Books  Conservation & Biodiversity  Habitat Management & Care 

Heidebeheer: Moderne Methoden in een Eeuwenoud Landschap [Heath Management: Modern Methods in an Ancient Landscape]

Handbook / Manual

Series: Handleidingen voor Natuurbeheer (Handbooks for Nature Management)

By: Jap Smits(Author), Jinze Noordijk(Author)

163 pages, colour photos, colour illustrations

KNNV Uitgeverij

Hardback | Sep 2013 | #209052 | ISBN-13: 9789050114622
Availability: In stock
NHBS Price: £17.99 $23 / €21 approx

About this book

Language: Dutch

Management of heaths is a hotly debated topic. With proposed methods ranging from removal of topsoil with vegetation (known in Dutch as "plaggen") to using large herbivorous grazers – all parties involved have their own opinion on the matter. Heidebeheer bundles current knowledge from research and practice in an accessible format, offering a new ideas for conservationists.

Heidebeheer contains everything about heath biotopes, heath management, and its effects on flora and fauna:
- background information about heath landscapes (formation, water management, decline, recovery, and structure)
- modern and traditional management methods, such as controlled burning, construction of fields, and use of "visgraatplaggen", the removal of topsoil in a herringbone pattern.
- its effects on flora and fauna
- methods of management detailed for every heath biotope: sand drifts, dry and wet heaths, and fens
- The use of monitoring, vegetation and fauna monitoring, and other methods
- a list of heath and sand drift areas in the Netherlands and Belgium that have a high value in terms of their flora and fauna
- numerous practical examples, copiously illustrated

A complete practical guide for conservationists, foresters, and volunteers.

Summary in Dutch:
Er is veel te doen over heidebeheer. Rigoureus plaggen, de inzet van grote grazers – iedereen heeft er wel een mening over. Het boek Heidebeheer laat een frisse wind waaien door deze discussie. Waardevolle, actuele kennis uit onderzoek en praktijk toegankelijk gebundeld met een nieuwe invalshoek voor natuurbeheerders.

Alles over heidebiotopen, heidebeheer en de effecten op flora en fauna:
- achtergrondinformatie over heidelandschappen (ontstaan, waterhuishouding, achteruitgang, herstel en inrichting)
- moderne en oude beheervormen zoals branden, aanleg van akkers en visgraatplaggen
- effecten op flora en fauna
- beheermaatregelen uitgewerkt voor elk heidebiotoop: zandverstuivingen, droge en vochtige heides en vennen
- "Monitoren": het nut van monitoring, vegetatie- en faunamonitoring en andere methoden
- lijst van heide- en stuifzandgebieden in Nederland & België met een zeer hoge floristische en faunistische waarde
- talrijke praktijkvoorbeelden, fraai geïllustreerd

Een complete praktijkgids voor natuurbeheerders, boswachters en vrijwilligers.


Write a review

There are currently no reviews for this book. Be the first to review this book!

Bestsellers in this subject

Habitat Creation Handbook for the Minerals Industry

NHBS Price: £24.99 $32 / €29 approx

Decision Making in Natural Resource Management

NHBS Price: £52.50 $68 / €60 approx

A Guide to Habitat Creation

NHBS Price: £7.95 $10 / €9 approx

Savanna Burning

NHBS Price: £27.99 $36 / €32 approx

Taming the Flood

NHBS Special Offer Price: £9.99 £12.99 (Save £3.00) $13 / €11 approx (ends 31/12/2018)

VAT: GB 407 4846 44
NHBS Ltd is registered in England and Wales: 1875194