Books  Marine & Freshwater  Marine Fauna & Flora 

Alger I Farger: En Felthåndbok om Kystens Makroalger [Algae In Colours: A Handbook on Coastal Macro Algae]

Field / Identification Guide

By: Jan Rueness(Author)

138 pages, colour photos

Almater Forlag

Spiralbound | Dec 1998 | #101497 | ISBN: 8278580065
Availability: Usually dispatched within 1-2 months Details
NHBS Price: £83.99 $111/€95 approx

About this book

Language: Norwegian

Norway's long coast has a very rich algae flora with nearly 500 species of green, brown and red algae. The large algae species near the shore and the algae forests in the deep form the main body of the vegetation. Ecologically, this vegetation is of great importance to primary production in shallow coastal waters, but also as a shelter and larder for a rich fauna and flora.

The purpose of this field guide is to make it easier to recognize the most common algae that occur along the coast, without requiring a microscope and complicated determination tables. The book contains descriptions and colour photographs of more than 100 characteristic species, many also with detailed photographs of special characteristics and images of algae taken in their native environment.

Knowledge of marine vegetation is very sparse, even among professional biologists and other naturalists. This is largely due to the fact that most species are difficult to access, but also that the algae's way of growing and the variety of species vary greatly from what we are used to in plants, fungi and mosses. The book has a detailed introduction describing important aspects of algal biology, ecology and practical utilization. It will be useful to sports divers, nature-loving beach hikers, students at different levels from high school to university and college, as well as professionals in environmental management.

Summary in Norwegian:
Norges lange kyst har en meget rik algeflora med nærmere 500 arter av grønn-, brun- og rødalger. De store tangartene i fjæra og tareskogen nedover i dypet utgjør hovedmassen av vegetasjonen. Økologisk er denne vegetasjonen av stor betydning for primærproduksjonen i grunne kystfarvann, men også som tilholdssted og spiskammer for en rik fauna og flora.

Formålet med denne algefloraen er å gjøre det lettere å kjenne igjen de vanligste algene som påtreffes langs kysten, uten at det kreves mikroskop og kompliserte bestemmelsestabeller. Boken inneholder beskrivelser og fargefotografier av mer enn 100 karakteristiske arter, mange også med detaljfotografier av spesielle kjennetegn og bilder av algene tatt i deres rette voksemiljø.

Kjennskapen til den marine vegetasjonen er meget sparsom, selv blant fagbiologer og andre naturinteresserte. Det skyldes i stor grad at de fleste artene vokser vanskelig tilgjengelig, men også at algenes voksemåte og artenes variasionsbredde er svært ulik det vi er vant til hos blomsterplanter, sopp og moser. Boken har en utførlig innledning som beskriver viktige sider ved algenes biologi, økologi og praktiske utnyttelse. Den vil være til nytte for sportsdykkere, naturinteresserte strandvandrere, studenter på ulike nivåer fra videregående skole til universitet og høgskole, såvel som for fagfolk innen miljøforvaltningen.


Write a review

There are currently no reviews for this book. Be the first to review this book!

Bestsellers in this subject

Sea Squirts and Sponges of Britain and Ireland

NHBS Price: £17.99 $24/€20 approx

Marine Wildlife of the Mediterranean

NHBS Price: £13.99 $18/€16 approx

RSPB Handbook of the Seashore

NHBS Price: £12.99 $17/€15 approx

Handbook of the Marine Fauna of North-West Europe

NHBS Special Offer Price: £42.99 £49.99 (Save £7.00) $57/€48 approx (ends 30/09/2018)

VAT: GB 407 4846 44
NHBS Ltd is registered in England and Wales: 1875194