To see accurate pricing, please choose your delivery country.
 
 
United States
£ GBP
All Shops

British Wildlife

8 issues per year 84 pages per issue Subscription only

British Wildlife is the leading natural history magazine in the UK, providing essential reading for both enthusiast and professional naturalists and wildlife conservationists. Published eight times a year, British Wildlife bridges the gap between popular writing and scientific literature through a combination of long-form articles, regular columns and reports, book reviews and letters.

Subscriptions from £33 per year

Conservation Land Management

4 issues per year 44 pages per issue Subscription only

Conservation Land Management (CLM) is a quarterly magazine that is widely regarded as essential reading for all who are involved in land management for nature conservation, across the British Isles. CLM includes long-form articles, events listings, publication reviews, new product information and updates, reports of conferences and letters.

Subscriptions from £26 per year
Academic & Professional Books  Ornithology  Birds of Europe/Western Palaearctic

Linnuatlas: Eesti Haudelindude Levik ja Arvukus [Bird Atlas: Distribution and Abundance of Estonian Breeding Birds]

Distribution Atlas
By: Jaanus Elts(Author), Andrus Kuus(Author), Eerik Leibak(Author)
557 pages, colour photos, colour illustrations, 660+ colour distribution maps
Linnuatlas: Eesti Haudelindude Levik ja Arvukus [Bird Atlas: Distribution and Abundance of Estonian Breeding Birds]
Click to have a closer look
  • Linnuatlas: Eesti Haudelindude Levik ja Arvukus [Bird Atlas: Distribution and Abundance of Estonian Breeding Birds] ISBN: 9789949960743 Hardback Dec 2018 Not in stock: Usually dispatched within 2-3 weeks
    £94.99
    #256450
Price: £94.99
About this book Customer reviews Related titles

About this book

Language: Estonian with five-page English summary and English, Estonian, and scientific nomenclature

Linnuatlas: Eesti Haudelindude Levik ja Arvukus is the most comprehensive book on Estonian breeding birds in the last 25 years. This long-awaited work is based on fieldwork carried out between 2003 and 2009 and is the result of the input of more than 800 volunteer workers.

The bird atlas is illustrated with colour photos and features:
- descriptions of the distribution of 229 breeding bird species in the world and in the world, and overviews of bird habitats, settlement history, abundance and risk factors in Estonia
- more than 660 maps describing the distribution patterns of each species during the compilation of the new (2003-2009) and old (1976-1982) atlases and a comparison of the two atlas periods
- overview charts for the presence and timing of each breeding, nesting and migrating species.

In addition, the bird atlas contains several in-depth articles, including:
- how the compilation of bird atlases has gone in our country and elsewhere
- what are the specificities of bird censuses and monitoring
- how breeding birds have developed in Estonian areas since the end of the ice age
- what landscapes and habitats are used by breeding birds in Estonia today

Summary in Estonian:
Linnuatlas: Eesti Haudelindude Levik ja Arvukus on viimase 25 aasta kõige põhjalikum Eesti haudelinde käsitlev raamat. See kauaoodatud teos põhineb aastatel 2003–2009 läbi viidud välitöödel ning on valminud üle 800 linnuhuvilise vabatahtliku töö tulemusena.

Värvifotodega Eesti linnuatlasest leiab:
- kirjeldused 229 haudelinnuliigi leviku kohta meil ja maailmas ning ülevaated lindude elupaikade, asustusloo, arvukuse ja ohutegurite kohta Eestis,
- üle 660 kaardi, mis kirjeldavad iga liigi levikumustreid uue (2003–2009) ja vana (1976–1982) atlase koostamise ajal ning kahe atlaseperioodi võrdlust,
- ülevaatlikud "fenoribad" iga haudeliigi kohaloleku, rände, munapesade ja pesapoegade aja kohta.

Lisaks leiab linnuatlasest mitmeid põhjalikke artikleid, teiste seas:
- kuidas on käinud linnuatlaste koostamine meil ja mujal
- millised on linnuloenduste ja -seirete eripärad
- kuidas on haudelinnustik kujunenud Eesti aladel pärast jääaja lõppu
- milliseid maastikke ja elupaiku kasutavad haudelinnud Eestis täna

Customer Reviews

Distribution Atlas
By: Jaanus Elts(Author), Andrus Kuus(Author), Eerik Leibak(Author)
557 pages, colour photos, colour illustrations, 660+ colour distribution maps
Current promotions
Field Guide SaleNHBS Moth TrapNew and Forthcoming BooksBuyers Guides