Books  Marine & Freshwater  Fishes  Fishes: General 

Magyarország Halai [Fishes of Hungary]

Flora / Fauna

By: Pintér Károly(Author)

360 pages, colour & b/w illustrations

Mezogazda Kiadó

Hardback | Jan 2015 | Edition: 4 | #230897 | ISBN-13: 9789632867083
Availability: Usually dispatched within 1-2 weeks Details
NHBS Price: £69.99 $92/€80 approx

About this book

Language: Hungarian

The author began to systematically carry out observations in the waters on Hungary in the mid-1970s, and put together domestic and international literature data as well. The manuscript was completed in 1985 and published in 1992. A lot of that material is no longer relevant today, with some formulated recommendations for conservation having been implemented in practice, while others have lost their actuality.

The author's own data has enriched our understanding of the spread of new members of the Hungarian fish fauna. He has subsequently been involved in taxonomic studies and taxonomic classification of catfish and described a new sub-species. He furthermore demonstrated a new Hungarian species of rainbow perch. The taxonomy of some fish species has changed in recent times, in which case new scientific names had to be used. These revisions were taken on board for the 1997 German edition and the subsequent 2002 edition, and the present revised and expanded edition.

Summary in Hungarian:
A szerző az 1970-es évek közepén kezdte rendszerezni az ország különböző vizein végzett megfigyeléseinek adatait, amiket a hazai és a nemzetközi szakirodalom megállapításaival is összevetett. Munkájának eredménye a Magyarország halai biológiájuk és hasznosításuk c. monográfia 1985-ben elkészült kézirata volt, amely először 1989-ben, majd változatlan tartalommal 1992-ben jelentetett meg. Egy 1985-ben lezárt ismeretanyagú monográfia a mai követelményeknek már nem felel meg. Az egyes halfajok védelmével és állományalakításával kapcsolatban akkoriban megfogalmazott javaslatok egy része a gyakorlatban már megvalósult, míg mások aktualitásukat veszítették.

A szerző saját adatai a monográfia első megjelenése óta gyarapították ismereteinket a tokfélék elterjedésével és a magyar halfauna új tagjaival kapcsolatban. Taxonómiai vizsgálatai a törpeharcsa rendszertani besorolását pontosították társszerzőként egy új alfaj leírásával. Igazolta egy, a magyar faunában új halfaj, a szivárványsügér előfordulását a hévízi hőforrások által kialakított, sajátos élőhelyi viszonyok között. A gazdaságilag jelentős halfajok halászatáról és horgászatáról új statisztikai adatokkal kellett a monográfiát felfrissíteni. Néhány halfaj rendszertani besorolása az elmúlt időszakban megváltozott, esetükben már az új tudományos neveket kell használni, amennyiben azokkal kapcsolatban már megegyezésre jutott a nemzetközi szakmai élet.
A fenti elvek folyamatos érvényesítésével készült el az 1997-es német nyelvű kiadás alapjául szolgáló kézirat, majd a 2002-es és a mostani, 2015-ös javított és bővített kiadás.


Write a review

There are currently no reviews for this book. Be the first to review this book!

Bestsellers in this subject

Britain's Freshwater Fishes

NHBS Price: £17.99 $24/€20 approx

Guide to British Freshwater Fishes

NHBS Price: £2.99 $4/€3 approx

Handbook of European Freshwater Fishes

NHBS Price: £125.00 $164/€142 approx

VAT: GB 407 4846 44
NHBS Ltd is registered in England and Wales: 1875194