Books  Regional Natural History  Natural History of the Polar Regions 

Antarktida

Monograph

By: Pavel Prošek(Author)

345 pages, colour & b/w photos, colour illustrations, colour maps, 2 fold-out colour maps

Academia

Hardback | Feb 2013 | #205550 | ISBN-13: 9788020021403
Availability: Usually dispatched within 2-4 weeks Details
NHBS Price: £53.50 $69/€60 approx

About this book

Language: Czech

This is the first Czech monograph on the Antarctic. It is divided into four thematic units. The first part gives information about Antarctica as a continent and its position and importance on a planetary scale, its physical geography (relief of glaciation, the island, climate), geological development, and wildlife on land and in the sea. The second part focuses on the history of discoveries, past and present impacts of human presence, including the environmental problems associated with them, the Antarctic legal system and the history of Czech scientific presence on the continent. The third part is regionally narrowed to the James Ross Island area, the history of its discovery, promotion and construction of the Czech Antarctic Station. The final section presents the results of original research in the Czech research station, based on geology, geomorphology, paleontology, climatology, glaciology and biological research (biodiversity and physiology of lower plants, the ongoing effects of global warming on vegetation, and ornithology). The authors of the publications are the leading Czech experts in polar research, and therefore it presents a number of interesting and little published or original information. The book is not only intended for a narrow circle of specialists – it's a popular scientific publication intended for a wider community of readers.

Summary in Czech:
Kniha je první původní českou monografií o Antarktidě. Je rozdělena do čtyř tematických celků přibližujících čtenáři kontinent. V první části získá čtenář obecnější informace o Antarktidě jako kontinentu, týkající se jeho postavení a významu v měřítku Země, jeho fyzické geografie (reliéfu, systému zalednění, ostrovní části, klimatu), geologického vývoje a živé přírody na pevnině a v moři. Druhý tematický celek je orientován na historii objevů, minulá a současná impakty přítomnosti člověka včetně ekologických problémů s nimi spojených, právního systému Antarktidy a historie české vědecké přítomnosti na tomto kontinentu. Třetí část je regionálně zúžena na prostor ostrova Jamese Rosse, historii jeho objevování, prosazování a stavbu české antarktické stanice. V závěrečné části jsou prezentovány výsledky původních českých výzkumů v prostoru stanice, orientovaných na geologii, geomorfologii, paleontologii, klimatologii, glaciologii a biologické výzkumy (biodiverzitu a fyziologii nižších rostlin, vlivy probíhajícího oteplování klimatu na vegetaci, ornitologii). Autory publikace jsou přední čeští odborníci zaměření na polární výzkumy, a proto je v ní uvedena řada zajímavých a málo publikovaných, nebo původních informací. Kniha není určena jen pro úzký okruh specialistů – je populárně-vědeckou publikací určenou pro širší obec čtenářů.


Write a review

There are currently no reviews for this book. Be the first to review this book!

Bestsellers in this subject

The Arctic Guide

NHBS Special Offer Price: £15.99 £21.99 (Save £6.00) $21/€18 approx (ends 31/08/2018)

A Complete Guide to Antarctic Wildlife

NHBS Special Offer Price: £28.99 £39.99 (Save £11.00) $37/€32 approx (ends 31/08/2018)

Antarctic Wildlife

NHBS Special Offer Price: £12.99 £17.99 (Save £5.00) $17/€14 approx (ends 31/08/2018)

Antarctic Explorer

NHBS Price: £9.99 $13/€11 approx

Birds and Mammals of Svalbard

NHBS Price: £49.99 $64/€56 approx

VAT: GB 407 4846 44
NHBS Ltd is registered in England and Wales: 1875194