To see accurate pricing, please choose your delivery country.
 
 
United States
£ GBP
All Shops

British Wildlife

8 issues per year 84 pages per issue Subscription only

British Wildlife is the leading natural history magazine in the UK, providing essential reading for both enthusiast and professional naturalists and wildlife conservationists. Published eight times a year, British Wildlife bridges the gap between popular writing and scientific literature through a combination of long-form articles, regular columns and reports, book reviews and letters.

Subscriptions from £33 per year

Conservation Land Management

4 issues per year 44 pages per issue Subscription only

Conservation Land Management (CLM) is a quarterly magazine that is widely regarded as essential reading for all who are involved in land management for nature conservation, across the British Isles. CLM includes long-form articles, events listings, publication reviews, new product information and updates, reports of conferences and letters.

Subscriptions from £26 per year
Academic & Professional Books  Natural History  Regional Natural History  Natural History of the Polar Regions

Antarktida

Monograph
By: Pavel Prošek(Author)
345 pages, colour & b/w photos, colour illustrations, colour maps, 2 fold-out colour maps
Publisher: Academia
Antarktida
Click to have a closer look
  • Antarktida ISBN: 9788020021403 Hardback Feb 2013 Unavailable #205550
About this book Related titles
Images Additional images
AntarktidaAntarktidaAntarktidaAntarktida

About this book

Language: Czech

This is the first Czech monograph on the Antarctic. It is divided into four thematic units. The first part gives information about Antarctica as a continent and its position and importance on a planetary scale, its physical geography (relief of glaciation, the island, climate), geological development, and wildlife on land and in the sea. The second part focuses on the history of discoveries, past and present impacts of human presence, including the environmental problems associated with them, the Antarctic legal system and the history of Czech scientific presence on the continent. The third part is regionally narrowed to the James Ross Island area, the history of its discovery, promotion and construction of the Czech Antarctic Station. The final section presents the results of original research in the Czech research station, based on geology, geomorphology, paleontology, climatology, glaciology and biological research (biodiversity and physiology of lower plants, the ongoing effects of global warming on vegetation, and ornithology). The authors of the publications are the leading Czech experts in polar research, and therefore it presents a number of interesting and little published or original information. The book is not only intended for a narrow circle of specialists – it's a popular scientific publication intended for a wider community of readers.

Summary in Czech:
Kniha je první původní českou monografií o Antarktidě. Je rozdělena do čtyř tematických celků přibližujících čtenáři kontinent. V první části získá čtenář obecnější informace o Antarktidě jako kontinentu, týkající se jeho postavení a významu v měřítku Země, jeho fyzické geografie (reliéfu, systému zalednění, ostrovní části, klimatu), geologického vývoje a živé přírody na pevnině a v moři. Druhý tematický celek je orientován na historii objevů, minulá a současná impakty přítomnosti člověka včetně ekologických problémů s nimi spojených, právního systému Antarktidy a historie české vědecké přítomnosti na tomto kontinentu. Třetí část je regionálně zúžena na prostor ostrova Jamese Rosse, historii jeho objevování, prosazování a stavbu české antarktické stanice. V závěrečné části jsou prezentovány výsledky původních českých výzkumů v prostoru stanice, orientovaných na geologii, geomorfologii, paleontologii, klimatologii, glaciologii a biologické výzkumy (biodiverzitu a fyziologii nižších rostlin, vlivy probíhajícího oteplování klimatu na vegetaci, ornitologii). Autory publikace jsou přední čeští odborníci zaměření na polární výzkumy, a proto je v ní uvedena řada zajímavých a málo publikovaných, nebo původních informací. Kniha není určena jen pro úzký okruh specialistů – je populárně-vědeckou publikací určenou pro širší obec čtenářů.

Customer Reviews

Monograph
By: Pavel Prošek(Author)
345 pages, colour & b/w photos, colour illustrations, colour maps, 2 fold-out colour maps
Publisher: Academia
Current promotions
New and Forthcoming BooksNHBS Moth TrapBritish Wildlife MagazineBuyers Guides