To see accurate pricing, please choose your delivery country.
 
 
United States
£ GBP
All Shops

British Wildlife

8 issues per year 84 pages per issue Subscription only

British Wildlife is the leading natural history magazine in the UK, providing essential reading for both enthusiast and professional naturalists and wildlife conservationists. Published eight times a year, British Wildlife bridges the gap between popular writing and scientific literature through a combination of long-form articles, regular columns and reports, book reviews and letters.

Subscriptions from £33 per year

Conservation Land Management

4 issues per year 44 pages per issue Subscription only

Conservation Land Management (CLM) is a quarterly magazine that is widely regarded as essential reading for all who are involved in land management for nature conservation, across the British Isles. CLM includes long-form articles, events listings, publication reviews, new product information and updates, reports of conferences and letters.

Subscriptions from £26 per year
Academic & Professional Books  Ornithology  Birds of Europe/Western Palaearctic

Systematisk Oversigt over Danmarks Fugle 1800-2019 [Systematic Overview of the Birds of Denmark 1800-2019]

Distribution Atlas
By: Jørgen Staarup Christensen(Editor), Tim Hesselballe Hansen(Editor), Palle Ambech Frænde Rasmussen(Editor), Timme Nyegaard(Editor), Daniel Palm Eskildsen(Editor), Preben Clausen(Editor), Rasmus Due Nielsen(Editor), Thomas Bregnballe(Editor), Hans Meltofte(Foreword By)
528 pages, colour illustrations, colour distribution maps, colour tables
Systematisk Oversigt over Danmarks Fugle 1800-2019 [Systematic Overview of the Birds of Denmark 1800-2019]
Click to have a closer look
  • Systematisk Oversigt over Danmarks Fugle 1800-2019 [Systematic Overview of the Birds of Denmark 1800-2019] ISBN: 9788790310172 Paperback Sep 2022 Not in stock: Usually dispatched within 2-4 weeks
    £99.99
    #258723
Price: £99.99
About this book Customer reviews Related titles
Images Additional images
Systematisk Oversigt over Danmarks Fugle 1800-2019 [Systematic Overview of the Birds of Denmark 1800-2019]Systematisk Oversigt over Danmarks Fugle 1800-2019 [Systematic Overview of the Birds of Denmark 1800-2019]

About this book

Language: Danish

In the past 30 years, 87 new species and 21 new breeding birds have been added to the list of birds in Denmark, twelve species have immigrated/re-immigrated as breeding birds, seven species have bred randomly, while five species have become extinct. But above all, the status and occurrence pattern of more than 200 breeding and migratory birds, as well as rare birds, has changed significantly.

Systematisk Oversigt over Danmarks Fugle 1800-2019 gives information on the status of all 489 spontaneously occurring bird species in Denmark, as well as independent sections for 22 subspecies and twelve species pairs/species groups, for which a reliable occurrence picture is available. It presents breeding maps from the latest Atlas (2014–2017), trends from the Common Bird Census Programme (1975–2019), maps and trends from Danish contributions to the International Waterbird Census and other national surveys of waterbirds (1967–2019), occurrence maps and phenology graphs from the Danish online portal DOFbasen (2002–2019) and distribution maps with the accumulated occurrence of rare species (National Rarities Committee, 1800–2019). The main authors of the book are volunteers and experienced field ornithologists, supplemented by staff from the University of Aarhus and DOF/BirdLife Denmark.

Summary in Danish:
Det er 30 år siden, at DOF sidst udsendte en officiel oversigt over Danmarks fugle i form af Klaus Malling Olsens bog Danmarks fugle – en oversigt. Siden da er 87 nye arter og 21 nye racer optaget på listen over fugle i Danmark, 12 arter er ind/-genindvandret som ynglefugle, 7 arter har ynglet tilfældigt, mens 5 arter er uddøde. Men først og fremmest er status og forekomstmønsteret for mere end 200 yngle- og trækfugle, samt sjældne fugle ændret markant de seneste 30 år. Med andre ord har en opdateret systematisk oversigt over Danmarks fugle været en mangelvare i mange år.

Hovedforfattere på den kommende bog er Jørgen Staarup Christensen, Tim Hesselballe Hansen og Palle Ambech Frænde Rasmussen med bidrag fra blandt andet Preben Clausen, Rasmus Due Nielsen, Daniel Palm Eskildsen og Timme Nygaard.

I bogen finder du:
- En status for alle 489 spontant forekommende arter, samt selvstændige afsnit for 22 underarter og 12 ubestemte artspar/artsgruppe, hvor et pålideligt forekomstbillede findes.
- En summarisk beskrivelse af den samlede yngleudbredelse og vinterkvarterer, taksonomi, aktuel dansk ynglebestand og udbredelse, forårs- og efterårstrækket og vinterforekomst med vægt på hvor og hvornår de enkelte arter optræder i landet.
- Supplerende oplysninger om historik, førstegangsfund, max-forekomster, afrejse og ankomsttidspunkter og forekomst i nabolande.
- I appendiks gives en oversigt over kategori D-arter og udvalgte E-arter (jf. AERC-standard) og anerkendte hybridformer, som optræder i landet.

Customer Reviews

Distribution Atlas
By: Jørgen Staarup Christensen(Editor), Tim Hesselballe Hansen(Editor), Palle Ambech Frænde Rasmussen(Editor), Timme Nyegaard(Editor), Daniel Palm Eskildsen(Editor), Preben Clausen(Editor), Rasmus Due Nielsen(Editor), Thomas Bregnballe(Editor), Hans Meltofte(Foreword By)
528 pages, colour illustrations, colour distribution maps, colour tables
Current promotions
Backlist BargainsBuyers GuidesNHBS Moth TrapBritish Wildlife Magazine