All Shops

Go to British Wildlife

6 issues per year 84 pages per issue Subscription only

British Wildlife is the leading natural history magazine in the UK, providing essential reading for both enthusiast and professional naturalists and wildlife conservationists. Published six times a year, British Wildlife bridges the gap between popular writing and scientific literature through a combination of long-form articles, regular columns and reports, book reviews and letters.

Subscriptions from £25 per year

Conservation Land Management

4 issues per year 44 pages per issue Subscription only

Conservation Land Management (CLM) is a quarterly magazine that is widely regarded as essential reading for all who are involved in land management for nature conservation, across the British Isles. CLM includes long-form articles, events listings, publication reviews, new product information and updates, reports of conferences and letters.

Subscriptions from £18 per year
Academic & Professional Books  Botany  Floras & Botanical Field Guides  Botany of Europe

Vegetation of the Czech Republic, Volume 2 / Vegetace České Republiky 2 Ruderal, Weed, Rock and Scree Vegetation / Ruderální, Plevelová, Skalní a Suťová Vegetace

Flora / Fauna Monograph Out of Print
By: Milan Chytrý(Editor), D Láníková(Author), Z Lososová(Author), J Sádlo(Author), Z Otýpková(Author), M Kočí(Author), P Petřík(Author), K Šumberová(Author), Z Neuhäuslová(Author), P Hájková(Author), M Hájek(Author)
524 pages, colour photos, illustrations, distribution maps, tables
Publisher: Academia
Vegetation of the Czech Republic, Volume 2 / Vegetace České Republiky 2
Click to have a closer look
Select version
  • Vegetation of the Czech Republic, Volume 2 / Vegetace České Republiky 2 ISBN: 9788020017697 Hardback Jan 2009 Out of Print #223892
About this book Related titles

About this book

Language: Czech with English summaries

The four-volume monograph series Vegetation of the Czech Republic systematically summarizes what is known about the types of natural and human-influenced plant communities occurring in the Czech Republic. It describes the floristic composition, ecology, dynamics, expansion and economic importance of vegetation in a structured text, which is rich in color photographs of vegetation, distribution maps, graphs and comparative tables of species composition. At the same time it proposes a critically revised classification of plant communities, which was based on the analysis of tens of thousands of relevés contained in the Czech National Phytosociological database. The first part of the monograph published in 2007 and was devoted to grassland and heathland vegetation. The second part is devoted mainly to vegetation and manmade, heavily modified habitats such as arable land, urban areas and nearby villages or roads. At the same time, this volume treats characteristic vegetation of rocks, walls and rubble. The book is an essential reference guide for naturalists, conservationists, farmers, teachers, students and all others interested in the biodiversity of the Czech Republic.

Summary in Czech:
Plánovaná čtyřdílná monografie Vegetace České Republiky systematicky shrnuje znalosti o typech přirozených i člověkem ovlivněných rostlinných společenstev vyskytujících se na našem území. Popisuje jejich floristickou skladbu, ekologii, dynamiku, rozšíření a hospodářský význam ve strukturovaném textu, který je bohatě doplněn barevnými fotografiemi porostů, mapami rozšíření, grafy a srovnávacími tabulkami druhového složení. Současně navrhuje kriticky revidovanou klasifikaci rostlinných společenstev, která vznikla na základě analýzy několik desítek tisíc fytocenologických snímků obsažených v České národní fytocenologické databázi. První díl monografie vyšel v roce 2007 a byl věnován travinné a keříčkové vegetaci. Druhý díl bude věnován převážně vegetaci člověkem vytvořených a silně ovlivněných stanovišť, jako jsou polní kultury, intravilány měst a vesnic nebo okolí komunikací. Současně tento díl přinese charakteristiku vegetace skal, zdí a sutí. Kniha je základní referenční příručkou pro přírodovědce, ochránce přírody, zemědělce, učitele, studenty i všechny ostatní zájemce o biodiverzitu České republiky.

Customer Reviews

Flora / Fauna Monograph Out of Print
By: Milan Chytrý(Editor), D Láníková(Author), Z Lososová(Author), J Sádlo(Author), Z Otýpková(Author), M Kočí(Author), P Petřík(Author), K Šumberová(Author), Z Neuhäuslová(Author), P Hájková(Author), M Hájek(Author)
524 pages, colour photos, illustrations, distribution maps, tables
Publisher: Academia
Current promotions
Best of Winter 2018Harper CollinsOrder your free copy of our 2018 equipment catalogueBritish Wildlife