To see accurate pricing, please choose your delivery country.
 
 
United States
£ GBP
All Shops

British Wildlife

8 issues per year 84 pages per issue Subscription only

British Wildlife is the leading natural history magazine in the UK, providing essential reading for both enthusiast and professional naturalists and wildlife conservationists. Published eight times a year, British Wildlife bridges the gap between popular writing and scientific literature through a combination of long-form articles, regular columns and reports, book reviews and letters.

Subscriptions from £33 per year

Conservation Land Management

4 issues per year 44 pages per issue Subscription only

Conservation Land Management (CLM) is a quarterly magazine that is widely regarded as essential reading for all who are involved in land management for nature conservation, across the British Isles. CLM includes long-form articles, events listings, publication reviews, new product information and updates, reports of conferences and letters.

Subscriptions from £26 per year
Field Guides & Natural History  Insects & other Invertebrates  Insects  Grasshoppers & Crickets (Orthoptera)

Rovnokřídlí České Republiky (Insecto: Orthoptera) [Orthoptera of the Czech Repubic]

Field / Identification Guide Identification Key Out of Print
By: Petr Kočárek(Author), Jaroslav Holuša(Author), Robert Vlk(Author), Pavel Marhoul(Author)
285 pages, colour photos, b/w illustrations, includes audio CD
Publisher: Academia
Rovnokřídlí České Republiky (Insecto: Orthoptera) [Orthoptera of the Czech Repubic]
Click to have a closer look
  • Rovnokřídlí České Republiky (Insecto: Orthoptera) [Orthoptera of the Czech Repubic] ISBN: 9788020021731 Hardback Jan 2013 Out of Print #205640
About this book Related titles

About this book

Language: Czech

The family Orthoptera, grasshoppers and crickets, are very conspicuous, and at a general level a rather familiar group of insects. Rovnokřídlí České Republiky provides a complete overview of all 97 species of Orthoptera in the Czech Republic, supplemented with species that occur in neighboring countries and could potentially also be found in the Czech Republic. All species are characterized in terms of morphology, bionomics, ecology and sound effects (stridulations) and illustrated by photographs in their natural environment. Original audio recordings of all kinds of stridulation, included on an accompanying CD, allows their identification by listening. An important part of the book is the image determination key, which is uses striking morphological characters to identify all species of the Czech orthopteran fauna. The first part of the book introduces the reader to morphology of Orthoptera, their ecological requirements, life strategies, threats and protection, zoogeography and habitats, but also with study methods. Rovnokřídlí České Republiky is designed for both professionals, teachers, students and pupils, as well as nature lovers and conservationists, both professional and amateur.

Summary in Czech:
Rovnokřídlí jsou velmi nápadnou a na obecné úrovni dosti povědomou skupinou hmyzu. Avšak publikace, která by rovnokřídlé přiblížila široké odborné veřejnosti, dosud nebyla v naší literatuře zpracována. Z tohoto pohledu průkopnické dílo přináší kompletní přehled všech druhů naší fauny, kterých je v současnosti 97, doplněný o druhy, které se vyskytují v okolních státech a mohly by být u nás potenciálně také objeveny. Všechny druhy jsou charakterizovány z hlediska morfologie, bionomie, ekologie a zvukových projevů (stridulace) a ilustrovány fotografiemi v jejich přirozeném prostředí. Originální audionahrávky zvukových projevů všech stridulujících druhů obsahuje přiložené CD, které umožní jejich rozpoznání poslechem. Významnou součástí knihy je obrázkový determinační klíč, pomocí kterého lze podle nápadných morfologických znaků určit všechny druhy naší fauny, včetně těch potenciálních, většinou přímo v terénu. Úvodní část knihy podrobně seznamuje čtenáře s tělesnou stavbou rovnokřídlých, jejich ekologickými nároky, životními strategiemi, ohrožením a ochranou, obývanými biotopy a zoogeografií, ale také s metodami jejich studia. Atlas je určen jak odborníkům, učitelům, studentům a žákům, tak i milovníkům a ochráncům přírody, profesionálům i amatérům.

Customer Reviews

Field / Identification Guide Identification Key Out of Print
By: Petr Kočárek(Author), Jaroslav Holuša(Author), Robert Vlk(Author), Pavel Marhoul(Author)
285 pages, colour photos, b/w illustrations, includes audio CD
Publisher: Academia
Current promotions
New and Forthcoming BooksNHBS Moth TrapBritish Wildlife MagazineBuyers Guides