To see accurate pricing, please choose your delivery country.
 
 
United States
£ GBP
All Shops

British Wildlife

8 issues per year 84 pages per issue Subscription only

British Wildlife is the leading natural history magazine in the UK, providing essential reading for both enthusiast and professional naturalists and wildlife conservationists. Published eight times a year, British Wildlife bridges the gap between popular writing and scientific literature through a combination of long-form articles, regular columns and reports, book reviews and letters.

Subscriptions from £33 per year

Conservation Land Management

4 issues per year 44 pages per issue Subscription only

Conservation Land Management (CLM) is a quarterly magazine that is widely regarded as essential reading for all who are involved in land management for nature conservation, across the British Isles. CLM includes long-form articles, events listings, publication reviews, new product information and updates, reports of conferences and letters.

Subscriptions from £26 per year
Academic & Professional Books  Botany  Floras & Botanical Field Guides  Botany of Europe

Die Vegetation und Flora der Flusshäfen Mitteleuropas [The Vegetation and Fauna of River Ports in Central Europe]

Flora / Fauna Out of Print
By: Vladimír Jehlík(Author)
544 pages, colour illustrations
Publisher: Academia
Die Vegetation und Flora der Flusshäfen Mitteleuropas [The Vegetation and Fauna of River Ports in Central Europe]
Click to have a closer look
  • Die Vegetation und Flora der Flusshäfen Mitteleuropas [The Vegetation and Fauna of River Ports in Central Europe] ISBN: 9788020020994 Hardback Jan 2013 Out of Print #204474
About this book Related titles

About this book

Language: German

Die Vegetation und Flora der Flusshäfen Mitteleuropas is based on the author's research of flora and vegetation of 62 river ports in five states of Central Europe from 1968-2008. The flora is analyzed in details (nearly 1000 species of plants), with special attention to synanthropic vegetation (describing more than 90 plant communities). The book is intended for professionals, educators and students of botany, geobotany, agriculture, geography, environmental protection, and experts in the field of water engineering.

Summary in Czech:
Připravovaná publikace se opírá o autorovy výzkumy flóry a vegetace 62 říčních přístavů na území pěti států střední Evropy v povodí Labe s Vltavou a Dunaje z let 1968–2008. Podrobně je analyzována květena (téměř 1000 druhů rostlin) se zvláštním zřetelem na synantropní vegetaci (popsáno více než 90 rostlinných společenstev). Kniha je určena pracovníkům, pedagogům a studentům botaniky, geobotaniky, zemědělství, geografie, ochrany životního prostředí a odborníkům v oboru vodních staveb. Jedná se o největší zpracování problematiky ve světovém kontextu, s přihlédnutím k praktickým aplikacím.

Customer Reviews

Flora / Fauna Out of Print
By: Vladimír Jehlík(Author)
544 pages, colour illustrations
Publisher: Academia
Current promotions
Backlist BargainsBuyers GuidesNHBS Moth TrapBritish Wildlife Magazine