To see accurate pricing, please choose your delivery country.
 
 
United States
£ GBP
All Shops

British Wildlife

8 issues per year 84 pages per issue Subscription only

British Wildlife is the leading natural history magazine in the UK, providing essential reading for both enthusiast and professional naturalists and wildlife conservationists. Published eight times a year, British Wildlife bridges the gap between popular writing and scientific literature through a combination of long-form articles, regular columns and reports, book reviews and letters.

Subscriptions from £33 per year

Conservation Land Management

4 issues per year 44 pages per issue Subscription only

Conservation Land Management (CLM) is a quarterly magazine that is widely regarded as essential reading for all who are involved in land management for nature conservation, across the British Isles. CLM includes long-form articles, events listings, publication reviews, new product information and updates, reports of conferences and letters.

Subscriptions from £26 per year
Field Guides & Natural History  Ornithology  Birds of Europe/Western Palaearctic

Ptáci Evropy, Severní Afriky a Blízkého Východu [Collins Bird Guide]

Field / Identification Guide Out of Print
By: Lars Svensson(Author), Killian Mullarney(Illustrator), Dan Zetterström(Illustrator)
448 pages, 3500+ colour illustrations, 700 colour distribution maps
Publisher: Ševčík
Ptáci Evropy, Severní Afriky a Blízkého Východu [Collins Bird Guide]
Click to have a closer look
  • Ptáci Evropy, Severní Afriky a Blízkého Východu [Collins Bird Guide] ISBN: 9788072912469 Edition: 2 Paperback Jan 2018 Out of Print #255150
About this book Related titles

About this book

Language: Czech

The second, updated and expanded edition of the most comprehensive and high-quality guide to bird identification in Europe. It includes all 772 bird species found in Europe, 32 introduced species and 118 very rare stray birds. The individual species are captured in more than 3,500 illustrations from the world's leading illustrators, there are also depictions of both sexes, young, their different dresses and possible subspecies. The detailed description of each species shows the size, important distinguishing features, habitat, distribution in the region and vocal expressions. Colour distribution maps inform about nesting sites, wintering grounds and migration routes.

Summary in Czech:
Druhé, aktualizované a rozšířené vydání nejobsáhlejší a zároveň nejkvalitnější příručky pro určování ptáků v Evropě. Zahrnuje všech 772 druhů ptáků zastižených v Evropě, 32 introdukovaných druhů a 118 velmi vzácně se vyskytujících zatoulanců. Jednotlivé druhy jsou zachyceny na více než 3500 ilustracích od předních světových ilustrátorů, nechybí vyobrazení obou pohlaví, mláďat, jejich různých šatů a případných poddruhů. V detailním popisu každého druhu je uvedena velikost, důležité rozlišovací znaky, biotop, rozšíření v regionu a hlasové projevy. Barevné mapky rozšíření informují o hnízdištích, zimovištích a tahových cestách.

Customer Reviews

Field / Identification Guide Out of Print
By: Lars Svensson(Author), Killian Mullarney(Illustrator), Dan Zetterström(Illustrator)
448 pages, 3500+ colour illustrations, 700 colour distribution maps
Publisher: Ševčík
Current promotions
New and Forthcoming BooksNHBS Moth TrapBritish Wildlife MagazineBuyers Guides