To see accurate pricing, please choose your delivery country.
 
 
United States
£ GBP
All Shops

British Wildlife

8 issues per year 84 pages per issue Subscription only

British Wildlife is the leading natural history magazine in the UK, providing essential reading for both enthusiast and professional naturalists and wildlife conservationists. Published eight times a year, British Wildlife bridges the gap between popular writing and scientific literature through a combination of long-form articles, regular columns and reports, book reviews and letters.

Subscriptions from £33 per year

Conservation Land Management

4 issues per year 44 pages per issue Subscription only

Conservation Land Management (CLM) is a quarterly magazine that is widely regarded as essential reading for all who are involved in land management for nature conservation, across the British Isles. CLM includes long-form articles, events listings, publication reviews, new product information and updates, reports of conferences and letters.

Subscriptions from £26 per year
Academic & Professional Books  Botany  Non-Vascular Plants  Algae

Danmarks Havalger [Danish Seaweeds] (2-Volume Set)

Flora / Fauna Identification Key Out of Print
By: Ruth Nielsen(Author), Steffen Lundsteen(Author)
874 pages, colour & b/w photos, b/w line drawings
Danmarks Havalger [Danish Seaweeds] (2-Volume Set)
Click to have a closer look
  • Danmarks Havalger [Danish Seaweeds] (2-Volume Set) Paperback Jan 2019 Out of Print #252410
About this book Related titles

About this book

Language: Danish

Danmarks Havalger is the most extensive Danish algae flora to date. It contains descriptions of all the 373 marine macroscopic algae found in Danish waters.

With its rich and beautiful picture illustrations and deep professionalism, whether you are a high school teacher with a penchant for algae, work professionally in a municipal environmental department, are a student or just love the marine Danish environment, you get an unprecedented comprehensive introduction to algae occurrence and world.

Volume 1 covers 165 red algae species (Rhodophyta) and volume 2 covers 125 brown algae species (Phaeophyceae) and 83 green algae species  (Chlorophyta).

The book's introduction provides rich information on general topics: the history of Danish algae research, the algae's growth conditions and seasonal variations, their structure and growth and the special features and structures that characterize and distinguish red, brown,  and green algae. The systematics, naming and handbook literature are also discussed. A special section tells about algae in food, and there is guidance on how to collect algae and press them for inclusion into herbariums, how to make microscopic preparations, and how to grow algae cultures.

For each species, precise descriptions are given of the general appearance, morphology, reproduction and life history, seasonal variation and place of growth. The distribution of the algae in Danish waters is shown on dot maps, which indicate the collection places of the algae. In addition, reference is made to supplementary literature. The general appearance of the larger species is illustrated with images of herbarium sheets, while countless microphotos show details, e.g. reproductive organs, and the small species.

To identify the algae, the pictures will be a great help. In addition, there are identification keys for genera of red, brown, and green algae, and below the level of genera there are identification keys for the respective species. In volume 2, there is a useful list of explanations of technical terms used in the determination keys of the algae flora and in descriptions of genera and species.

The books can be used as reference works when searching for information about individual species. They can also be used more generally to flip through, and in the rich imagery one can be inspired and enjoy the beauty of the algae. The authors are both science graduates specializing in marine macroalgae, Ruth in 1971 and Steffen in 1984. They have many years of experience both with scientific research and teaching at marine biology courses at Aarhus and Copenhagen universities.

Summary in Danish:
Danmarks Havalger er den mest omfattende danske algeflora til dato. Den indeholder beskrivelser af alle de 373 marine makroskopiske alger, der er fundet i danske farvande.

Med sine righoldige og smukke billedillustrationer og dybe faglighed kan man, om man er gymnasielærer med forkærlighed for alger, arbejder professionelt i en kommunal miljøafdeling, er studerende eller blot er vild med det marine danske miljø, få en hidtil ukendt omfattende indføring i algernes forekomst og verden.

I bind 1 omtales de 165 rødalger (Rhodophyta) og i bind 2 de 125 brunalger (Phaeophyceae) og 83 grønalger (Chlorophyta).

Bogens indledning giver righoldige oplysninger om generelle forhold: dansk algeforsknings historie, algernes vækstbetingelser og årstidsvariationer, deres bygning og vækst og de særlige træk og strukturer, som kendetegner og adskiller rødalger, brunalger og grønalger. Også systematikken, navngivningen og håndbogslitteraturen behandles. Et særligt afsnit fortæller om alger i mad, og der er vejledning i, hvordan man indsamler alger og presser dem til herbarier, hvordan man fremstiller mikroskopiske præparater og dyrker algekulturer.

For hver art gives præcise beskrivelser af det generelle udseende, bygning, formering og livshistorie, årstidsvariation og voksested. Algernes udbredelse i danske farvande er vist på prikkort, som angiver algernes indsamlingssteder. Dertil gives henvisning til supplerende litteratur. De større arters generelle udseende er illustreret med billeder af herbarieark, mens utallige mikrofoto viser detaljer, f.eks. formeringsorganer, og de små arter.

Til identifikation af algerne vil billederne være en stor hjælp. Desuden er der bestemmelsesnøgler til slægter af rødalger, brunalger og grønalger, og under slægterne er der bestemmelsesnøgler til de respektive arter. I bind 2 er der en nyttig liste med forklaringer af fagtermer, som er brugt i algefloraens bestemmelsesnøgler og i beskrivelser af slægter og arter.

Bøgerne kan bruges som opslagsværk til søgning af oplysninger om enkelte arter. De kan også anvendes mere generelt til at bladre i, og i det righoldige billedmateriale kan man blive inspireret og glæde sig over algernes skønhed. Forfatterne er begge uddannet cand.scient. med speciale i marine makroalger, Ruth i 1971 og Steffen i 1984. De har mange års erfaring både med videnskabelige undersøgelser og undervisning ved havbiologiske kurser på Aarhus og Københavns universiteter.

Customer Reviews

Flora / Fauna Identification Key Out of Print
By: Ruth Nielsen(Author), Steffen Lundsteen(Author)
874 pages, colour & b/w photos, b/w line drawings
Current promotions
Field Guide SaleNHBS Moth TrapNew and Forthcoming BooksBuyers Guides