To see accurate pricing, please choose your delivery country.
 
 
United States
£ GBP
All Shops

British Wildlife

8 issues per year 84 pages per issue Subscription only

British Wildlife is the leading natural history magazine in the UK, providing essential reading for both enthusiast and professional naturalists and wildlife conservationists. Published eight times a year, British Wildlife bridges the gap between popular writing and scientific literature through a combination of long-form articles, regular columns and reports, book reviews and letters.

Subscriptions from £33 per year

Conservation Land Management

4 issues per year 44 pages per issue Subscription only

Conservation Land Management (CLM) is a quarterly magazine that is widely regarded as essential reading for all who are involved in land management for nature conservation, across the British Isles. CLM includes long-form articles, events listings, publication reviews, new product information and updates, reports of conferences and letters.

Subscriptions from £26 per year
Academic & Professional Books  Botany  Floras & Botanical Field Guides  Botany of Europe

Nordens Flora [Nordic Flora]

Flora / Fauna
By: Bo Mossberg(Illustrator), Lennart Stenberg(Author)
976 pages, ~2500 colour illustrations, b/w line drawings, b/w distribution maps
Publisher: Bonnier Fakta
NHBS
Magnificent Scandinavian flora
Nordens Flora [Nordic Flora]
Click to have a closer look
  • Nordens Flora [Nordic Flora] ISBN: 9789174245264 Edition: 4 Hardback Jun 2018 Not in stock: Usually dispatched within 2-4 weeks
    £99.99
    #245374
Price: £99.99
About this book Customer reviews Related titles Recommended titles

About this book

Language: Swedish

Nordens Flora is the indispensable standard for describing all old and new plants in Sweden, Denmark, Norway, Finland, the Faroe Islands, Iceland and Spetsbergen in vivid images and detailed text. It is aimed at beginners and plant hunters, nature conservationists and ecologists. Illustrated by Bo Mossberg, written by Lennart Stenberg, in close collaboration with leading Nordic botanists, Nordens Flora gives the reader information about the flowering, rarity, ecology, typical habitats, the typical characteristics and variations in the appearance of stems, leaves, flowers and fruits. Maps show the current distribution of the plants.

When this flora was first published in 1992 with the name Den Nordiska Floran, it was very successful. No similar book had previously been on the market, it was sold to all Nordic countries and became the flora to own, use and give away to both professionals and the public. Eleven years later, the flora (this time with the name Den Nya Nordiska Floran) was revised and expanded with 800 new species. The result – an even more beautiful and more extensive flora. It has been printed in countless times and demand is still as big.

It has now been revised again, changes its name to the Nordens Flora. Much has happened in the world of botany, which necessitates an update, not least because of recent genetical research on the relationship between different plant families. In addition, the flora is further expanded with a number of new species (including dandelions, irises, willows and alpine species). Nordens Flora contains all known vascular plants in the Nordic region (over 3300 species).

Summary in Swedish:
Vacker, lovprisad och storsäljande. Nordens Flora är det oundgängliga standardverket när det gäller att beskriva samtliga gamla och nya växter i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Färöarna, Island och Spetsbergen i livfulla bilder och utförlig text. Den vänder sig till nybörjare och växtjägare, naturvårdare och ekologer. Illustrerad av Bo Mossberg och skriven av Lennart Stenberg i nära samarbete med vår tids ledande nordiska botanister ger Nordens Flora läsaren upplysningar om växternas blomningstid, frekvens, ekologi, typiska växtplatser, viktiga kännetecken och variationer i utseende på stammar, blad, blommor och frukter. Kartor visar växternas aktuella utbredning.

Redan när floran (då med namnet Den Nordiska Floran) utkom första gången 1992 var den en sensation! Inget liknande hade tidigare funnits på marknaden, den såldes till alla nordiska länder och blev floran att äga, använda och ge bort till både fackintresserade och allmänheten. Elva år senare reviderades floran (denna gång med namnet Den Nya Nordiska Floran) och utökades med 800 nya arter. Resultatet – en ännu vackrare och mer omfattande flora. Den har tryckts om otaliga gånger och efterfrågan är alltjämt lika stor.

När den nu revideras ytterligare en gång byter den namn till Nordens Flora. Mycket har hänt inom det botaniska området som föranleder en uppdatering, inte minst de senaste decenniernas DNA-forskning om släktskapet mellan olika växtfamiljer. Dessutom utökas floran ytterligare med ett flertal nya arter (bland annat fibblor, irisar, viden och fjällarter). Nordens Flora innehåller alla i Norden nu kända kärlväxter (över 3300 arter).

Customer Reviews

Flora / Fauna
By: Bo Mossberg(Illustrator), Lennart Stenberg(Author)
976 pages, ~2500 colour illustrations, b/w line drawings, b/w distribution maps
Publisher: Bonnier Fakta
NHBS
Magnificent Scandinavian flora
Current promotions
New and Forthcoming BooksNHBS Moth TrapBritish Wildlife MagazineBuyers Guides