Books  Botany  Vascular Plants  Trees & Shrubs 

Roots and Root System of Trees / Kořeny a Kořání Stromů

Jan Jeník(Author), Miloslav Studnička(Preface By), Jan Čermák(Introduction By) et al

331 pages, b/w photos, b/w illustrations

Liberec Botanical Garden (Botanická Zahrada Liberec)

Paperback | slipcase | Jan 2014 | #229669 | ISBN-13: 9788026058274
Availability: In stock
NHBS Price: £9.99 $13/€11 approx

About this book

Language: Bilingual in English and Czech

The chapters incorporated in this volume contain introductory data and problems referring to a botanical and silvological branch called rhizology. Roots of plants – unlike the aboveground organs – fulfill their supplying, synthesizing, transporting and stabilization roles in a fairly diversified environment. Inside the soil and on its surface the physically impenetrable solid bodies mix with the "free" spaces created by liquid or gaseous matter. Chemical variety of these substances and contact with other soil organisms also affect the growth, ramification and basic functioning of the underground organs. In long-standing woody plants the encounter between the inherited features and environmental factors is clearly reflected in the anatomy and morphology of young terminal rootlets and old woody branches. General appearance of the tree roots thus visualizes many features of the entire forest ecosystem. More clearly than in the temperate countries, the ecomorphological correspondence between the root systems and environment is expressed in the species-rich tropical forests and mangroves, where the meristematic tissues of young rootlets are not damaged by frost and desiccation. Various types of aerial and near-the-ground roots here enable the exchange of respiratory gases, enhance the cooling of superheated trunks and support the stabilization of tall and unstable trees.

Summary in Czech:
Prof. Jeník, který je zakladatelem oboru kořenového systému, v knize vysvětluje, že na rozdíl od nadzemních orgánů plní kořeny rostlin svou zásobovací, transportní a stabilizační roli ve velmi rozrůzněném prostředí. Uvnitř půdy a na jejím povrchu se střídají fyzikálně neproniknutelná pevná tělesa a „ volné“ prostory, jež tvoří převážně látky tekutého nebo plynného skupenství. Rovněž chemická různorodost těchto látek a kontakty mezi nesčetnými půdními organismy ovlivňují růst, větvení a funkci podzemních a přízemních orgánů rostlin. U mnoholetých dřevin se proto střet mezi zděděnými druhovými vlastnostmi a vlivem vnějšího prostředí zřetelně projevuje na anatomické a morfologické stavbě nových a mladých koncových kořínků i na celkovém uspořádání starých větví vzrostlého jedince.


Contents

Předmluva   7
Introduction   9
Slovo autora   13
Kořenový systém dřevin   15
Kořenový systém dubu letního a zimního (Quercus robur L. et Q. pétraea Liebl.)   25
Tvar a funkce tropických kořenů   99
Root adaptations in West African trees   111
Root system of tropical trees   117
1. Ectotrophic mycorrhizae of Afzelia africana Sm.   117
2. Features of the root system of Iroko (Chlorophora excelsa Benth. & Hook.)   127
3. The heterorhizis of Aeschynomene elaphroxylon (Gull. & Perr.) Тлив   137
4. Tlie stilted peg-roots of Xylopia staudtii Engl. & Diels.   147
5. The peg-roots and the pneumathodes of Laguncularia racemosa Gaertn.   159
6. The aerial roots of Entandrophragma angolense (Welw.) C. DC.   171
7. The facultative peg-roots of Amhocleista nobilis G. Don   177
8. Stilt-roots and allied adaptations   191

Root-spines and spine-roots in dicotyledonous trees of Tropical Africa   215
The pneumatophores of Voacanga thouarsii Roem. et Schult (Apocynaceae)   225
Roots and root system in tropical trees: morfologie and ecologic aspects   233
Eco-morphological classification of aerial roots and aerial root system in vascular plants   257
Kořenové stalagmity v pískovcových jeskyních   265
O vegetativním rozmnožování smrku   277
Clonal growth in woody plants: a review   283
Roots of pioneer trees in the Amazonian rain forest   301
Bibliography of the rhizology   321
Afterword to the reedition   325
Index   327


Write a review

There are currently no reviews for this book. Be the first to review this book!

Bestsellers in this subject

Collins Tree Guide

NHBS Special Offer Price: £13.99 £18.99 (Save £5.00) $18/€16 approx (ends 31/08/2018)

Conifers of the World

NHBS Price: £44.99 $57/€50 approx

Baobabs of the World

NHBS Special Offer Price: £9.99 £12.99 (Save £3.00) $13/€11 approx (ends 31/08/2018)

VAT: GB 407 4846 44
NHBS Ltd is registered in England and Wales: 1875194