To see accurate pricing, please choose your delivery country.
 
 
United States
£ GBP
All Shops

British Wildlife

8 issues per year 84 pages per issue Subscription only

British Wildlife is the leading natural history magazine in the UK, providing essential reading for both enthusiast and professional naturalists and wildlife conservationists. Published eight times a year, British Wildlife bridges the gap between popular writing and scientific literature through a combination of long-form articles, regular columns and reports, book reviews and letters.

Subscriptions from £33 per year

Conservation Land Management

4 issues per year 44 pages per issue Subscription only

Conservation Land Management (CLM) is a quarterly magazine that is widely regarded as essential reading for all who are involved in land management for nature conservation, across the British Isles. CLM includes long-form articles, events listings, publication reviews, new product information and updates, reports of conferences and letters.

Subscriptions from £26 per year
Field Guides & Natural History  Reptiles & Amphibians  Amphibians

Els Amfibis dels Països Catalans [The Amphibians of the Catalonia]

Field / Identification Guide
By: Alejandro García-Salmerón(Author), Joan Maluquer-Margalef(Author), Xavier Rivera Mula(Author), Eudald Pujol-Buxó(Author)
187 pages, colour photos
Publisher: Brau Edicions
Els Amfibis dels Països Catalans [The Amphibians of the Catalonia]
Click to have a closer look
  • Els Amfibis dels Països Catalans [The Amphibians of the Catalonia] ISBN: 9788418096341 Paperback Jun 2022 Unavailable #259735
About this book Related titles

About this book

Language: Catalan

The guide contains an introduction with general considerations about the amphibians of Catalonia, covering the origin and evolution of current amphibians or their biology (birth and egg stage, growth and development, feeding, respiration, reproduction, etc.) which includes very comprehensive visual keys for identification of eggs and larvae. The book also offers advice observing amphibians properly (where, how and when it should be done), the diversity of habitats and the threats that amphibians face (loss and degradation of the environment, invasive species, emerging diseases, climate change, chemical pollution, etc.). The book consists of 25 entries of native and non-native species that occupy several pages each and are illustrated with different photographs of the various stages of amphibian metamorphosis that will be useful for observation and identification. The final section of the guide offers a section on the study of amphibians in the Catalonia and alphabetical indexes with scientific and Catalan species names. This book is aimed at a broad audience and features accessible writing and precise photographs. The authors are experts in batrachology and are dedicated, among others, to conservation projects, restoration of amphibian ponds, environmental education activities and publications of a technical and informative nature.

Summary in Catalan:
La guia conté una introducció amb consideracions generals sobre aquest grup faunístic com ara l’origen i evolució dels amfibis actuals o la seva biologia (naixement i fase d’ou, creixement i desenvolupament, alimentació, respiració, reproducció, etc.) que inclou unes molt exhaustives claus visuals d’identificació de postes i larves. Hi trobem també les característiques d’una bona observació (on, com i quan s’ha de fer), la diversitat d’hàbitats i quines són les amenaces que pateixen els amfibis (pèrdua i degradació de l’entorn, espècies invasores, malalties emergents, canvi climàtic, contaminació química, etc.). El llibre consta de 25 fitxes d’espècies autòctones i al·lòctones que ocupen vàries pàgines cada una i estan il·lustrades amb diferents fotografies dels diversos estadis de la metamorfosi dels amfibis, útils per a l’observació i que ens ajudaran a la identificació. La guia ens ofereix, per tancar el llibre, un apartat sobre l’estudi dels amfibis als Països Catalans i els índexs alfabètics per nom científic i per nom en català de les espècies, per facilitar la consulta. El text, clar i directe, i les fotografies precises permeten que la guia vagi dirigida a un ampli espectre de públic: des de naturalistes més especialitzats fins als simples aficionats que podran fer una descoberta autònoma d’aquestes espècies. Els autors del llibre, experts en batracologia, es dediquen a projectes de conservació, restauració de basses per a amfibis, activitats d’educació ambiental i publicacions de caràcter tècnic i divulgatives, entre d’altres.

Customer Reviews

Field / Identification Guide
By: Alejandro García-Salmerón(Author), Joan Maluquer-Margalef(Author), Xavier Rivera Mula(Author), Eudald Pujol-Buxó(Author)
187 pages, colour photos
Publisher: Brau Edicions
Current promotions
Field Guide SaleNHBS Moth TrapNew and Forthcoming BooksBuyers Guides