Books  Botany  Floras & Botanical Field Guides  Botany of Europe 

Nieuwe Atlas van de Nederlandse Flora

Distribution Atlas

By: Floron(Author)

176 pages, colour distribution maps

KNNV Uitgeverij

Hardback | Dec 2011 | #207025 | ISBN-13: 9789050114134
Availability: Usually dispatched within 1-2 months Details
NHBS Price: £49.99 $66/€57 approx

About this book

Language: Dutch

This distribution atlas brings together the results of more than a century of cataloguing wild plants in the Netherlands. The historical distribution data of three periods of cataloguing (before 1950, 1950- 1980 and 1975-2005) are displayed using maps.

Hundreds of distribution maps give a clear view of the rarity and distribution of nearly 1,500 plant species and changes in their distribution. The data from 1975 onwards have been collected to within an accuracy of a kilometre, thus presenting a picture of the preference of species for, for example, river banks, river valleys, forests, ditches or even highways.

Hundreds of volunteers have collected most of the data, but additional data from surveys done by counties, land managers, and research institutes has been included. Meanwhile, the historical data from this atlas have been incorporates in the National Database Flora and Fauna and are being complemented by the latest distribution data, as flora is always on the move.

This distribution atlas will be essential reading for botanists, plant ecologists, vegetation experts, managers and policy makers.

Summary in Dutch:
Deze verspreidingsatlas bundelt de resultaten van meer dan een eeuw inventariseren van wilde planten in Nederland. De historische verspreidingsgegevens van drie perioden planteninventarisatie (vóór 1950, 1950 t/m 1980 en 1975 t/m 2005) zijn weergegeven met behulp van helder kaartbeeld.

Honderden verspreidingskaartjes geven in één oogopslag een duidelijk beeld van de zeldzaamheid en verspreiding van bijna 1500 plantensoorten en veranderingen. De gegevens vanaf 1975 zijn op de kilometer nauwkeurig verzameld waardoor ook een goed beeld ontstaat van de voorkeur van de soorten voor bijvoorbeeld rivieroevers, beekdalen, bosgebieden, dijken of zelfs snelwegen.

Vele honderden vrijwilligers hebben het merendeel van de floragegevens verzameld, maar daarnaast zijn ook veel aanvullende data uit floraonderzoek van provincies, terreinbeheerders en onderzoeksinstituten opgenomen. Inmiddels zijn de historische gegevens uit deze atlas ontsloten in de Nationale Databank Flora en Fauna en worden ze aangevuld met de meest actuele verspreidingsgegevens. Want de flora blijft in beweging.

Deze atlas is onmisbaar voor floristen, plantenecologen, vegetatiekundigen, natuurbeheerders en beleidsmakers.


Write a review

There are currently no reviews for this book. Be the first to review this book!

Bestsellers in this subject

Mountain Flowers and Trees of Caucasia

NHBS Price: £29.99 $39/€34 approx

Wild Flowers of Britain and Ireland

NHBS Special Offer Price: £15.99 £18.99 (Save £3.00) $21/€18 approx (ends 31/12/2018)

Collins Wild Flower Guide

NHBS Price: £24.99 $33/€28 approx

Plants and Habitats

NHBS Price: £24.99 $33/€28 approx

The Wild Flower Key

NHBS Price: £24.99 $33/€28 approx

VAT: GB 407 4846 44
NHBS Ltd is registered in England and Wales: 1875194