Books  Botany  Floras & Botanical Field Guides  Botany of Europe 

Die Vegetation und Flora der Flusshäfen Mitteleuropas [The Vegetation and Fauna of River Ports in Central Europe]

Flora / FaunaOut of Print

By: Vladimír Jehlík(Author)

544 pages, colour illustrations

Academia

Hardback | Jan 2013 | #204474 | ISBN-13: 9788020020994
Out of Print Details

About this book

Language: German

Die Vegetation und Flora der Flusshäfen Mitteleuropas is based on the author's research of flora and vegetation of 62 river ports in five states of Central Europe from 1968-2008. The flora is analyzed in details (nearly 1000 species of plants), with special attention to synanthropic vegetation (describing more than 90 plant communities). The book is intended for professionals, educators and students of botany, geobotany, agriculture, geography, environmental protection, and experts in the field of water engineering.

Summary in Czech:
Připravovaná publikace se opírá o autorovy výzkumy flóry a vegetace 62 říčních přístavů na území pěti států střední Evropy v povodí Labe s Vltavou a Dunaje z let 1968–2008. Podrobně je analyzována květena (téměř 1000 druhů rostlin) se zvláštním zřetelem na synantropní vegetaci (popsáno více než 90 rostlinných společenstev). Kniha je určena pracovníkům, pedagogům a studentům botaniky, geobotaniky, zemědělství, geografie, ochrany životního prostředí a odborníkům v oboru vodních staveb. Jedná se o největší zpracování problematiky ve světovém kontextu, s přihlédnutím k praktickým aplikacím.


Write a review

There are currently no reviews for this book. Be the first to review this book!

Bestsellers in this subject

Wild Flowers of Britain and Ireland

NHBS Special Offer Price: £13.99 £18.99 (Save £5.00) $18/€16 approx (ends 31/08/2018)

Collins Wild Flower Guide

NHBS Special Offer Price: £18.99 £24.99 (Save £6.00) $24/€21 approx (ends 31/08/2018)

The Wild Flower Key

NHBS Special Offer Price: £19.99 £24.99 (Save £5.00) $26/€22 approx (ends 31/08/2018)

Plants and Habitats

NHBS Price: £24.99 $32/€28 approx

The Vegetative Key to the British Flora

NHBS Price: £24.99 $32/€28 approx

VAT: GB 407 4846 44
NHBS Ltd is registered in England and Wales: 1875194