To see accurate pricing, please choose your delivery country.
 
 
United States
£ GBP
All Shops

British Wildlife

8 issues per year 84 pages per issue Subscription only

British Wildlife is the leading natural history magazine in the UK, providing essential reading for both enthusiast and professional naturalists and wildlife conservationists. Published eight times a year, British Wildlife bridges the gap between popular writing and scientific literature through a combination of long-form articles, regular columns and reports, book reviews and letters.

Subscriptions from £33 per year

Conservation Land Management

4 issues per year 44 pages per issue Subscription only

Conservation Land Management (CLM) is a quarterly magazine that is widely regarded as essential reading for all who are involved in land management for nature conservation, across the British Isles. CLM includes long-form articles, events listings, publication reviews, new product information and updates, reports of conferences and letters.

Subscriptions from £26 per year
Academic & Professional Books  Botany  Non-Vascular Plants  Mosses & Liverworts

The Encyclopedia of the Swedish Flora and Fauna, Bladmossor: Skirmossor - Baronmossor [Swedish] Bryophyta: Hookeria - Anomodon

Flora / Fauna Identification Key
By: Lars Hedenäs(Author), Tomas Hallingbäck(Author), Christopher Reisborg(Illustrator)
366 pages, colour photos, colour illustrations, colour distribution maps
The Encyclopedia of the Swedish Flora and Fauna, Bladmossor: Skirmossor - Baronmossor [Swedish]
Click to have a closer look
  • The Encyclopedia of the Swedish Flora and Fauna, Bladmossor: Skirmossor - Baronmossor [Swedish] ISBN: 9789188506849 Hardback Sep 2014 Not in stock: Usually dispatched within 1-2 weeks
    £79.99
    #216043
Price: £79.99
About this book Customer reviews Related titles
Images Additional images
The Encyclopedia of the Swedish Flora and Fauna, Bladmossor: Skirmossor - Baronmossor [Swedish]The Encyclopedia of the Swedish Flora and Fauna, Bladmossor: Skirmossor - Baronmossor [Swedish]The Encyclopedia of the Swedish Flora and Fauna, Bladmossor: Skirmossor - Baronmossor [Swedish]The Encyclopedia of the Swedish Flora and Fauna, Bladmossor: Skirmossor - Baronmossor [Swedish]

About this book

Language: Swedish, with English abstracts and identification keys

This volume of the Encyclopedia of the Swedish Flora and Fauna covers all 220 species of Swedish mosses in the orders Hookeriales and Hypnales, i.e. the pleurocarpous mosses. Identification keys in English for all species are given.

Summary in Swedish:
Äntligen! Snart finns alla egentliga bladmossor (Bryopsida) beskrivna i Nationalnyckeln. I kommande volym hittar du många av våra mest välkända eller "vanliga" mossor. Här finns sådana som bildar skogens mjuka golv, exempelvis väggmossa Pleurozium schreberi, husmossa Hylocomium splendens och kammossa Ptilium cristacastrensis. Här finns också sådana som är till förtret för pedantiska trädgårdsägare som ser hakmossan Rhytidiadelphus squarrosus breda ut sig alltmer mellan allt glesare grässtrån. De arter som beskrivs här har oftast ett krypande växtsätt med kapslar en bit ner på stammen, så kallade pleurokarpa mossor. Vattenväxter? Några arter har gått så långt att de lever helt och hållet i vatten. Näckmossan Fontinalis antipyretica är ett sådant exempel med sina långa, slingrande skott som böljar över stenar i åar och bäckar eller på sjöbottnar. Många arter har inte tagit steget fullt ut och lever i strandkanten där de förefaller att trivas med att då och då översvämmas. Hitta mossor De här mossorna finns alltså i de flesta miljöer. Ofta täcker de mark, stenar och trädstammar och bildar stora mjuka mattor. De flesta kan studeras med en handlupp och granskning av ett fåtal karaktärer, som beskrivs i bokens bestämningsnycklar och presentationer. Bara i vissa fall kan mikroskopet behöva plockas fram för att man ska bli säker på sin sak efter att ha studerat bladcellerna. Även de svårare mossorna kan med lite träning kännas igen på färg, form och växtplats.

Customer Reviews

Flora / Fauna Identification Key
By: Lars Hedenäs(Author), Tomas Hallingbäck(Author), Christopher Reisborg(Illustrator)
366 pages, colour photos, colour illustrations, colour distribution maps
Current promotions
Field Guide SaleNHBS Moth TrapNew and Forthcoming BooksBuyers Guides