To see accurate pricing, please choose your delivery country.
 
 
United States
£ GBP
All Shops

British Wildlife

8 issues per year 84 pages per issue Subscription only

British Wildlife is the leading natural history magazine in the UK, providing essential reading for both enthusiast and professional naturalists and wildlife conservationists. Published eight times a year, British Wildlife bridges the gap between popular writing and scientific literature through a combination of long-form articles, regular columns and reports, book reviews and letters.

Subscriptions from £33 per year

Conservation Land Management

4 issues per year 44 pages per issue Subscription only

Conservation Land Management (CLM) is a quarterly magazine that is widely regarded as essential reading for all who are involved in land management for nature conservation, across the British Isles. CLM includes long-form articles, events listings, publication reviews, new product information and updates, reports of conferences and letters.

Subscriptions from £26 per year
Academic & Professional Books  Botany  Floras & Botanical Field Guides  Botany of Europe

Nieuwe Atlas van de Nederlandse Flora [New Atlas of the Dutch Flora]

Distribution Atlas Out of Print
By: Floron(Author)
176 pages, colour distribution maps
Publisher: KNNV Uitgeverij
Nieuwe Atlas van de Nederlandse Flora [New Atlas of the Dutch Flora]
Click to have a closer look
  • Nieuwe Atlas van de Nederlandse Flora [New Atlas of the Dutch Flora] ISBN: 9789050114134 Hardback Dec 2011 Out of Print #207025
About this book Related titles
Images Additional images
Nieuwe Atlas van de Nederlandse Flora [New Atlas of the Dutch Flora]Nieuwe Atlas van de Nederlandse Flora [New Atlas of the Dutch Flora]Nieuwe Atlas van de Nederlandse Flora [New Atlas of the Dutch Flora]

About this book

Language: Dutch

This distribution atlas brings together the results of more than a century of cataloguing wild plants in the Netherlands. The historical distribution data of three periods of cataloguing (before 1950, 1950- 1980 and 1975-2005) are displayed using maps.

Hundreds of distribution maps give a clear view of the rarity and distribution of nearly 1,500 plant species and changes in their distribution. The data from 1975 onwards have been collected to within an accuracy of a kilometre, thus presenting a picture of the preference of species for, for example, river banks, river valleys, forests, ditches or even highways.

Hundreds of volunteers have collected most of the data, but additional data from surveys done by counties, land managers, and research institutes has been included. Meanwhile, the historical data from this atlas have been incorporates in the National Database Flora and Fauna and are being complemented by the latest distribution data, as flora is always on the move.

This distribution atlas will be essential reading for botanists, plant ecologists, vegetation experts, managers and policy makers.

Summary in Dutch:
Deze verspreidingsatlas bundelt de resultaten van meer dan een eeuw inventariseren van wilde planten in Nederland. De historische verspreidingsgegevens van drie perioden planteninventarisatie (vóór 1950, 1950 t/m 1980 en 1975 t/m 2005) zijn weergegeven met behulp van helder kaartbeeld.

Honderden verspreidingskaartjes geven in één oogopslag een duidelijk beeld van de zeldzaamheid en verspreiding van bijna 1500 plantensoorten en veranderingen. De gegevens vanaf 1975 zijn op de kilometer nauwkeurig verzameld waardoor ook een goed beeld ontstaat van de voorkeur van de soorten voor bijvoorbeeld rivieroevers, beekdalen, bosgebieden, dijken of zelfs snelwegen.

Vele honderden vrijwilligers hebben het merendeel van de floragegevens verzameld, maar daarnaast zijn ook veel aanvullende data uit floraonderzoek van provincies, terreinbeheerders en onderzoeksinstituten opgenomen. Inmiddels zijn de historische gegevens uit deze atlas ontsloten in de Nationale Databank Flora en Fauna en worden ze aangevuld met de meest actuele verspreidingsgegevens. Want de flora blijft in beweging.

Deze atlas is onmisbaar voor floristen, plantenecologen, vegetatiekundigen, natuurbeheerders en beleidsmakers.

Customer Reviews

Distribution Atlas Out of Print
By: Floron(Author)
176 pages, colour distribution maps
Publisher: KNNV Uitgeverij
Current promotions
New and Forthcoming BooksNHBS Moth TrapBritish Wildlife MagazineBuyers Guides