All Shops
We're still open for business, read our Covid-19 statement here

British Wildlife

6 issues per year 84 pages per issue Subscription only

British Wildlife is the leading natural history magazine in the UK, providing essential reading for both enthusiast and professional naturalists and wildlife conservationists. Published six times a year, British Wildlife bridges the gap between popular writing and scientific literature through a combination of long-form articles, regular columns and reports, book reviews and letters.

Subscriptions from £30 per year

Conservation Land Management

4 issues per year 44 pages per issue Subscription only

Conservation Land Management (CLM) is a quarterly magazine that is widely regarded as essential reading for all who are involved in land management for nature conservation, across the British Isles. CLM includes long-form articles, events listings, publication reviews, new product information and updates, reports of conferences and letters.

Subscriptions from £18 per year
Academic & Professional Books  Reptiles & Amphibians  Reptiles

Fauna ČR: Plazi, Reptilia [Reptile Fauna of the Czech Republic]

Flora / Fauna Identification Key
By: Jiří Moravec(Editor), Michal Berec(Author), Jindřich Brechja(Author), Zdeněk F Fric(Author), Václav Gvoždík(Author), Martin Ivanov(Author), Lenka Jeřábková(Author), Miloslav Jirků(Author), Petr Kotlík(Author), Radka Musilová(Author), Pavel Široký(Author), Milan Veselý(Author), Vít Zavadil(Author)
532 pages, colour photos, colour & b/w illustrations, colour distribution maps, tables
Publisher: Academia
Fauna ČR: Plazi, Reptilia [Reptile Fauna of the Czech Republic]
Click to have a closer look
 • Fauna ČR: Plazi, Reptilia [Reptile Fauna of the Czech Republic] ISBN: 9788020024169 Hardback Jan 2015 Usually dispatched within 2-4 weeks
  £64.99
  #223547
Price: £64.99
About this book Customer reviews Related titles
Images Additional images
Fauna ČR: Plazi, Reptilia [Reptile Fauna of the Czech Republic]Fauna ČR: Plazi, Reptilia [Reptile Fauna of the Czech Republic]Fauna ČR: Plazi, Reptilia [Reptile Fauna of the Czech Republic]Fauna ČR: Plazi, Reptilia [Reptile Fauna of the Czech Republic]Fauna ČR: Plazi, Reptilia [Reptile Fauna of the Czech Republic]Fauna ČR: Plazi, Reptilia [Reptile Fauna of the Czech Republic]

About this book

Language: Czech with 6-page English summary

The publication follows the previous volume of the series Fauna (Fauna ČSFR Reptiles - Reptilia, Academia 1992). But this is a new treatment with updated information on the Czech reptilian fauna. The book summarizes current knowledge about the taxonomy, morphology and biology of different reptile species. Emphasis is placed on the maximum amount of data on the populations of reptiles in the Czech Republic, and their interpretation in the context of other information that is available from other sources on the individual species. Included are specific morphological data of a selected series of reptiles stored in the collections of the National Museum in Prague. Special attention is paid to evaluate the occurrence of reptiles in the Czech Republic and the development of current distribution maps of all kinds. A separate chapter deals with non-native reptile species of reptiles living in the Czech Republic. The characteristics of families and genera, and a key to identify individual species are also included.

Summary in Czech:
Publikace navazuje na předcházející svazek z řady Fauna (Fauna ČSFR Plazi – Reptilia, Academia 1992). Jedná se však o nové zpracování dostupných informací o fauně plazů u nás. Kniha shrnuje dosavadní poznatky o taxonomii, morfologii a biologii všech druhů našich plazů. Důraz je kladen na shromáždění maximálního množství dat týkajících se populací plazů z území České republiky a jejich interpretaci v kontextu dalších informací, které jsou k dispozici z jiných částí areálů rozšíření jednotlivých druhů. Zařazena jsou i konkrétní morfologická data vybraných sérií našich plazů uložených ve sbírkách Národního muzea v Praze. Zvláštní pozornost je věnována zhodnocení výskytu plazů na našem území a vypracování aktuálních map rozšíření všech druhů. Samostatná kapitola pojednává o nepůvodních druzích plazů žijících na území České republiky. Nechybí charakteristiky čeledí a rodů ani klíč k určení jednotlivých druhů. Kniha přináší navíc první ucelené zpracování informací o parazitech našich plazů.

Customer Reviews

Flora / Fauna Identification Key
By: Jiří Moravec(Editor), Michal Berec(Author), Jindřich Brechja(Author), Zdeněk F Fric(Author), Václav Gvoždík(Author), Martin Ivanov(Author), Lenka Jeřábková(Author), Miloslav Jirků(Author), Petr Kotlík(Author), Radka Musilová(Author), Pavel Široký(Author), Milan Veselý(Author), Vít Zavadil(Author)
532 pages, colour photos, colour & b/w illustrations, colour distribution maps, tables
Publisher: Academia
Current promotions
Handbook of the mammals of the world batsCambridge University PressBacklist BargainsOrder your free copy of our 2020 equipment catalogue