxonomic classification of nematodes
- A key to the families and genera, and a systematic part down to species level
- a large number of illustrations, both black-and-white photos and black-and-white line drawings

Summary in Dutch:
Identificatietabel voor zoetwater- en bodembewonende nematoden van Nederland. Een belangrijk naslag- en determineerwerk voor vakmensen (water, bodem) en niet-specialisten. Nematoden zijn uitstekend geschikt voor het beoordelen van de bodemkwaliteit.

Nematoden of aaltjes komen in grote aantallen in het water en de bodem voor. In feite behoren vier van de vijf meercellige dieren op aarde tot de nematoden. In een liter grond worden er gemiddeld 30 000 aangetroffen, verdeeld over 30-50 soorten. Hiertoe behoren o.a. parasieten van hogere planten, schimmelende nematoden, carnivoren en bacterie-eters.
- Identificatietabel voor de Nederlandse zoetwater- en terrestrische nematoden (exclusief de dierparasieten en mariene nematoden)
- Biologie, morfologie, anatomie en systematiek
- Technieken en identificatie
- Nematoden als indicatoren
- Indeling van de klasse van nematoden
- Sleutel tot families of geslachten en systematisch gedeelte tot soortniveau
- Rijk geïllustreerd met zwart wit detailtekeningen en foto’s


Write a review

There are currently no reviews for this product. Be the first to review this product!

Bestsellers in this subject

Jellyfish: A Natural History

NHBS Price: £19.99 $26/€22 approx

Freshwater Leeches of Britain and Ireland

NHBS Price: £31.50 $41/€35 approx

The Tardigrada of Poland

NHBS Price: £12.99 $17/€15 approx

Key to the Earthworms of the UK and Ireland

NHBS Price: £8.50 $11/€10 approx

VAT: GB 407 4846 44
NHBS Ltd is registered in England and Wales: 1875194