Books  Botany  Floras & Botanical Field Guides  Botany of Europe 

Vegetation of the Czech Republic, Volume 2 / Vegetace České Republiky 2: Ruderal, Weed, Rock and Scree Vegetation / Ruderální, Plevelová, Skalní a Suťová Vegetace

Flora / FaunaMonographOut of Print

Series: Vegetation of the Czech Republic / Vegetace České Republiky Volume: 2

By: Milan Chytrý(Editor), D Láníková(Author), Z Lososová(Author), J Sádlo(Author), Z Otýpková(Author), M Kočí(Author), P Petřík(Author), K Šumberová(Author), Z Neuhäuslová(Author), P Hájková(Author), M Hájek(Author)

524 pages, colour photos, illustrations, distribution maps, tables

Academia

Hardback | Jan 2009 | #223892 | ISBN-13: 9788020017697
Out of Print Details

About this book

Language: Czech with English summaries

The four-volume monograph series Vegetation of the Czech Republic systematically summarizes what is known about the types of natural and human-influenced plant communities occurring in the Czech Republic. It describes the floristic composition, ecology, dynamics, expansion and economic importance of vegetation in a structured text, which is rich in color photographs of vegetation, distribution maps, graphs and comparative tables of species composition. At the same time it proposes a critically revised classification of plant communities, which was based on the analysis of tens of thousands of relevés contained in the Czech National Phytosociological database. The first part of the monograph published in 2007 and was devoted to grassland and heathland vegetation. The second part is devoted mainly to vegetation and manmade, heavily modified habitats such as arable land, urban areas and nearby villages or roads. At the same time, this volume treats characteristic vegetation of rocks, walls and rubble. The book is an essential reference guide for naturalists, conservationists, farmers, teachers, students and all others interested in the biodiversity of the Czech Republic.

Summary in Czech:
Plánovaná čtyřdílná monografie Vegetace České Republiky systematicky shrnuje znalosti o typech přirozených i člověkem ovlivněných rostlinných společenstev vyskytujících se na našem území. Popisuje jejich floristickou skladbu, ekologii, dynamiku, rozšíření a hospodářský význam ve strukturovaném textu, který je bohatě doplněn barevnými fotografiemi porostů, mapami rozšíření, grafy a srovnávacími tabulkami druhového složení. Současně navrhuje kriticky revidovanou klasifikaci rostlinných společenstev, která vznikla na základě analýzy několik desítek tisíc fytocenologických snímků obsažených v České národní fytocenologické databázi. První díl monografie vyšel v roce 2007 a byl věnován travinné a keříčkové vegetaci. Druhý díl bude věnován převážně vegetaci člověkem vytvořených a silně ovlivněných stanovišť, jako jsou polní kultury, intravilány měst a vesnic nebo okolí komunikací. Současně tento díl přinese charakteristiku vegetace skal, zdí a sutí. Kniha je základní referenční příručkou pro přírodovědce, ochránce přírody, zemědělce, učitele, studenty i všechny ostatní zájemce o biodiverzitu České republiky.


Write a review

There are currently no reviews for this book. Be the first to review this book!

Bestsellers in this subject

Wild Flowers of Britain and Ireland

NHBS Price: £18.99 $25/€21 approx

The Wild Flower Key

NHBS Price: £24.99 $33/€28 approx

Collins Wild Flower Guide

NHBS Price: £24.99 $33/€28 approx

Eyebrights (Euphrasia) of the UK and Ireland

NHBS Price: £17.50 $23/€20 approx

The Vegetative Key to the British Flora

NHBS Price: £24.99 $33/€28 approx

VAT: GB 407 4846 44
NHBS Ltd is registered in England and Wales: 1875194