All Shops

Go to British Wildlife

6 issues per year 84 pages per issue Subscription only

British Wildlife is the leading natural history magazine in the UK, providing essential reading for both enthusiast and professional naturalists and wildlife conservationists. Published six times a year, British Wildlife bridges the gap between popular writing and scientific literature through a combination of long-form articles, regular columns and reports, book reviews and letters.

Subscriptions from £25 per year

Conservation Land Management

4 issues per year 44 pages per issue Subscription only

Conservation Land Management (CLM) is a quarterly magazine that is widely regarded as essential reading for all who are involved in land management for nature conservation, across the British Isles. CLM includes long-form articles, events listings, publication reviews, new product information and updates, reports of conferences and letters.

Subscriptions from £18 per year
Field Guides & Natural History  Insects & other Invertebrates  Insects  Butterflies & Moths (Lepidoptera)

Motýli a Housenky Střední Evropy IV: Denní Motýli [Butterflies and Caterpillars of Central Europe IV: Butterflies]

Field / Identification Guide Flora / Fauna
By: Jan Macek(Author), Zdeněk Laštůvka(Author), Jiří Beneš(Author), Ladislav Traxler(Author)
540 pages, colour photos, colour distribution maps
Publisher: Academia
Motýli a Housenky Střední Evropy IV: Denní Motýli [Butterflies and Caterpillars of Central Europe IV: Butterflies]
Click to have a closer look
Select version
  • Motýli a Housenky Střední Evropy IV: Denní Motýli [Butterflies and Caterpillars of Central Europe IV: Butterflies] ISBN: 9788020024299 Hardback Jun 2016 Usually dispatched within 2-4 weeks
    £34.99
    #226497
Selected version: £34.99
About this book Customer reviews Related titles
Images Additional images
Motýli a Housenky Střední Evropy IV: Denní Motýli [Butterflies and Caterpillars of Central Europe IV: Butterflies]Motýli a Housenky Střední Evropy IV: Denní Motýli [Butterflies and Caterpillars of Central Europe IV: Butterflies]Motýli a Housenky Střední Evropy IV: Denní Motýli [Butterflies and Caterpillars of Central Europe IV: Butterflies]Motýli a Housenky Střední Evropy IV: Denní Motýli [Butterflies and Caterpillars of Central Europe IV: Butterflies]

About this book

Language: Czech

The last part of the atlas closes this four-part series of atlases of butterflies and caterpillars in Central Europe. In addition to families of butterflies that are very well known to readers, such as the swallowtail butterflies, Pieridae, Nymphalidae, Lycaenidae and Hesperiidae, the book also includes lesser-known families with exclusive daily activity such as Zygaenidae, Sesiidae and Thyrididae. With the exception of a few experts, few of us realise that the current rapid development of human civilization, accompanied by interventions that are insensitive to the environment, significantly correlate to a steep decline in butterfly populations. The final part of this atlas series tries to find answers and understand why it is desirable to preserve this natural heritage for future generations.

Summary in Czech:
Poslední díl atlasu je završením čtyřdílné řady atlasů motýlů a housenek střední Evropy. Kromě většině čtenářů známých čeledí denních motýlů, jako jsou otakárkovití, běláskovití, babočkovití, modráskovití a soumračníkovití, kniha zahrnuje i méně známé čeledi motýlů s výlučně denní aktivitou: vřetenuškovití, nesytkovití a okenáčovití. S výjimkou odborníků si málokterý z nás stačil uvědomit, že současný překotný vývoj lidské civilizace, provázený necitlivými zásahy do životního prostředí, se významnou měrou podepisuje na prudkém úbytku motýlů. K nalezení odpovědi a pochopení, proč je žádoucí zachovat toto přírodní dědictví i dalším generacím, přispívá i závěrečný díl této řady atlasů.

Customer Reviews

Field / Identification Guide Flora / Fauna
By: Jan Macek(Author), Zdeněk Laštůvka(Author), Jiří Beneš(Author), Ladislav Traxler(Author)
540 pages, colour photos, colour distribution maps
Publisher: Academia
Current promotions
Backlist BargainsThe Mammal SocietyOrder your free copy of our 2018 equipment catalogueBritish Wildlife