Books  Ornithology  Conservation, Care & Monitoring 

Stadsvogels in hun Domein [Urban Birds in their Habitat]

By: Jip Louwe Kooijmans(Author)

96 pages, colour photos, colour illustrations, colour tables

KNNV Uitgeverij

Paperback | Feb 2014 | #211201 | ISBN-13: 9789050114660
Availability: In stock
NHBS Price: £13.99 $18/€16 approx

About this book

Language: Dutch

Few people realise that urban areas are some of the most species-rich bird biotopes of the Netherlands. For some species cities are even the most important habitat. The way in which we mould the landscape determines which birds can thrive there, and which are destined to disappear, and it is no different for cities.

Stadsvogels in hun Domein, published in coooperation with "Vogelbescherming Nederland" (the country's national society for the protection of birds) shows which bird species occur in what numbers in the different Dutch city biotopes in the different parts of the country. This approach is novel and is based on data of the "Meetnet Urbane Soorten", a division of the Dutch not-for-profit organisation "Sovon Vogelonderzoek Nederland", which monitors urban bird populations. Next to providing information, the book is primarily intended as a guide to protecting urban birds. Does my neighbourhood score below or above the national average? Why are some species missing here? And what can we do about it?

Summary in Dutch:
Weinig mensen weten dat het stedelijke gebied behoort tot de meest vogelrijke biotopen van ons land. Voor sommige vogels is de bebouwde kom zelfs het belangrijkste leefgebied. De wijze waarop wij het landschap inrichten bepaald welke vogels er kunnen voorkomen en welke zullen verdwijnen. Ook in de stad.

Dit boek, gepubliceerd in samenwerking met Vogelbescherming Nederland, laat zeer beeldend zien welke vogelsoorten in welke aantallen voorkomen in verschillende Nederlandse stadsbiotopen en verschillende delen van ons land.

De aanpak – gebaseerd op de gegevens van Het Meetnet Urbane Soorten – is vernieuwend. Het boek geeft niet alleen informatie, maar is vooral bedoeld als handvat voor de bescherming van stadsvogels. Scoort mijn wijk onder of boven het landelijk gemiddelde? Waarom ontbreken sommige vogels? En wat moeten we daaraan doen?


Write a review

There are currently no reviews for this book. Be the first to review this book!

Bestsellers in this subject

Identification Guide to Birds in the Hand

NHBS Price: £44.99 $59/€51 approx

Feathers: Identification for Bird Conservation

NHBS Price: £29.99 $39/€34 approx

A Field Guide to Monitoring Nests

NHBS Price: £24.99 $33/€28 approx

Ecology and Conservation of Forest Birds

NHBS Price: £39.99 $52/€46 approx

Raptors: A Field Guide for Surveys and Monitoring

NHBS Price: £18.90 $25/€22 approx

VAT: GB 407 4846 44
NHBS Ltd is registered in England and Wales: 1875194