To see accurate pricing, please choose your delivery country.
 
 
United States
£ GBP
All Shops

British Wildlife

8 issues per year 84 pages per issue Subscription only

British Wildlife is the leading natural history magazine in the UK, providing essential reading for both enthusiast and professional naturalists and wildlife conservationists. Published eight times a year, British Wildlife bridges the gap between popular writing and scientific literature through a combination of long-form articles, regular columns and reports, book reviews and letters.

Subscriptions from £33 per year

Conservation Land Management

4 issues per year 44 pages per issue Subscription only

Conservation Land Management (CLM) is a quarterly magazine that is widely regarded as essential reading for all who are involved in land management for nature conservation, across the British Isles. CLM includes long-form articles, events listings, publication reviews, new product information and updates, reports of conferences and letters.

Subscriptions from £26 per year
Field Guides & Natural History  Ornithology  Biology, Ecology & Behaviour

De Vogels van het Winterbos [Birds of the Winter Forest]

By: Arnold van den Burg(Author), Peter van Geneijgen(Author), Willemien Vreugdenhil(Foreword By)
141 pages, colour photos, b/w illustrations
De Vogels van het Winterbos [Birds of the Winter Forest]
Click to have a closer look
  • De Vogels van het Winterbos [Birds of the Winter Forest] ISBN: 9789082293401 Hardback Jan 2014 In stock
    £44.99
    #251522
Price: £44.99
About this book Customer reviews Related titles

About this book

Language: Dutch

In winter, forests make use of forests in a very different way than during the breeding season. Furthermore, they are joined by other species coming in from elsewhere who overwinter here. During some winters, there are many species in the forest, while in other years the forest is deserted and quiet. The reasons behind these fluctuations in numbers are poorly known, but are revealed in this book based on systematic counts made in the southwestern part of the Veluwe, the national park in the Netherlands.

De Vogels van het Winterbos is an accessibly written book for anyone interested in birds. The many photos illustrated bird behaviour contribute to this. A large number of the species described here can also be spotted at winter feeders in people's gardens. Background information to their occurrence is given in this book. The data presented here have been gathered, processed, and presented in a scientific fashion, additionally making this a useful book for professional biologists.

Dutch forests are usually planted production forests. Altering which tree species make up multi-purpose forests remains an important instrument to maintain biodiversity. Nine of the most common tree species are dicussed in this book in relation to what they have to offer birds in winter. This will allows forestry managers to easily determine how to support bird populations in winter.

Summary in Dutch:
In de winter maken bosvogels op een heel andere manier gebruik van het bos dan in het broedseizoen. Ook komen er soorten van elders bij die in onze bossen de winter doorbrengen. Soms zijn er veel vogels in het bos gedurende de winter, terwijl in andere jaren het bos er stil en verlaten bij ligt. De achtergronden van deze aantalsschommelingen zijn slecht bekend, maar worden in dit boek ontsluierd op basis van systematische vogeltellingen op de Zuidwest-Veluwe.

De Vogels van het Winterbos is toegankelijk geschreven voor iedereen die vogels interessant vindt. De vele foto's die het gedrag van de vogels illustreren dragen hieraan bij. Veel van de beschreven soorten komen in de winter ook op de voedertafel af. De achtergronden van hun verschijning worden in dit boek uiteen gezet. De gegevens waarop het boek is gebaseerd, zijn op een wetenschappelijke manier verzameld, bewerkt, en gepresenteerd, waardoor het ook geschikt is voor professionele biologen.

De Nederlandse bossen zijn het resultaat van beplantingen, vaak om wille van de houtproductie. In multifunctionele bossen is het sturen van de boomsoortsamenstelling nog steeds een belangrijk instrument waarmee ook biodiversiteit in stand kan worden gehouden. In dit boek worden de negen meest voorkomende boomsoorten apart besproken in relatie tot wat ze in de winter voor vogels te bieden hebben. Hierdoor kan de bosbeheerder gemakkelijk nagaan hoe vogelpopulaties in de winter te ondersteunen zijn.

Customer Reviews

By: Arnold van den Burg(Author), Peter van Geneijgen(Author), Willemien Vreugdenhil(Foreword By)
141 pages, colour photos, b/w illustrations
Current promotions
Field Guide SaleNHBS Moth TrapNew and Forthcoming BooksBuyers Guides